АПОСТОЛСКИ НУНЦИЈЕ ПЕЛЕГРИНЕТИ О СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ И ПАТРИЈАРХУ ДИМИТРИЈУ (1922-1930)

  • Милосав Ђоковић

Abstract

Током петнаестогодишњег службовања у Краљевини
СХС/Југославији апостолски нунције Пелегринети био је не само сведок, него и учесник
политичког живота младе Краљевине. У склопу своје дипломатске службе у
извештајима које је редовно слао Светој Столици и директно надређеном кардиналу
државном секретару (најпре Гаспарију, а од 1930. Пачелију), тако и у свом дневнику,
чланцима, описивао је сусрете, ставове и импресије о Српској православној цркви, о
важним догађајима и личностима. Прва половина службовања у Београду поклапа се са
периодом управе патријарха Димитрија са којим се сусрео неколико пута. Поред описа
патријарха, нунције је у својим извештајима оставио и коментаре и о односу Цркве и
државе, питању патријарховог устоличења у Пећи, промени календара, уједињењу
Цркава, сазиву Васељенског сабора, причешћу америчког посланика у Београду итд.

References

Необјављени извори
Archivio Apostolico Vaticano
Archivio della Nunziatura in Jugoslavia
busta 2
busta 9
busta 26
Segreteria di Stato
Spogli Cardinali e Officiali della Curia
Pellegrinetti card. Ermenegildo
busta 6 (привремени број)
Archivio della Prefettura:
Diari del card. Ermenegildo Pellegrinetti, vol. 11
Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati
Fondo Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
Pio XI
Jugoslavia
Pos. 4, P.O., fasc. 1
Pos. 4, P.O., fasc. 2
Pos. 4, P.O., fasc. 3
Pos. 4, P.O., fasc. 4
Pos. 4, P.O., fasc. 6
Pos. 7, P.O., fasc. 10
Pos. 9, P.O., fasc. 14
Pos. 9, P.O., fasc. 15
Pos. 12, P.O., fasc. 17
Pos. 93, P.O., fasc. 52
Објављени извори
Korolevskij, Cyrille (2007): Kniga bytija moego (Le livre de ma vie). Mémoires
autobiographiques édités et annotés par G. M. Croce, Cité du Vatican: Archives Secrètes
Vaticanes.
Pellegrinetti, Ermenegildo (1941a): „Incontro di religioni”, Gioventù Italica 4 (1941)
73-75.
Pellegrinetti, Ermenegildo (1941b): „Chiesa e stirpe serba”, Gioventù Italica 5 (1941)
97-98.
Pellegrinetti, Ermenegildo (1941c): „Aspetti della concezione religiosa serba”,
Gioventù Italica 7 (1941) 153-155.
Natalini, Terzio (1994): I diari del cardinale Ermenegildo Pellegrinetti 1916-1922,
Città del Vaticano 1994.

Литература
Bertoli, Paolo (1976): „Una vita al servizio della Chiesa”, Il Cardinale Ermenegildo
Pellegrinetti nel centenario della nascita 1876-1976, Pescia 1977.
Coco, Giovanni – Dieguez, Alejandro Mario, (2014): I «Fogli di udienza» del
cardinale Eugenio Pacelli Segretario di Stato, I, (1930), Città del Vaticano: Archivio Segreto
Vaticano.
„Cronaca di Roma. Consacrazine episcopale”, L’Osservatore Romano 144 (19-
20.6.1922) 2.
„Честитања код Њ. Св. Патријарха”, Правда 7 (10.1.1928) 10.
Dati, Miro (1976): „Ermenegildo Pellegrinetti. Insegnante, studioso, sacerdote”, Il
Cardinale Ermenegildo Pellegrinetti nel centenario della nascita 1876-1976, Pescia: Stamperia
Benedetti.
Ђоковић, Милосав З. (2022): „Ватикански дипломата Паоло Бертоли о избору
Српског патријарха 1938. године”, Црквене студије 19 (2022) 373-384.
Giustini, Martino (1976): „Il Card. E. Pellegrinetti che fu collaboratore di Pio XI. Nel
centenario della nascita”, L’Osservatore Romano 72 (27.3.1976) 5, 7.
Il Cardinale Ermenegildo Pellegrinetti nel centenario della nascita 1876-1976, Pescia:
Stamperia Benedetti, 1976.
„†Il Cardinale Ermenegildo Pellegrinetti”, L’Osservatore Romano 74 (31.3.1943) 2.
„Јуче је Патријарх г. Димитрије причестио америчког посланика г. Принса и
неколико угледних чланова енглеске колоније”, Време 2163 (27.12.1927) 3.
„Маја 1925. г. православни хришћани бираће свога Папу у Јерусалиму ”, Време
1018 (19.10.1924) 5.
Милићевић, Ж. (1924): „Димитрију Патријарху свих српских и поморских
земаља многаја љета. Јуче је у Пећи на свечан начин Патријарх Димитрије узвишен на
престо”, Политика 5871 (29.8.1924) 1-2.
„†Његова светост Патријарх српски Димитрије”, Гласник Српске Православне
Патријаршије 7 (1930) 97-104.
„Објашњење америчког посланика др. Принца о причешћу англиканаца у
Саборној цркви”, Политика 7067 (29.12.1927) 4.
Pagano, Sergio – Chappin, Marcel – Coco, Giovanni (2010): I «Fogli di udienza» del
cardinale Eugenio Pacelli Segretario di Stato, I, (1930), Città del Vaticano, Archivio Segreto
Vaticano.
Plavčić, T. (1923-1924): „Intronisation du Patriarche serbe sur le siège de Peć”, Studion
I/5 (1923-1924) 137-144.
„Приближење православне и англиканске цркве”, Време 2165 (29.12.1927) 4.
Радић, Радмила (2007): „Васељенска патријаршија, Српска православна црква и
црквене реформе између два светска рата”, Срби и Југославија. Држава, друштво,
политика. Зборник радова, пр. Момчило Исић, Београд: Институт за новију историју
Србије, 63-101.
Radić, Radmila (2009): „Izbori patrijarha Srpske pravoslavne crkve u 20. veku”,
Istorija 20. veka 1 (2009) 17-36.
Radić, Radmila (2014): „Jugoslavija i Vatikan 1918-1992. godine / Iugoslavia e
Vaticano 1918-1992”, Annales, ser. Hist. Sociol. (Annales Journal, the Annals for Istrian and
Mediterranean Studies), Koper, 24, 2014, 4, 691-703
Радић, Радмила (2018): Војислав Јанић (1890-1944). Свештеник и политичар,
Београд: Институт за новију историју Србије.
Радић, Радмила (2019): Мисија британске Хришћанске заједнице младих људи у
Краљевини Југославији, Београд: Институт за новију историју Србије.
Salmič, Igor (2015): Al di là di ogni pregiudizio. Le trattative per il concordato tra la
Santa Sede e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni/Jugoslavia e la mancata ratifica (1922-1938),
Roma: Gregorian & Biblical Press.
Световски, М. (1924): „Историјски дани у Пећи. Патријарх је устоличен”, Време
967 (29.8.1924) 1, 3.
„Смрт и сахрана патријарха Димитрија”, Општинске новине 15 (1930) 285-289.
Valente, Massimiliano (2012): Diplomazia Pontificia e regno dei Serbi, Croati e
Sloveni (1919-1929), Split: Filozofski fakultet – Odsjek za povijest.
Жутић, Никола (2003): „Српска и Англиканска црква у првој половини 20.
вијека”, Историја 20. века 2 (2003) 99-114.
Published
2023-01-01