ШТА ЈЕ НАПИСАО СВЕТИ САВА?

  • Драгиша Бојовић
Keywords: Свети Сава, Доментијан, дела, посланице, завештања, ауторство

Abstract

Иако се сачувано дело Светога Саве може назвати значајним и
монументалним, оно ни приближно не може представљати слику свега онога што је
Свети Сава написао а што је, нажалост, добрим делом изгубљено. Чак и текстовима,
који се помињу у Доментијановим и Теодосијевим житијима треба придодати и неке
друге, који одражавају интензитет мисије српског архиепископа и његову комуникацију
са другима. Циљ овога рада је да представи дела, за која постоје сведочанства да их је
Сава написао. Још једном актуелизацијом овог питања, и раније покретаног, указујемо
да је Савин стваралачки портрет нешто комплекснији од представе које даје његово
сачувано дело. Такође скрећемо пажњу на још један критеријум за утврђивање
ауторства дела, која се само приписују Светоме Сави. Реч је о догматском, библијском
и патристичком пореклу Савиних мисли, које се могу уврстити у корпус који повезује
дела са несумњивим ауторством и дела за која се може тврдити да припадају
Светоме Сави.

References

Башић, Миливоје (1922): Из старе српске књижевности, Београд: Издавачка
књижарница Геце Кона
Доментијан (1988): Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона,
приредила Радмила Маринковић, Београд: Просвета, СКЗ
Јефрем Сирин, Свети (2003): Огњени стуб. Подвижничке поуке и тумачења
Старог Завета, приредио Јован Србуљ, Београд: Православна мисионарска школа при
Храму Светог Александра Невског
Острогорски, Георгије (1970): Писмо Димитрија Хоматијана Св. Сави и
одломак Хоматијановог писма Патријарху Герману о Савином посвећењу, у: Византија
и Словени, Београд: Просвета, 175-187.
Свети Сава (1988): Сабрани списи, приредио Димитрије Богдановић, Београд:
Просвета, СКЗ
Теодосије (1988): Житија, приредио Димитрије Богдановић, Београд: Просвета,
СКЗ
Атанасије Јевтић (2004): Богословље Светог Саве, Врњци, Требиње: Братство
Св. Симеона Мироточивог, Манастир Тврдош
Бојовић, Драгиша (2003):Свети Јефрем Сирин и српска црквена књижевност,
Ниш, Косовска Митровица: Центар за црквене студије, Филозофски факултет
Бојовић, Драгиша (2004): Доментијанове позајмице о љубави, Прилози за
књижевност, језик, историју и фолклор, књ. 70, 139-142.
Бојовић, Драгиша (2011): Рађање Српске цркве у Топлици, у: Стефан Немања и
Топлица, уредник Драгиша Бојовић, Ниш: Центар за црквене студије
Бојовић, Драгиша (2017): О једној необичној симбиози јеванђељских прича у
Савином Житију Светога Симеона и трагом њихових паралела, Лицеум, 18, 71-77.
Јовановић, Томислав (1998): Свети Сава, предговор књизи: Свети Сава,
Сабрана дела, Београд: Српска књижевна задруга
Калезић, Димитрије (1995): О могућности да је Св. Сава писац Номоканунца,
Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа, уредник Павле Ивић, Београд:
Српска академија наука и уметности, 159-166.
Ћоровић, Владимир (1928): Списи Св. Саве, књ. I,Дела старих српских писаца,
издао их Владимир Ћоровић, Београд, Сремски Карловци: Српска краљевска академија
Поповић, Павле (1932): Приказ Списа светога Саве (приредио Владимир
Ћоровић, Сремски Карловци 1928), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор,
књ. 12, св. 1, 96-105.
Purković, Miodrag Al. (1955): O izgubljenim spisima sv. Save, Sloga, Year Book,
Pert, 17-22.
Радојичић, Ђорђе Сп. (1940): Савина ''Света словеса'', Српски књижевни
гласник, књ. LXI, бр. 1, 1. септембар 1940, 13-17.
Тихон Ракићевић (2015): Заповести Светога Саве монасима Студенице
(1206/7) у односу на узор, Богословље, 1, 294-310.
Ruvarac, Ilarion (1900): Ein Document zur Biographiedesbulgarischen Historikers
Paysiusaus dem Jahre 1761, Archivfur Slavische Philologie, 620-621.
Ћирковић, Сима (2001): Пророчанства Светога Саве, Прилози за књижевност,
језик, историју и фолклор, књ. 68, св. 1-4, 5-10.
Шпадијер, Ирена (2014): Светогорска баштина, Београд: Чигоја штампа
Published
2019-10-08