БЕЛЕШКА О ХОДОЧАШЋУ ПАТРИЈАРХА ПАЈСИЈА У ЈЕРУСАЛИМ

  • Бранислав Тодић

Abstract

На основу два натписа из манастира Грачанице одавно се зна да је
патаријарх Пајсије 1645–1646, две године пре смрти, ишао на ходочашће у Јерусалим. То
потврђује запис који је патријарх оставио на једном рукописном фрагменту у
Јерусалиму, а који се сада чува у Руској националној библиотеци у Санктпетербургу. На
основу података из ових натписа и записа реконструише се доста поуздано Пајсијев пут
у Јерусалим и његов боравак у Светом граду. Патријарх Пајсије је био први поглавар
Српске цркве који је после светог Саве ходочастио на Христов гроб и у томе дао пример
својим прејемницима, патријарсима Максиму (1664) и Арсеније III (1683).

References

Извори и литература
Веселиновић, 1936 – Р. Веселиновић, Како је постала српска карловачка
архиепископија и митрополија, Богословље XI/1 (1936) 88–96.
Веселиновић, 1993 – Р. Веселиновић, Срби у Великом рату 1683–1699, Историја
српског народа, III/1 (ур. Р. Самарџић), Београд: Српска књижевна задруга 1993, 491–574.
Грујић, 1931 – Р. М. Грујић, Пећки патријарси и карловачки митрополити у 18.
веку, Гласник Историјског друштва у Новом Саду 4 (1931) 13–34, 224–240.
Δοσίθεος, 1715 – Δοσίθεος, Ιστορία περί των Ιεροσολύμοις Πατριαρχευσάντων, εν
Βουκουρεστίου 1715.
Expositions.nlr.ru/ex_manus/Serbian_Manuscripts/show.php?i=AC68D7D5-5694-
4C38-A4D3-ADAACC5A5047&1=5
Јовановић, 2001 – Т. Јовановић, Књижевно дело патријарха Пајсеја, Београд:
Свети архијерејски синод Српске православне цркве 2001.
Јовановић, 2007 – Света земља у српској књижевности од XIII до краја XVIII
века, приредио и на савремени језик пренео Т. Јовановић, Београд: Чигоја штампа 2007.
Коробейников, 1847 – Путешествие в Иерусалим, Египет и к Синайской горе в
1583 году Трифона Коробейникова, Москва 1847.
Красић, 1889 – С. Красић, Писма Вићентија Поповића митрополита српског,
Глас истине VI (1889) 141–142.
Краткий обзор, 1885 – Краткий обзор собрания рукописей принадлежавшего
преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной
библиотеке, Санкт Петербург 1885.
Леонид архим., 1867 – Леонид архим., Сербская иноческая община в Палестине,
Чтения в обществе истории и древности российских, кн. III, ч. 3, Москва 1867, 42–65.
Лихачев, 1988 – Словарь книжников и книжности Древней Руси, вып. 2, ч. 1 (ред.
Д. С. Лихачев), Ленинград 1988,
Лопарев, 1889 – Х. М. Лопарев, Хождение Трифона Коробейникова,
Палестинский сборник, т. IX, вып. 2, Санкт Петербург 1889.
Милојевић, 1871 – М. С. Милојевић, Путопис дела Праве (Старе) Србије, I,
Београд 1871.
Недомачки, 1980 – В. Недомачки, Манастир Арханђела Михаила и Гаврила у
Јерусалиму – задужбина краља Милутина, Зборник за ликовне уметности Матице српске
16 (1980) 25–69.
Недомачки, 1980а – В. Недомачки, О српским рукописима у Библиотеци Грчке
православне патријаршије у Јерусалиму, Археографски прилози 2 (1980) 71–118.
Патријарх Пајсије, 1993 – Патријарх Пајсије, Сабрани списи, приредио Т.
Јовановић, Београд: Просвета 1993.
Петковић, 1923 – В. Р. Петковић, Старине: записи, натписи, листине, Београд:
Народни музеј 1923.
Поповић, 2021 – Д. Поповић, Култ и гроб патријарха Пајсија – нова сазнања и
тумачења, Зограф 45 (2021) 187–208.
Ракић, 2013 – З. Ракић, Димитрије Даскал – српски писар и илуминатор друге
половине XVI века, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 79 (2013) 163–178.
Руварац, 1898 – Д. Руварац, Мојсије Петровић, митрополит београдски 1713–
1730, Споменик СКА 34 (1898) 81–200.
Руварац, 1906 – Д. Руварац, Записи о смрти неких српских архијереја, Српски
Сион XVI (1906) 364.
Сава, еп. шумадијски, 1996 – Сава еп. шумадијски, Српски јерарси од деветог до
двадесетог века, Београд: Евро; Подгорица: Унирекс; Крагујевац: Каленић 1996,
Слијепчевић, 1933 – Ђ. Слијепчевић, Пајсије архиепископ Пећки и патријарх
српски као јерарх и књижевни радник, Богословље 8/2 (1933) 123–144.
ССЗН – Стари српски записи и натписи, књ. I–VI, скупио их и средио Љ.
Стојановић, Београд: Српска краљевска академија 1902–1926.
Суханов, 1870 – Проскинитарий: Хождение строителя старца Арсения
Суханова в 7157 (1649) году во Иерусалим и в прочия святыя места, для описания святых
мест и греческих церковных чинов, Казань 1870.
Тодић, 2013 – Б. Тодић, Манастир Убожац, Косовско-метохијски зборник 5
(2013) 67–88.
Тодић, 2013а – Б. Тодић, Српски сликари од XIV до XVIII века, књ. I–II, Нови Сад:
Платонеум 2013.
Трифуновић, 1974 – Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних
књижевних појмова, Београд: Вук Караџић 1974.
Трпић, 1880 – В. Трпић, Милош С. Милојевић у Призрену и његовој околини,
Београд 1880.
Урошевић, 1935 – А. Урошевић, Јањево: антропогеографска испитивања,
Гласник Скопског научног друштва XIV (1935) 187–200.
Published
2022-12-01