CHARACTERISTICS OF THE MUSIC LANGUAGE IN THE CHERUBIC HYMN OF STEVAN STOJANOVIC MOKRANJAC

  • Марко С. Миленковић Данијела Д. Здравић Михаиловић Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу – Србија

Abstract

The paper points to the historical significance of Stevan Stojanović Mokranjac in preserving the church folk melody and its artistic adaptation. Cherubic hymn is used as an example to examine the specificity of the musical language of the composer. It undoubtedly belongs to the masterpieces of Serbian spiritual music and some features that define Mokranjac as a composer can be seen. In addition to oscillating between parallel tonalities, the use of secondary stages and plagal connection, the paper also points to the use of chromatics, both in the melody line and in altered chords.

References

Литература
Берков, Виктор Осипович (1970): Гармония. Москва: Музыка. Деспић, Дeјан (1999): „Хармонски језик и хорска фактура у Мокрањчевим делима”. Деспић Дејан и Властимир Перичић (ур.), Стеван Стојановић Мокрањац: живот и дело. Београд – Књажевац: Завод за уџбенике и наставна средства, Музичкоиздавачко предузеће Нота,145–180. Деспић, Дејан (2002):Хармонија са хармонском анализом. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Добријевић, Јелена (1996): „Литургија у обрадама Корнелија Станковића и Стевана Стојановића Мокрањца.”Нови звук ‒ интернационални часопис за музику број 8,65‒73. Ђоковић, Предраг (2013): „Утицај Мокрањчевог мелографског стила на записиваче црквених мелодија у 20.веку.”Мокрањац ‒ часопис зс културу број 15, 2‒18. Коњовић, Петар (1947): Књига о музици: српској и славенској. Нови Сад. Издање Матице Српске. Манојловић, Коста П.(1923): Споменица Стевану Ст. Мокрањцу. Београд: Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Поповић Млађеновић,Тијана (2011): „Рецепција стваралаштва Ст. Ст. Мокрањца у контексту савремене писане речи о музици.”Мокрањац ‒ часопис зс културу број 13, 2‒21.

Коришћени сајтови
http://composers.rs/?page_id=3721 (18.01.2018) https://sh.wikipedia.org/wiki/Stevan_Stojanovi%C4%87_Mokranjac (01.03.2018)
Published
2019-01-27