СВЕТИ САВА У ОСНОВНОШКОЛСКИМ И ГИМНАЗИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

  • Јелена Д. Михајловић
Keywords: Свети Сава, средњовековна књижевност, просвета, наставни програм за основну школу, наставни програм за гимназију

Abstract

Циљ израде овога рада јесте указивање на важност улоге коју
личност Светог Саве има у васпитању и образовању деце основношколског и
средњошколског узраста, и то на основу присутности његових дела и дела о њему у
тренутно важећим наставним програмима за Српски језик и књижевност. У првом
делу рада биће дат осврт на улогу коју је Свети Сава имао у српској историји у свом
времену, за наше време и у нашем времену. Истраживање наставних програма даће
одговор на питање да ли су наставни садржаји о Светом Сави у довољној мери
присутни у анализираним документима, те колико су прилагођени когнитивним
способностима и емотивним потребама младих васпитаника.

References

Велимировић, Николај (1996): „Ко је Свети Сава?“, Књига о Светом Сави.
Приредили Јован Пејчић, Станиша Нешић, Небојша Ћосић, Београд: Књижевно
друштво „Свети Сава“.
Димитријевић, Стеван (1926): Свети Сава у народном веровању и предању,
Београд.
Заједнички план и програм (1976): „Заједнички план и програм образовно-
васпитног рада у основној школи“, Просветни гласник, бр. 6, 7, 8 и 9, стр. 281–297.
Заједнички програм (1984/85): „Заједнички програм васпитно-образовног рада.
Српскохрватски језик“, Просветни гласник, бр. 3, 4 и 5, стр. 155–186.
Ивић, Павле (1995): „Чињенице и загонетке у језику списа Светог Саве“, Свети
Сава. Приредили Крсто Миловановић, Димитрије Калезић, Београд: Народно дело.
Књига о Светом Сави (1996). Приредили Јован Пејчић, Станиша Нешић,
Небојша Ћосић, Београд: Књижевно друштво „Свети Сава“.
Наставни план и програм (1963): „Наставни план и програм за основну школу“,
Просветни гласник, бр. 11–12, стр. 341–351.
Наставни програм (2009): „Наставни програм за седми разред основног
образовања и васпитања“, Просветни гласник, бр. 6, стр.1–6.
Наставни програм (2010): Наставни програм за осми разред основног
образовања и васпитања, Просветни гласник, бр. 2, стр. 13–22.
Пантић, Драго (2012): „Бесмртна наука Светог Саве“, Политика, 26. 1. 2012. г.
Правилник (1990): „Правилник о наставном плану и програму основног
образовања и васпитања“, Просветни гласник, бр. 4, стр. 1–6.
Правилник (1991): „Правилник о изменама и допунама Правилника о
наставном плану и програму основног образовања и васпитања“, Просветни гласник, бр.
2, стр. 1–16.
Правилник (2004): „Правилник о наставном плану и програму за први и други
разред основног образовања и васпитања“, Просветни гласник, бр. 10.
Правилник (2005): „Правилник о наставном плану за први, други, трећи и
четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред
основног образовања и васпитања“, Просветни гласник, бр. 1.
Правилник (2006): „Правилник о наставном програму за четврти разред
основног образовања и васпитања“, Просветни гласник, бр. 3.
Правилник (2007): „Правилник о наставном плану за други циклус основног
образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и
васпитања“, Просветни гласник, бр. 6, стр. 1–11.
Правилник (2008): „Правилник о наставном програму за шести разред основног
образовања и васпитања“, Просветни гласник, бр. 5.
Правилник (2009): „Правилник о наставном програму за седми разред основног
образовања и васпитања“, Просветни гласник, бр. 6, стр. 1–6.
Правилник (2010): „Правилник о наставном програму за осми разред основног
образовања и васпитања“, Просветни гласник, бр. 2, стр. 13–22.
Правилник (2011): „Правилник о наставном плану и програму за гимназију“,
Просветни гласник, бр. 7.
Привремени наставни програм (1926): Привремени наставни програм за ниже
разреде средњих школа у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, Београд: Државна
штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, стр. 8–11.
Програм образовања и васпитања (1991)а: Програм образовања и васпитања за
II, III и IV разред гимназије, Просветни гласник, бр. 3, стр. 1–14.
Савиндан. Свети Сава школска слава (2001). Приредио Ратомир Рале
Дамјановић, Београд: Итака.
Свети владика Николај Жички (2013): „Национализам Светог Саве“, Тајна
светосавља. Непознати поглед на личност Светог Саве. Приредио Бошко Обрадовић,
Бероград: CATENA MUNDI.
Симовић, Ранко (1997): Свети Сава: први српски просветитељ. Писац текста и
приређивач Ранко Симовић, Земун: Драганић, Сремски Карловци: Епархија сремска.
Стојановић, Станоје (1935): Свети Сава, Београд: Државна штампарија
Краљевине Југославије.
Ћоровић, Владимир (1995): „Свети Сава у народном предању“, Педесет
легенди о Светом Сави, Горњи Милановац: Лио.
Ћоровић, Владимир (1996): „Култ Светога Саве“, Књига о Светом Сави.
Приредили Јован Пејчић, Станиша Нешић, Небојша Ћосић, Београд: Књижевно
друштво „Свети Сава“.
Упутство о растерећењу и осавремењавању наставе 1974: „Упутство о
растерећењу и осавремењавању наставе у основној школи“, Просветни гласник, бр. 2,
69–76.
Published
2019-10-08