БОЛЕСТ И ИСЦЕЉЕЊЕ У ЖИТИЈИМА СВЕТОГА САВЕ

  • Снежана Ј. Милојевић
Keywords: Свети Сава, житије, болест, здравље, исцељење

Abstract

Како бисмо могли да разумемо однос средњовековног аутора
према болести и здрављу, било је потребно истражити ове животне константе у
оквиру хришћанског учења. Први писани трагови који објашњавају човекову склоност
ка болести, записанису још у Књизи постања по којој Адамов пад, изазван сукобом са
Божијом вољом, генерише човекову палу природу – природу склону греху. Грех може
бити узрок болести и душе и тела, али духовна литература претпоставља и болести
изазване дејством нечастивог, као и оне које сам Бог дозвољава, не би ли аскету и
подвижника спасио гордости и самољубља. Све ове облике поимања, како болести
тако и исцељења, проналазимо у житијима посвећеним Светом Сави од Доментијана и
Теодосија. У овим писаним траговима српског средњег века улогу исцелитеља и духа и
душе и тела, коју у Светом писму има Исус Христос, преузима Свети Сава који, осим
појединачних и колективних чудесних исцељења, читав свој народ усмерава у правцу
повратка правој природи, упућујући их у свете тајне хришћанског учења.

References

Доментијан (1988): Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона. Београд:
Просвета, Српска књижевна задруга.
Теодосије (1988): Житија. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.
Свето писмо (2008): Свето писмо. Нови завет. Шабац: Глас цркве.
Свето писмо (2013): Свето писмо старога и новога завета. Београд: Библијско
друштво Србије.
Бојанин, Станоје (2012): Лечење биљем у средњовековној Србији. Годишњак за
друштвену историју, бр.1. 1–24.
Бојовић, Драгиша (2002): Молитве Светога Саве. Ниш, Приштина: Центар за
црквене студије, Филозофски факутлет у Приштини.
Бојовић, Драгиша (2014): Поетика чуда. Нови Сад: Зборник Матице српске за
књижевност и језик, 62/3. 639–648.
Бојовић, Драгиша (2017): Доментијанов опис преноса моштију Светога Саве у
светлу Христовог празника. Београд: Годишњак катедре за српску књижевност са
југословенским књижевностима. 43–54.
Бојовић, Драгиша (2018): Тeachers and disciples (from 9th to the 14th century):
sophiologal and eucharistic context. Битола: Еducation and research across time and space.
59–67.
Брија, Јован (1997): Речник православне теологије. Непагинирано. Доступно на:
http://verujem.org/pdf/jovan_brija_recnik_pravoslavne_teologije.pdf.
Илић, Тасић, Слободанка (2014): Епилепсија иза манастирских врата (у
српским средњовековним болницама). Београд: Задужбина Андрејевић.
Илић, Тасић, Слободанка (2004): Епилепсија код светитеља. Црквене студије,
бр1. Ниш: Центар за црквене студије. 363 – 380.
Јевтић, Атанасије (2004): Богословље Светога Саве. Врњачка Бања: Братство
Св. Симеона Мироточивог.
Јеротић, Владета (2004): Хришћанство и медицина. Црквене студије, бр. 1.
Ниш: Центар за црквене студије. 351–357.
Катић, Реља (1981): Порекло српске средњовковне медицине. Београд: Српска
академија наука и уметности.
Катић, Реља (1990): Српска средњовековна медицина. Горњи Милановац: Дечје
новине.
Ларше, Жан Клод (2015): Теологија болести. Београд, Ниш: Арс Либри, Центар
за црквене студије.
Ларше, Жан Клод (2017): Лечење духовних болести. Београд, Ниш: Службени
гласник, Међународни центар за православне студије.
Милојевић, Снежана (2017): Од премудрих чула – огледи о старој српској
књижевности. Ниш: Међународни центар за православне студије.
Никчевић, Радомир (ур) (2001): Страдање Христово и страдање цркве (Св.
Теофан Затворник, Преп. Амвросије Оптински, Преп. Силуан Светогорац, Св. Владимир
Кијевски). Цетиње: Светигора, Митрополија црногорско-приморска.
Свети Сава (1986): Сабрани списи. Београд: Просвета, Српска књижевна
задруга.
Стаменковић, Драган (2004): Излечење и исцељење. Црквене студије, бр. 1.
Ниш: Центар за црквене студије. 359–362.
Павловић, Будимир (2004): Манастирске болнице у средњовековној Србији.
Црквене студије, бр. 1. Ниш: Центар за црквене студије. 381–390.
Петканова Донка (2000): Средновековна литературна символика. Софија:
Времја.
Радић, Радивој (2004): Болести и лечење. Приватни живот у српским земљама
средњег века. Београд: Clio. 414–418.
Published
2019-10-08