ПОЕТИКА ПЛАЧА У ЖИТИЈИМА СВЕТОГА САВЕ

  • Александра Костић Тмушић
Keywords: плач, сузе, Доментијан, Теодосије, Свети Сава

Abstract

Поетика плача у старој српској књижевности није довољно
истражена, те је рад имао за циљ да сагледа плач у Доментијановом и Теодосијевом
житију Светога Саве и на тај начин приближи овај жанр, или поджанр савременом
читаоцу. Доментијан и Теодосије су највећи писци српског средњег века, они су
уобличили обрасце жанрова које је поставио Свети Сава и из тог разлога је плач у
њиховим житијима Светога Саве предмет истраживања, анализирања и тумачења.

References

Антологија плача. (2011): Приредио Драгиша Бојовић. Београд: Просвета.
Библија – Свето писмо Старог и Новог Завета (2005): Ваљево: Глас цркве.
Доментијан – Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона (1988):
Приредила проф. др Радмила Маринковић. Београд: Просвета; СКЗ.
Молитве Светога Саве. (2002): Приредио Драгиша Бојовић. Ниш: Центар за
црквене студије: Косовска Митровица: Филозофски факултет.
Теодосије – Житија (1988). Приредио Димитрије Богдановић. Београд:
Просвета; СКЗ.
Антоније Велики, свети: (2009). „Поуке Светог оца нашег Антонија о животу и
Христу, преузете из животописа који је саставио свети Атанасије и из 20 посланица и 20
слова преподобнога“. У: Добротољубље – том 1 (стр. 17-31). Београд: Света Гора
Атонска.
Бечејски, Мирјана (2012). „Поетика и теологија плача – Драгиша Бојовић (ред.):
Антологија плача – од Светога Саве до Патријарха Пајсија. У: Црквене студије. (бр. 9;
стр. 543-550). Ниш: Центар за црквене студије.
Богдановић, Димитрије (1986). „Предговор“. У: Свети Сава – Сабрани списи
(стр. 9-30). Београд: Просвета; СКЗ.
Богдановић, Димитрије (1988). „Предговор – Теодосије“. У: Теодосије –
Житија (стр. 9-39). Београд: Просвета; СКЗ.
Богдановић, Димитрије (1980). Историја старе српске књижевности. Београд:
СКЗ.
Бојовић, Драгиша (2009). Трпеза премудрости. Београд: Рашка школа; Ниш:
Центар за црквене студије.
Бојовић, Драгиша (2011). „Зашто је плакао Свети Сава“. У: Антологија плача.
(стр.127-141). Београд: Просвета.
Бојовић, Драгиша (2017). „Доментијанов опис преноса моштију Светога Саве у
светлу Христових празника“. У: Годишњак Катедре за српску књижевност и
јужнословенске књижевности за школску 2016-2017, година XII. (стр. 43-54). Београд:
Филолошки факултет.
Јован Лествичник, свети. (2006). Лествица. Ваљево: Књиготворница Логос.
Јухас-Георгиевска, Љиљана (2012). „Предговор: Житијна дела Стефана
Првовенчаног, Доментијана и Теодосија“. У: Стефан Првовенчани, Доментијан и
Теодосије. (стр. 7-37). Нови Сад: Издавачки центар Матице српске.
Кашанин, Милан (1975). Српска књижевност у средњем веку. Београд:
Просвета.
Костић Тмушић, Александра (2014). „Богослужбене песме у житијном опусу
јеромонаха Доментијана и Теодосија Хиландарца“. У: Црквене студије. (бр. 11; стр. 513-
526). Ниш: Центар за црквене студије.
Костић Тмушић, Александра (2017). Поетски елементи у српској
хагиографској књижевности. Косовска Митровица, Ниш: Филозофски факултет,
Међународни центар за православне студије.
Лихачов Сергејевич, Димитрије (1972). Поетика старе руске књижевности.
Београд: СКЗ.
Маринковић, Радмила (1998). Светородна господа српска. Истраживање
српске књижевности средњег века. Београд: Друштво за српски језик и књижевност.
Маринковић, Радмила (2001). „Теолог и филолог пред старим текстом“. У:
Даница-српски народни календар за годину... (год. 8 (2001): стр. 66-77). Београд: Вукова
задужбина.
Марјановић-Душанић, Смиља (2004). „Смрт и светост“. У: Приватни живот у
српским земљама срдњег века. (стр. 598-599). Приредиле Смиља Марјановић-Душанић
и Даница Поповић. Београд: Clio.
Мулић, Mалик (1974). „Књижевна етикеција у старој српској књижевности
(према етикецији у староруској књижевности)“. У: Зборник за славистику (број 6/1974;
стр. 128-144). Нови Сад: Матица српска.
Наумов, Александар (2009). Старо и ново. Студије о књижевности
православних Словена. Ниш: Центар за црквене студије.
Пурковић, Миодраг (1985). Српска култура средњег века. Београд: Пешић и
синови.
Станчев, Красимир (1982). Поетика на староългарската литература. София:
Наука и изкуство.
Трифуновић, Ђорђе (1963). „Доментијан: Предговор”. У: Доментијан (стр. 9-
38). Београд: Нолит.
Трифуновић, Ђорђе (1990). Азбучник српских средњовековних књижевних
појмова. Београд: Нолит.
Шпадијер, Ирена (1996). „Проблем жанра у средњовековној књижевности“. У:
Књижевна историја (број 100; стр. 365-373). Београд: Вук Караџић.
Published
2019-10-08