О СОПОЋАНСКОМ ИКОНОСТАСУ И ЊЕГОВИМ ИКОНАМА ИЗ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА

  • Игњатије Урош Ђорђевић
Keywords: Сопоћани, Дечани, Зограф Лонгин, иконостаси, иконе

Abstract

У раду су анализиране четири иконе из ризнице манастира Дечани, за које се до сада у литератури сматрало да су биле део дечанског иконостаса.
Резултати истраживања указују на немогућност просторног уклапања ових икона у дечански иконостас. Реконструкцијом сопоћанског иконостаса из друге половине XVI века и поређењем његових димензија са овим иконама закључујемо да су оне биле део његове целине.

References

Андрић, Милан (2018): ,,Из конзерваторске радионице музеја примењене уметности: Кивот Стефана Првовенчаног: Конзервација дрвета, интарзије и металног окова.“ ЗборникМузеја примењенеуметности 14, 9 - 14.
Богдановић, Димитрије; Штављанин - Ђорђевић, Љубица; Јовановић - Стипчевић, Биљана; Васиљев, Љупка; Цернић, Луција; Гроздановић - Пајић, Мирослава (2011): Опис ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани, књ. 1. Прир. Н. Р. Синдик. Београд: Народна библиотека Србије
Вајцман, Курт; Алибегашвили, Гајане; Вољскаја, Анели; Бабић, Гордана; Хаџидакис, Манолис; Алпатов, Михаил; Воинеску, Теодора; Јанковић, Љиљана (1983): Иконе. Београд: Народна књига
Василић, Ангелина (1957): Ризница манастира Студенице. Београд: Научно
дело
Вуковић, Сава (1996): Српски јерарси од деветог до двадесетог века. Београд: Евро; Подгорица: Унирекс; Крагујевац: Каленић
Гиљфердинг, Феодорович, Александар (1972): Путовање поХерцеговини, Босни и Старој Србији. Сарајево: „Веселин Маслеша“
Драгин, Наташа (2013): „Акатист светом апостолу и првомученику Стефану зографа Лонгина (текст и коментари)“. ЗборникМатице српске за њижевност и језик 61, св. 2, 313 - 346.
Ђурић, Ј. Војислав (1963): Сопоћани. Београд: Српска књижевна задруга Ђурић, Ј. Војислав; Ћирковић, Сима; Кораћ, Војислав (1990): Пећка патријаршија. Београд: Југословенска ревија; Приштина: Јединство
Задужбине Косова и Метохије: историјско, духовно и културно наслеђе српског народа (2016): Призрен: Епархија Рашко - призренска и Косовско - метохијска
Зиројевић, Олга (1990): „Турске вести о Сопоћанима.“ Историјски часопис, Књ. XXXVII, 213 - 217.
Јуришић, Јосиф, Гедеон (1852): Дечански првенац. Нови Сад: Нар. Књигопечатна Дан. Медаковића
Кандић, М. Оливера (1984): „Истраживање архитектуре и конзерваторски радови у манастиру Сопоћани.“ Саопштење 16, 7 - 29.
Кандић, Оливера (2007): ,,Архитектура средњовековних олтарских преграда у православним црквама Србије.“ In Иконостас као духовни и културни печат православних хришћана, ур. Владимир Вукашиновић, 39 - 61, Крагујевац: Завод за заштиту споменика културе.
Кандић, Оливера (2016): Сопоћани: историја и архитектура манастира. Београд: Друштво конзерватора Србије
Кораћ, Војислав (1974): Олтарска преграда у Сопоћанима. Зограф 5, 23 - 29. Љубинковић, Радивоје (1957): „Мајстори старог српског сликарства: Поводом књиге професора Светозара Радојчића.“ Наше старине 4, 187 - 204.
Марковић, Миодраг (2011): „Иконографски програм најстаријег живописа цркве Богородице Перивлепте у Охриду.“ Зограф 35, 119 - 143.
Матић, Миљана (2017): Српски иконопису доба обновљене Пећке патријаршије 1557-1690. Београд: Музеј српске православне цркве
Медаковић, Дејан (1983): „Ризнице фрушкогорских манастира.“ ЗЛУМС 19, 137
- 148.
Медаковић, Дејан (1989): „Значај манастира Дечана у 18. веку.“ In Дечани и византијска уметност средином 14. века, Међународни научни скуп поводом 650 година манастира Дечана, ур. Војислав Ј. Ђурић, 429 - 436, Београд: САНУ
Мијовић, Павле (1971): ,,О хронологији грачаничких фресака.“ Старине Косова и Метохије IV - V, 179 - 199.
Милошевић, Десанка (1974): Сликарство у средњовековној Србији од 12. до средине 18. века. Београд: Народни музеј
Милошевић, Десанка (1980): Уметност у средњовековној Србији од 12. до 17. века. Београд: Народни музеј
Мирковић, Лазар (1963): „Иконе манастира Дечани.“ Старине Косова и Метохије 2-3, 11-55.
Николић, Радомир (1970): „Белешке о сопоћанском живопису.“ Саопштења 8,
101-116.
Пејић, Светлана (1998): ,,Црна Река - уз проблем живописа на фасадама.“ In Манастир Црна Река и Свети Петар Коришки, ур. Д. Бојовић, 117-132, Приштина: Друштво пријатеља манастира Црна Река, Народна и Универзитетска библиотека, Друштво за обнову србистике, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе Петковић, Владимир; Бошковић, Ђурђе (1941): Дечани 1. Београд: Fundationis Mich. Pupin
Петковић, Сретен (1965): Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије 1557-1614. Нови Сад: Матица српска, Одељење за ликовне уметности
Петковић, Сретен (1978): „Сликарство спољашње припрате Грачанице.“ Византијскауметност почетком 14. века, 201 - 213, Београд: Филозофски факултет
Петковић, Сретен (1984): ,,О фрескама 16. века из припрате Пећке патријаршије и њиховим сликарима.“ Саопштења 16, 57 - 65.
Петковић, Сретен (1995): Српска уметност у 16. и 17. веку. Београд: Српска књижевна задруга
Петковић, Сретен (1998): ,,Фреске манастира Црне Реке и судбина пећке сликарске радионице XVI века.“ InМанастир Црна Река и Свети Петар Коришки, ур. Д Бојовић, 87 - 104, Приштина: Друштво пријатеља манастира Црна Река, Народна и Универзитетска библиотека, Друштво за обнову србистике, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе
Петровић, Радомир (1998): ,,Истраживања и открића у манастиру Црна Река, .“ In Манастир Црна Река и Свети Петар Коришки, ур. Д Бојовић, 43 - 86, Приштина: Друштво пријатеља манастира Црна Река, Народна и Универзитетска библиотека, Друштво за обнову србистике, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе Радојчић, Светозар (1955): Мајстори старог српског сликарства. Београд: Научна књига
Ракић, Зоран; Шпадијер, Ирена и др. (2016): Свет српскерукописне књиге (XII- XVII век). Београд: САНУ
Ристић, Серафим (1864): Дечански споменици. Београд: Државна штампарија Станић, Радомир (1975): ,,Зидно сликарство цркве манастира Црне Реке." Баштина 1, 95 - 128.
Стојановић, Љубомир (1982): Стари српски записи и натписи 1. Београд: САНУ, Народна библиотека Србије; Нови Сад: Матица Српска;
Теодоровић - Шакота, Мирјана (1956): ,,Прилог познавању иконописца Лонгина“ Саопштења 1, 156 - 166.
Тодић, Бранислав (1999): Грачаница: сликарство. Приштина: Музеј у Приштини, Народна Универзитетска библиотека, Универзитет у Приштини
Тодић, Бранислав (2002): ,,Сопоћански поменик.“ Саопштења 34, 279 - 293. Тодић, Бранислав (2012): „Иконостас у Дечанима - првобитни сликани програм и његове позније измене.“ Зограф 36, 115-129.
Тодић, Бранислав (2013): Српски сликари од 14. до 18. века 1. Нови Сад: Покрајински завод за заштиту споменика културе
Тодић, Бранислав; Чанак - Медић, Милка (2005): Манастир Дечани. Приштина: Музеј у Приштини, Београд: Центар за очување наслеђа Косова и Метохије ,,Mnemosyne“, Српски православни манастир Дечани
Томић, Оливер (2007): „Олгарске преграде у Србији XIII века - данас.“ In
Иконостас као духовни и културни печат православних хришћана, ур. Владимир Вукашиновић, 63 - 77, Крагујевац: Завод за зашгигу споменика кулгуре
Ћоровић - Љубинковић, Мирјана (1955): Пећко - дечанска иконописна школа од XIV до XIX века. Београд: Народни музеј
Ћоровић - Љубинковић, Мирјана (1965): Средњовековни дуборез у источним областима Југославије. Београд: Научно дело
Чанак - Медић, Милка; Тодић, Бранислав (2014): Манастир Пећка патријаршија. Нови Сад: Platoneum
Чанак - Медић, Милка; Тодић, Бранислав (2017): Манастир Грачаница. Нови Сад: Platoneum
Шакота, Мирјана (1984): Дечанска ризница. Београд: Просвета, Републички завод за зашгигу споменика кулгуре
Шпадијер, Ирена; Тодић, Бранислав (2016): „Појава свестраних уметничких личности - Лонгин.“ In Сакрална уметност српских земаља у средњем веку, ур. Д. Војводић, Д. Поповић, 565 - 573, Београд: Српски комитет за византологију, Службени гласник, Византолошки институт САНУ
Published
2022-01-16