ГРАДСКИ ЗАКОН КАО САСТАВНИ ДЕО САВИНОГ ЗАКОНОПРАВИЛА

  • Александар Ђорђевић
Keywords: историја грађанског права, црквено право, номоканон, Законоправило, Градски закон, Прохирон, рецепција византијско-римског права

Abstract

Савино Законоправило представља први српски писани законик и
један од најважнијих темеља српског средњовековног права. Његов састављач, свети
Сава, донео га је 1219. године. Донето је за потребе аутокефалности српске
православне цркве. Законоправило (Номоканон) представља мешовиту збирку црквеног
и световног права. Улога светог Саве у доношењу овог зборника је огромна, будући да је
одредио структуру дела преводећи одређене византијске црквене и грађанске прописе
по сопственом избору. Од укупно 70 глава, 55. глава носи назив Градски закон. Реч је о
одличном преводу византијског Прохирона из 9. века, веома важног правног зборника
који претежно садржи норме приватног права. Српскословенски превод овог кодекса
утицаће на потоње средњовековно право Србије, али и Бугарске, Русије и других земаља
византијског културног круга. Душаново законодавство из 14. века у многим одредбама
ослања се на Градски закон, а Српски грађански законик у појединим нормама такође
помиње део Законоправила који се бави реципираним приватним правом.

References

Властар, Матија (2013): Синтагма (са српскословенског превела Т. Суботин-
Голубовић), Београд: САНУ.
Јанковић, Ђорђе (2007): Српско поморје од 7. до 10. столећа, Београд: Српско
археолошко друштво.
Марковић, Биљана (2007): Јустинијанов закон, Београд: САНУ.
Новаковић, Стојан (1986): Средњовековна Србија и римско право, у Васкрс
државе српске и друге студије, Београд: Класици југословенског права.
Петровић, Миодраг (2013): Неколике особености Градског закона у
Законоправилу Светога Саве,у Црквенограђански значај Законоправила светога Саве,
Београд: Петровић Миодраг
Петровић, Миодраг (1991): Законоправило или номоканон светога Саве,
(фототипија), Горњи Милановац: Дечје новине.
Петровић, Миодраг (2004): Законоправило светога Саве на српскословенском и
српском језику, Том 1, Жича: Манастир Жича.
Острогорски, Георгије (1998): Историја Византије, Београд: Народна књига.
Шаркић, Срђан (2009): Рецепција грчко-римског (византијског) права у Србији,
у Средњовековно право Срба у огледалу историјских извора, Београд: САНУ.
Published
2019-10-08