НЕКАЖЊИВОСТ УНИШТАВАЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА У ХРВАТСКОЈ СА АСПЕКТА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

  • Мирослав Стевановић
  • Драган Ђурђевић

Abstract

У овом раду, поставили смо тезу да су бруталност уништавања
православних Срба на простору Хрватске и некажњивост злочина према њима
значајним делом резултат деловања спољних сила у циљу остваривања доминације на
територији. У том контексту, прво смо преиспитали корене и усмеравање мржње која
је кулминирала у нечовечним методима убијања на масовној скали, а затим анализирали
околности који су за исход имали то да одговорни не буду гоњени. Како би определили
данашњи утицај интереса сила које су допринеле некажњеном уништавању
православних Срба у савременим међународним односима, посматрали смо учинак
процеса глобализације у односу према православљу као вредносном концепту. Циљ рада
је да се сагледају практични разлози у основи данашње дискриминације православља и
православних Срба и укаже на интересни анимозитет утицајних субјеката у подлози,
као чинилац на који се мора рачунати у вођењу спољне политике. Налази дају основ за
тврдњу да силе са империјалистичким претензијама имају анимозитет према
православљу, као вери која подстиче вредносни идеал слободе, равноправности и
одговорности сваке индивидуе.

References

Интернет извори и документи
Аврамов Смиља, излагање на Округлом столу "Србија и Трилатерална
комисија", Београд, 30.10.2014. доступно: http://goo.gl/f4KDsJ, 18.12.2021.
Berghaus Heinrich (1846), Ethnographische Karte der Osterreichischen Monarchie, 8te
Abth.: No 10. Gotha: Perthes,. доступно: http://www.davidrumsey.com/maps5304.html,
03.12.2021
И Срби бришу Јасеновац, Vesti-online.com, 30.09.2011. доступно:
https://www.vesti.rs/Vesti/I-Srbi-brisu-Jasenovac-5-Pavelic-engleski-spijun.html, 05.12.2021.
Крлежа Мирослав, Предговор Подравским мотивима Крсте Хегедушића, 1933,
20. доступно: https://dokumen.tips/documents/krleza-predgovor-podravskim-motivima-krstehegedusica.
html, 15.11.2021.
Memorandum of Conversation with President Roosevelt at the White House (October
5, 1943), Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1943, General, Volume I,
Washington: U.S. Government Printing Office, 543. доступно:
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1943v01/d544, 03.12.2021.
Rankin to Secretary of State, letter 14 August 1941, National Microfilm Archive
Publication, M1203, roll 16, 860H.00/1322. доступно:
https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1183&context=gsp,
28.12.2022.
Република Србија, Републички завод за статистику: Присутно становништво
(грађанско и војничко) по матерњем језику и вероисповести, попис 31. јануара 1921., 1.
доступно: https://publikacije.stat.gov.rs/G1921/Pdf/G19214001.pdf, 03.12.2021.
Република Србија, Републички завод за статистику: Дефинитивни резултати
пописа становништва од 31. марта 1931. године Књига 2 по вероисповести, Краљевина
Југославија – општа државна статистика, Приморска и Савска бановина, 4. доступно:
https://publikacije.stat.gov.rs/G1921/Pdf/G19214001.pdf, 03.12.2021.
Summary of the Proceedings of the Fifth Session of the Tripartite Conference (October
23, 1943), Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1943, General, Volume I.
Washington: U.S. Government Printing Office, 618 доступно:
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1943v01/d587, 05.12.2021.
The British Commonwealth, Eastern Europe, the Far East, Foreign Relations of the
United States: Diplomatic Papers, 1943, Volume III, Washington: U.S. Government Printing
Office, 16 доступно: https://search.library.wisc.edu/digital/AHYZCVT6HJUNS78B/ full/
AFH7ZQOISCL7MS8R, 05.12.2021.
The British Embassy to the Department of State Aide-Mémoire (April 6, 1943),
Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1943, General, Volume I,
Washington: U.S. Government Printing Office, 489 доступно:
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1943v01/d495, 15.12.2021.
Литература
Arons Mark, Loftus John, (1996): Unholy Trinity: The Vatican, The Nazis, and The
Swiss Banks, New York: St. Martin's Publishing Group.
Armstrong John, (1968): Collaborationism in World War II: The Integral Nationalist
Variant in Eastern Europe, The Journal of Modern History, 40:3/1968, 396–410.
Блажевић Роберт, Алијагић Амина, (2010): Антижидовство и расно
законодавство у фашистичкој Италији, нацистичкој Њемачкој и усташкој НДХ, Зборник
Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, ур. Ненад Хлача, Ријека: Правни факултет
Свеучилишта у Ријеци.
Broucek Peter, (2013): Uvod: O prilikama u ustaškoj državi, u: Von Horstenau,
Edmund Glaise, Zapisi iz NDH, Zagreb: Disput.
Byford Jovan, (2020): Picturing Genocide in the Independent State of Croatia: Atrocity
Images and the Contested Memory of the Second World War in the Balkans, Bloomsbury
Publishing.
Carmichael Cathie, (2012): Ethnic Cleansing in the Balkans: Nationalism and the
Destruction of Tradition, London: Routledge.
Yeomans Rory, (2015): The Utopia of Terror: Life and Death in Wartime Croatia,
Cambridge: Boydell & Brewer.
Bartulin Nevenko, (2013): The Racial Idea in the Independent State of Croatia: Origins
and Theory. Leiden: Brill.
Cox John, (2007): Ante Pavelić and Ustaša State in Croatia, in: Balkan Strongmen:
Dictators and Authoritarian Rulers of South-Eastern Europe, Fischer, Bernd J. (ed.), London: C.
Hurst&Co; West Lafyette: Purdue University Press, 199-238.
Tomasеvich, Jozo, (2002): War and Rеvolution in Yugoslavia, 1941-1945: Occupation
and Collaboration, Stanford: Stanford Univеrsity Prеss.
Гавриловић Владан, (2016): Унијаћeњe – процeс покатоличавања српског народа
у Хабсбуршкој Монархији, Зборник радова Осми међународни интердисциплинарни
симпозијум Сусрет култура, Нови Сад, 1-2. децембра 2014. године, Нови Сад:
Филозофски факултет, 139-145.
Гаћиновић, Радослав (2014), Аустроугарски велеиздајнички судски процеси,
Страни Правни Живот, 58:1, 123-141.
Грајф Гидеон, (2019): Јасеновац, Аушвиц Балкана: Усташка империја
окрутности, Београд: Књига комeрц.
Грос Mирјана, (1985): Почеци модерне Хрватске, Загреб: Центар за повијесне
знаности свеучилишта у Загребу.
Дeган Владимир Ђуро, (2008): Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora
od 18. svibnja 1941. godine, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 45:2/2008, 265-278.
Дедијер Владимир, (1987): Ватикан и Јасеновац. Документи, Београд: Рад, стр.
453.
Denich Bette, (1994): Dismembering Yugoslavia: Nationalist Ideologies and the
Symbolic Revival of Genocide, American Ethnologist, 21:2/1994, рр. 367–390.
Dorril Stephen, (2002): MI6: Inside the Covert World of Her Majesty's Secret
Intelligence Service, New York/London/ Toronto/ Sydney/Singapore: Simon&Schuster.
Fein Helen, (1979): Accounting for Genocide: National Responses and Jewish
Victimization During the Holocaust, New York: Free Press London: Collier Macmillan.
Fotitch Constantin, (1948): The War We Lost: Yugoslavia's Tragedy And The Failure
Of The West, Whitefish: Literary Licensing.
Hayden Robert, (1993): Recounting the Dead: The Rediscovery and Redefinition of
Wartime Massacres in Late and PostCommunist Yugoslavia, in: Memory and Opposition under
State Socialism, Rubie S. Watson (ed.), Santa Fe: School of American Research, 167–184.
Жутић Никола, (1997): Римокатоличка црква и хрватство – од илирске идеје до
великохрватске реализације 1453 – 1941, Београд: Институт за савремену историју, 64.
Жутић Никола, (2011): Лички римокатолочки инспиратори и извршиоци
геноцида, Прва међународна конференција о комплексу усташких логора Јадовно –
Госпић 1941., Бањалука 24 – 25. јун 2011.
Јевтић Мирољуб, (1997): Православље као фактор интеграције и дезинтеграције
нација на Балкану, Теме, 20:1-2/1997, 79-91.
Јован Радонић, (1950): Римска курија и Југословенске земље од XVI до XIX века.
Београд, Српска академија наука.
Јones Matthew, (2006): „Kipling and all that“: American Perceptionsof SOE and
British Imperial Intrigue in the Balkans, in: The Politics and Strategy of Clandestine War: Special
Operations Executive, 1940-1946, Neville Wylie (ed.), Routledge, 94, 90-108.
Kovač Ivan (ur.), (2009): Statistički ljetopis, Zagrеb: Državni zavod za statistiku
Republike Hrvatske. str. 89.
Крестић Василије, (2010): Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848–1914,
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Kuper Leo, (1981): Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century, New Haven:
Yale University Press, р. 89.
Laruelle Marlene, (2019): Rivera Ellen, Imagined Geographies of Central and Eastern
Europe: The Concept of Intermarium, ERES Occasional Papers, 1/2019, 9-10.
Ливада Светозар и сарадници, (2018): Биолошки слом и нестајање Срба у
Хрватској (1880–2011), Београд: Прометеј и Службeни гласник.
Ловирћ Едо, (1941): О називу источне цркве у подручју Краљевине Хрватске и
Славоније до конца Свјетског рата, Alma mater Croatica Гласник хрватског свеучилишног
друштва, 5:1/1941, 92–93.
Лорковић Младен, (1944): Хрватска у борби против бољшевизма, Загреб, 39.
MacDonald David, (2009): From Jasenovac to Srebrenica: Subaltern Genocide and the
Serbs, in: Genocides by The Oppressed: Subaltern Genocide In Theory and Practice, Jones,
Adam; Nicholas A. Robins (eds.), Bloomington: Indiana University Press, 103-121;
McCormick Rob, (2008): The United States’ Response to Genocide in the Independent
State of Croatia, 1941–1945, Genocide Studies and Prevention, 3:1/2008, 75–98.
McCormick Robert B., (2014): Croatia Under Ante Pavelic: America, the Ustase and
Croatian Genocide in World War II, London/New York: I.B.Tauris & Co Ltd.
Mozes, Paul, (2009): The Genocidal Twentieth Century in the Balkans, in: Confronting
Genocide: Judaism, Christianity, Islam, Jacobs, Steven L. (ed.), Lexington Books, 151-182.
Newman John Paul, (2017): War Veterans, Fascism, and Para-Fascist Departures in the
Kingdom of Yugoslavia, 1918–1941, Fascism 6:1/2017, 42-74.
Ostroški Ljiljana (ur.), (2011): Popis stanovništva 2011, Zagrеb: Državni zavod za
statistiku Republike Hrvatske, 11.
Paris Edmond, (1961): Genocide in Satellite Croatia, 1941–1945, Chicago: American
Institute for Balkan Affairs.
Пилар Иво (псеудоним L. V. Südland), (1943): Јужнославенско питање: приказ
цјелокупног питања (превод Федор Пуцек), Загреб: Матица Хрватска, 316. (наслов
оригинала Die südslawische Frage und der Weltkrieg: Übersichtliche Darstellung des Gesamtproblems,
Wiеn: Manz, 1918).
Phayer Michael, (2000): The Catholic Church and the Holocaust, 1930–1965,
Bloomington: Indiana University Press, 31–41.
Пожар Петар, (1996): Хрватска православна црква у прошлости и будућности,
Загреб: Наклада Павичић, 113–127.
Roberts Walter R., (1987): Tito, Mihailovic´ and the Allies, 1941–1945, Durham: Duke
University Press, p. 19.
Sells Michael, (2001): Kosovo Mythology and the Bosnian Genocide, in: In God’s
Name: Genocide and Religion in the Twentieth Century, Omer Bartov, Phyllis Mack (edѕ.), рр.
180–205, New York/Оxford: Berghahn Books, р.185.
Steinacher Gerald, (2011): Nazis on the Run: How Hitler's Henchmen Fled Justice,
Oxford/New York: Oxford University Press.
Suppan Arnold, (2014): Hitler - Beneš - Tito: Konflikt, Krieg und Völkermord in
Ostmittel- und Südosteuropa, Austrian Academy of Sciences Press.
Савезни завод за статистику ФНРЈ, (1955): Коначни резултати пописа
становништва од 15. марта 1948. године, књига 9: Стално становништво по народности,
Београд: Савезни завод за статистику.
Стевановић Мирослав, Ђурђевић Драган, (2021а): Културно наслеђе на КиМ у
светлу примене резолуције 1244 Савета безбедности УН, Мегатренд ревија 18:4/2021,
185-204.
Стевановић Мирослав, Ђурђевић Драган, (2021б): Одговорност за уништавање
српске националне баштине током међународног мандата на КиМ, Мегатренд ревија
18:4/2021, 303-322.
Стевановић Мирослав, Ђурђевић Драган, (2017): Перцепција
инструментализације тероризма као тактике на Балкану, Мегатренд ревија, 14:2/2017,
177-190.
Стевановић Мирослав, Ђурђевић Драган, (2018): Анти-православни аспект
неолибералног фундаментализма, Црквeнe студијe, 15/2018, 427-447.
Новак Виктор, Magnum Crimen: пола вијeка клeрикализма у Хрватској, Београд:
Нова књига, 1989.
Стојановић Александар; Ломпар Растко, (2017): Оснивање Хрватске
православне цркве у контексту немачке политике и ратних интереса у окупираној
Југославији, Српска политичка мисао, 24:3/2017, 35-53.
Трухeлка Ћиро, (1941): Studije o podrijetlu: еtnološka razmatranja iz Bosne i
Hercegovine, Zagreb: Matica Hrvatska, 1941, 5-14.
Von Czoernig, Karl (1857): Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie, 1 Band,
Wiеn: Direction der Administrativen Statistik.
Published
2023-01-01