СВЕТИ САВА У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВЕНО-ПОЈАЧКОЈ ТРАДИЦИЈИ

  • Ана Рашковић
Keywords: Свети Сава, химнографија, неумска нотација, рукописи, црквено појање

Abstract

Култ Светог Саве у другој половини XIV века почиње да се шири
ван граница Српске Православне Цркве у Грчку и Руску Православну Цркву. Литургијски
аспекат поштовања српског првојерарха у све три помесне Цркве огледа се у
постојању великог броја преписа Теодосијеве Службе Светом Сави у минејима
јерусалимске традиције. Ставивши у центар пажње нотирану химнографију у част
Светог Саве, која је од XIV-XX века постојала у све три помесне Цркве, у овом раду
ћемо систематизовати познате грчко-словенске рукописе са касновизантијском
нотацијом и новооткривене руско-словенске рукописе са руском знаменом нотацијом,
као и млађе записе на савременој нотацији који садрже песме у част Светог Саве.
Рекапитулираћемо резултате истраживања грчко-византијских рукописа из
седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, са посебним акцентом на нашим
истраживањима и открићима у протеклих осам година у Русији, везаним за руске
неумске рукописе од XV-XIX века који садрже нотиране песме из Теодосијеве Службе
Светом Сави. У том смислу, овај рад представља преглед и приказ континуитета
писмене традиције нотиране химнографије у част Светог Саве у руској, светогорској и
српској црквено-појачкој традицији кроз седам столећа на основу сачуваних до сада
откривених рукописа широм православне васељене.

References

Барачки, Ненад (1995). Нотни зборник српског народног црквеног појања по
карловачком напеву, фототипско издање, прир. Д. Петровић Крагујевац: Каленић,
Музиколошки институт САНУ и МС
Богдановић, Димитрије (1978). Каталог ћирилских рукописа манастира
Хиландара, Београд: САНУ и НБС
Бражников, Максим Викторович (1984). Лица и фиты знаменного распева,
Ленинград: Музыка
Јаковљевић, Андрија (1986). Најстарији неумски запис стихире у част Светог
Саве у: ур. Еп. Жички Стефан, А. Јефтић, Д. Кашић Осам векова Студенице, зборник
радова, Београд: САС СПЦ, с. 215–218.
Јаковљевић, Андрија (1989). Cod. Лавра Е-108 као најстарији српско-грчки
антологион са Кукузељевом нотацијом у: ур. В.Ђурић Хиландарски зборник (7), Београд:
с.133–161.
Јаковљевић, Андрија (2004). Антологија са неумама из доба кнеза и деспота
Стефана Лазаревића, Крушевац: Народни музеј
Ластавица, Стефан, епископ (1969). Српско православно народно црквено
појање, други део. Празнично појање. Књига I, ред. В.Илић, Београд: Издање епархије
источноамеричке и канадске
Мокрањац, Стеван Стојановић (1998). Сабрана дела. Духовна музика V.
Празнично појање, прир.Д.Петровић, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
Пено, Сара (2003). Из хиландарске појачке ризнице – Викентије Хиландарац,
Нови Сад: Арт принт
Петровић, Даница (1986). Новооткривени рукопис са песмама у част Светога
Саве и Светога Арсенија у: ур. Еп. Жички Стефан, А.Јефтић, Д.Кашић Осам векова
Студенице, зборник радова, Београд: САС СПЦ, с. 261–264 + I-VIII
Петровић, Даница (1999). Хиландарски ктитори у православном појању,
Београд: Музиколошки институт САНУ
Рамазанова, Наталия Васильевна (2004). Московское царство в церковно-
певческом искусстве XVI-XVII веков, Санкт-Петербург: „Дмитрий Буланин”
Рашковић, Ана (2012). Поимање гласа у старој руској црквено-појачкој
традицији у: ур. С. Маринковић, С. Додик, Зборник радова са научног скупа „Владо
Милошевић: Етномузиколог и композитор“ – Традиција као инспирација, Бања Лука:
Академија умјетности, с. 259–271.
Рашковић, Ана (2013). Службе светом Сави, Арсенију, Милутину и Лазару у
новооткривеним руским знаменим рукописима XVI-XIX века у: Зборник Матице српске
за сценске уметности и музику (48). Нови Сад, с. 9–24.
Рашковић, Ана (2015 а). Руски неумски стихирари типа „Дијаково око” из XVI
и XVII века као главни извори за проучавање служби српским светима у руским
рукописима у: ур. Л.Блашковић, Т.Суботин-Голубовић Археографски прилози (37),
Београд: НБС, с. 217–249.
Рашковић, Ана (2015 б). Мало вечерње из Службе светом Сави у руским
неумским рукописима од XVI до XIX века: стихира-славник на „Господи возвах” у:
Зборник Матице српске за сценске уметности и музику (53), Нови Сад, с. 9–32.
Рашковић, Ана (2016 а). Стихире на Господи возвах малог вечерњег из Службе
Светом Сави у руским неумским рукописима XVI-XIX века у: Српски језик,
књижевност, уметност, Крагујевац: ФИЛУМ, с. 163–179.
Рашковић, Ана (2016 б). Тропари српским светима у руским неумским
рукописима XVI-XIX века: српска химнографија у руском знаменом појању у: ур. С.
Маринковић, С. Додик, Зборник радова са научног скупа „Владо Милошевић:
Етномузиколог и композитор“ – Традиција као инспирација, Бања Лука: Академија
умјетности, с. 193–215.
Рашковић, Ана (2017). Последовања српским светима у руским богослужбеним
рукописима XV-XIX века као један аспекат руско-српских културних веза у: ур.
В.Вукашиновић Очување рукописног и старог штампаног наслеђа Југоисточне Европе
– идентитетска истраживања. Београд: Институт за литургику и црквену уметност, с.
48–62.
Рашковић, Ана (2018). Усвајање Светитеља: осврт на феномен сеобе српских
светачких култова у Руску цркву, у: ур.В.Вукашивовић Старе и нове границе Европе:
Идентитетска истраживања, Београд: Институт за литургику и црквену уметност,
2018, с. 130–139.
Серёгина, Наталья Семёновна (1994). Песнопения русским святым. По
материалам рукописной певческой книги XI-XIX вв. „Стихирарь месячный“, Санкт-
Петербург: Российский институт истории искусств
Спасский, Феодосий Георгиевич (2008). Русское литургическое творчество,
Москва: Издательский совет РПЦ
Србљак (1970), у ноте ставио Бранко Цвејић, Београд: издао Д.Стефановић
Стефановић, Димитрије (1970 а). Појање старе српске црквене поезије у: ур.
Д.Богдановић, С.Петковић, Ђ.Трифуновић О Србљаку, Београд: СКЗ, с. 127–140.
Стефановић, Димитрије (1970 б). Стихире србима светитељима. Неумске
записе из хиландарских рукописа XVIII века у ноте пренео Димитрије Стефановић у: ур.
Д.Богдановић, С.Петковић, Ђ.Трифуновић О Србљаку, Београд: СКЗ, с. 457–469.
Стефановић, Димитрије (1970 в). Почеци стихира у хиландарским неумским
рукописима у: ур. Д.Богдановић, С.Петковић, Ђ.Трифуновић О Србљаку, Београд: СКЗ,
с. 477–483.
Стефановић, Димитрије (1977). Песме у част Светог Саве у хиландарским
музичким рукописима и у нотним издањима Стевана Мокрањца, Стефана Ластавице и
Бранка Цвејића у: Свети Сава – споменица поводом осамстогодишњице рођења 1175-
1975, Београд, с. 375–379.
Стефановић, Димитрије (1979). Свети Сава у црквеној музици у: ур. В.Ђурић
Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање, књ. VII, Председништво, књ. 1,
Београд: САНУ, с. 427–441.
Stefanović Dimitirije (1989). An additional checklist of Hilandar slavonic music
mauscripts, ур. В.Ђурић Хиландарски зборник (7), Београд:, с. 163–176.
Стефановић, Димитрије (1995). Стихире у част српских светитеља у
хиландарским неумским рукописима у: Проучавање средњовековних јужнословенских
рукописа, Београд: САНУ
Published
2019-10-08