КУЛТ СВЕТОГ САВЕ У ЦРНОЈ ГОРИ У ПЕРИОДУ ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША

  • Васиљ Јововић
Keywords: култ, династија, православна црква, просвјета, Свети Сава, Црна Гора, Петровићи - Његоши

Abstract

На подручју Црне Горе у којој се током владавине династије
Петровић – Његош стварала држава и која је у сукобу са Османским Царстом
проширивала своје границе, његован је и развијан култ првог српског архиепископа и
просветитеља Светог Саве. Црна Гора је баштинила традиције српске средњовјековне
државе и на Немањићима и култу Светог Саве изграђивала своју државност. Култ
Светог Саве био је дубоко укоријењем у српском народу, а нарочито на просторима
старе Црне Горе и Цетињске митрополије, као и Боке Которске. Култ светитеља
огледао се како у црквеном тако и у народном прослављању, кроз велики број црквава
посвећених овом српском светитељу, крсним славама њему посвећеним, бројним
топонимима, пјесмама, причама и предањима о Светом Сави.

References

Алексић, Будимир (2010): Свети Сава у пјесмама српских књижевника из Црне
Горе. у: Древнохришћанскои светосавско наслеђе у Црној Гори. Цетиње: Митрополија
Црногорско-приморска, Београд: Институт за теолошка истраживања ПБФ, 368-376.
Божић, Иван (1979): Свети Сава у предању. у: Сава Немањић – Свети Сава,
историја и предање. Београд: Српска академија наука и уметности, 389-395.
Бојовић, Злата (2008): Свети Сава у народним и уметничким песмама. Београд:
Друштво „Свети Сава“.
Бојовић, Јован Р. (2011): Мисао Светога Саве у Црној Гори. у: Светосавски
зборник 1, Годишњак за светосавску културу у Црној Гори. Цетиње:Митрополија
Црногорско приморска; Никшић: Епархија будимљанско-никшићка; Подгорица:
Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, 27-46.
Веселиновић, Милојко Б. (1908): Свети Сава школски патрон у Срба. Браство.
Београд, XII-XIII, 21-134.
Вујовић, Александар (2012): Прослава Светог Саве у Скадру. у: Светосавски
зборник 2, Годишњак за светосавску културу у Црној Гори. Цетиње: Митрополија
Црногорско приморска; Никшић: Епархија будимљанско-никшићка; Подгорица:
Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, 23-26.
Вукић, Предраг / приређивач (2003): Љетописи основних школа у Књажевини
Црној Гор (1885-1908) – зборник докумената. Цетиње: Државни архив Црне Горе.
Вукић, Предраг (2010): Прослава Светог Саве на Цетињу - у раздобљу од 1856.
до 1916. године. у: Древнохришћанскои светосавско наслеђе у Црној Гори. Цетиње:
Митрополија Црногорско-приморска, Београд: Институт за теолошка истраживања
ПБФ, 308-323.
Вулетић, Саво П. (1900): О важности васпитне школе и њених трудбеника.
Просвјета, лист за цркву и школу. Цетиње: Министарство просвјете и црквених
послова, I, 37-44.
Гиљфердинг, Александар Ф. (1972): Путовање по Херцеговини, Босни и Старој
Србији. Сарајево: Веселин Маслеша.
Делетић, Здравко (1995): Настава историје у Црној Гори од 1834. до 1918.
године. Подгорица: Историјски институт Црне Горе, Беране: ЈП Информативни центар
Беране.
Живковић, М. (1906): Свети Сава, српска слава. Глас Црногорца. Цетиње, 2, 1.
Зиројевић, Олга (1994), Свети Сава и муслимани. Књижевна реч. Београд: 433,
3.
Јокић, Слободан (2018): Црквени живот у Црној Гори у 18. и 19. вијеку.
Подгорица: Издавачки центар Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори; Цетиње:
Светигора; Беране: Свевиђе.
Кондић, Павле (2005): Цетињска богословија и њено духовно-просветно
зрачење 1863-1945. Цетиње: Богословија Светог Петра Цетињског.
Косановић, Сава (1871): Српске старине у Босни. Неколике биљешке (натписи).
Гласник Српског Ученог Друштва. Београд, 29, 158-188.
Костић, Милан (1876): Школе у Црној Гори од најстаријих времена до
данашњега доба. Панчево: у комисији Књижаре Браће Јовановића.
(1887): Кратка историја србског народа за основне школе у Црној Гори.
Цетиње: Књажевска црногорска државна штампарија.
Лековић Жарко (2010): Светосавска традиција у Дробњаку. у:
Древнохришћанскои светосавско наслеђе у Црној Гори. Цетиње: Митрополија
Црногорско-приморска; Београд: Институт за теолошка истраживања ПБФ, 324-335.
Лековић, Жарко (2012): Светосавска традиција у Херцеговини. Голија. Никшић,
16, Јовандан, 6-13.
Липовац, Јован (1936): Култсв. Саве у БокиКоторској. ГласБоке. Котор, 163, 1-
2; 164, 1-2; 165, 1.
Љепава, Јово (1896): Лекцијеизисторијесрпскекњижевностизасвојеученике и
ученице. Просвјета, лист за цркву и школу. Цетиње: Министарство просвјете и
црквених послова, VIII, 416-430; IX, 475-494.
Маркуш, Јован (2007): Грбови, заставе и химне у историји Црне Горе. Цетиње:
Светигора.
Маркуш, Јован (2010): Обнова и градња манастира и храмова у Црној Гори.
Љетопис обнове, санације, реконструкције и изградње у Митрополији Црногорско-
приморској 1990-2010. Цетиње: Митрополија Црногорско-приморска; Никшић:
Епархија Будимљанско-никшићка.
Миковић, Дионисије (1909): О српским свецима. Бока, календарза 1909. годину.
Котор, 29-33.
Милеуснић, Слободан (1989): Свети Срби. Крагујевац: Каленић.
Миловић, Јевто (1956): Зборник докумената из историје Црне Горе (1685-
1782). Цетиње: Историјски институт НР Црне Горе.
(2014): Посланица Светог апостола Павла Галатима, у: Свето писмо. Нови
завјет Господа нашег Исуса Христа. Београд: Свети архијерејски синод Српске
православне цркве.
Павловић, Леонтије (1965): Култови лица код Срба и Македонаца (Историјско-
географска расправа). Смедерево: Народни музеј Смедерево.
(1995): Педесет легенди о Светом Сави. Горњи Милановац: Лио.
Перовић, Гојко (2012): Свети Сава и Црна Гора. у: Светосавски зборник 2,
Годишњак за светосавску културу у Црној Гори. Цетиње: Митрополија Црногорско
приморска; Никшић: Епархија будимљанско-никшићка; Подгорица: Матица српска –
Друштво чланова у Црној Гори, 101-102.
Петковић, Сретен (2008): Манастир Свете Тројице у Пљевљима. Пљевља:
Завичајни музеј.
Петровић, Василије (1962): Ода Немањи. у: Цетињски љетопис. Цетиње:
Централна народна библиотека НР Црне Горе, Друштво библиотекара НР Црне Горе,
15-16.
Петровић, Никола (1989): Цјелокупна књижевна дјела краља Николе I. Никшић:
Универзитетска ријеч.
Петровић, Никола (2009а): Говори. Цетиње: Светигора.
Петровић, Никола (2009б): Пјесме. Цетиње: Светигора.
Петровић Његош, Петар II (1974): Шћепан Мали; Проза; Преводи. Београд:
Просвета; Цетиње: Обод.
Петровић, П. Ж. (1932): Трагови обожавања потајних извора у нашем народу.
Браство. Београд, XXVI, 174-181.
Поповић, Ј. (1899): Бесједа, говорена у Величкој школи на дан св. Саве 1899.
Просвјета, лист за цркву и школу. Цетиње: Министарство просвјете и црквених
послова, IV, 179-182.
Поповић, Ђуро (1897): Свети Сава. у: Читанка за други разред основнијех
школа. Цетиње: К. Ц. Државна штампарија.
Поповић, Ђуро (1897): Читанка за први разред основнијех школа. Цетиње: К.
Ц. Државна штампарија.
Поповић, Ђуро (1909): Свети Саво. у: Читанка за четврти разред основнијех
школа. Цетиње: К. Ц. Државна штампарија.
Поповић, Петар (1934): Цетињска школа 1834-1934. Београд: Штампарија
Драг. Грегорића.
Поповић, Ђуро – Мартиновић, Перо (1906): Православни катихизис: за трећи
разред основнијех школа. Цетиње: К. Ц. Државна штампарија.
Радовић, Амфилохије (2009): Свети Сава и светосавски завјет. Студије, есеји,
бесједе. Цетиње: Митрополија Црногорско-приморска – Епархија Будимљанско-
никшићка – ИИУ Светигора.
Ровински, Павле Аполонович (1901): Черногория II/2. Санктпетербург:
Типографија Императорскої академіі наук.
(1895): Свети Сава у пјесмама. Луча, књижевни лист друштва „Горски
вијенац“. Цетиње: Друштво „Горски вијенац“, 2, 134.
(1897): Свети Саво и чобанин. Босанска вила. Сарајево, 14-15, 221-222.
(1899): Светосавска прослава у Андријевићској основној школи. Просвјета,
лист за цркву и школу. Цетиње: Министарство просвјете и црквених послова, II-III, 109-
112.
Спасојевић, Василије Мујо (2003): Божји храмови на тлу Црне Горе. Цетиње:
Обод.
Стратимировић, Ђ. (1897): Оснивања Епископије Зетске. Шематизам
православне епархије бококоторско-дубровачке. 36-38.
Т. (1894): Историја српске православне цркве. Глас Црногорца. Цетиње, 32, 2;
33, 3.
Ћоровић, Владимир / уредник (1927): Св. Сава у народном предању. Београд:
Задужбина Радојице Ј. Ђурића.
Ћоровић, Владимир (1934): Култ Светога Саве. Браство. Београд, XXVIII,112-
126.
(1935): Читанка о Светом Сави. Сремски Карловци: Свети архијерејски синод
српске православне патријаршије.
Црњански, Милош (1988): Свети Сава. Шабац: Глас Цркве.
Шаулић, Новица (1935): Свети Саво у народним причама. Београд:
Привредник Ж. Д. Благојевића, књ. 1, св. 4.
Шеровић, Петар (1935): Немањићи и Бока. Гласник Народног универзитета
Боке Которске. Котор, 1-3, 7-10.
Published
2019-10-08