ПРОСВЕТИТЕЉСТВО СВЕТОГ САВЕ

  • Зоран Кинђић
Keywords: просветитељство, светост, светлост, духовност, разум

Abstract

Противстављајући Св. Саву и Доситеја Обрадовића као два
парадигматска лика српске културе, аутор настоји не само да појасни разлику између
средњовековног и модерног просветитељства него и да реафирмише Св. Саву као
највећег српског просветитеља. У том настојању он се ослања на радове Св. Јустина
Ћелијског и Владимира Вујића, у којима су понуђени уверљиви аргументи за примат
светосавског просветитељства над доситејским. Да би српски народ успео да сачува
свој верски и национални идентитет, неопходно је да одустане од слеђења
западноевропског просветитељства и врати се изворнијем светосавском
просветитељству. Иначе ће уместо да следи Христа окренути леђа Христу, са свим
погубним последицама такве одлуке.

References

Атанасије, епископ Јевтић (2004): Богословље Светог Саве. Требиње: Манастир
Тврдош – Врњачка Бања: Братство Св. Симеона Мироточивог
Богдановић, Д. (1981): „Суштина просвећености у култури средњовековне
Србије“, у: 10. Научни састанак слависта у Вукове дане, св. 1. Београд: Међународни
славистички центар
Вујић, В. (2013): Од Шпенглера до Светог Саве. Београд: Жагор
Гаврило Грузијски, свети (2015): Јуродиви човек Божији : живот и подвизи
Светог Гаврила Грузијског. Београд: Православна мисионарска школа при храму Светог
Александра Невског
Доментијан (1988): Живот Светог Саве и Живот Светог Симеона. Београд:
Просвета – СКЗ
Доситеј (Обрадовић) (2007 а): Писмо Харалампију; Живот и прикљученије.
Београд: Задужбина Доситеј Обрадовић
Доситеј (Обрадовић) (2007 б): Совјети здраваго разума; Етика. Београд:
Задужбина Доситеј Обрадовић
Елијаде, М. (2004): Свето и профано. Београд: Алнари – Лаћарак: Табарнакл
Јустин, преподобни отац (Поповић) (2001): Светосавска филозофија живота,
у: Сабрана дела светог Јустина Новог, књига 4. Београд: Наследници Оца Јустина –
Ваљево: Манастир Ћелије
Löwith, K. (1988): Od Hegela do Nietzschea. Sarajevo: Veselin Masleša
Маринковић, Р. (1998): Светородна господа српска. Београд: Друштво за
српски језик и књижевност
Николај (Велимировић) (2013): Свети Сава. Београд: Штампар Макарије –
Подгорица: Октоих
Николај, Свети Жички и Охридски (2004): Кроз тамнички прозор. Зрењанин:
Петровград
Николај, епископ (2013): Сабрана дела, књига 10. Шабац: Глас цркве
Његош, П. II П. (2016): Дела. Београд: Мали принц
Пупин, Михајло (2014): Са пашњака до научењака. Панчево: Мали Немо
Свети Сава (2005): Сабрана дела. Београд: Народна књига – Алфа
Свето писмо Старога и Новога завјета (2012). Београд: Свети архијерејски
синод Српске православне цркве
Слијепчевић, П. (2013): Педагошко-андрагошки радови. Бања Лука: Академија
наука и умјетности Републике Српске – Београд: Свет књиге
Станојевић, С. (1991): Свети Сава. Ниш: Градина
Теодосије (1984): Житије Светог Саве. Београд: СКЗ
Титов, Т. (2001). „Светосавље“, у: Двери српске, бр. 10
Ћоровић, В. (1990): Свети Сава у народном предању, Београд: Народно дело –
Задруга православног свешетенства СФРЈ
Horkheimer, M. – Adorno, T. (1989): Dijalektika prosvjetiteljstva. Sarajevo: Veselin
Masleša – Svjetlost
Црњански, М. (2011): Свети Сава. Београд: Политика – Клуб „Привредник“ –
Задужбина Милоша Црњанског
Чајкановић, В. (1973): Мит и религија у Срба. Београд: СКЗ
Published
2019-10-08