СРПСКА ЦРКВА У ПОЛИМЉУ ПОСЛЕ 1373. ГОДИНЕ

  • Синиша Мишић

Abstract

Рад се бави организацијом Српске православне цркве у Полимљу
после 1373. године и поделом овог простора између кнеза Лазара и босанског бана Твртка
Котроманића. У вез са овим је и питање крунисања краљевском круном Твртка,
вероватно у манастиру Милешеви. Српска црква се сагласила са овим чином, а њен
прелат је у њему учествовао. У раду се разматра и територијална организација цркве
на простору Полимља.

References

Извори
Орбин 1968 – М. Орбин, Краљевство Словена, Београд 1968 (коментари С.
Ћирковић).
ССА 3 (2004) – Ж. Вујошевић, Хрисовуља краља Стефана Душана манастиру
Св. Петра и Павла на Лиму, ССА 3 (2004) 45 – 69.
Стојановић 1929 – Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I – 1, Београд
1929.
Стојановић - Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 1, Београд 1902.

Литература
Благојевић 2011 – М. Благојевић, Српска државност у средњем веку, Београд
2011.
Благојевић 2009 – М. Благојевић, Захумско – херцеговачка епископија и
митрополија – од оснивања до краја 19. века, Београд 2009.
Динић 1932 – М. Динић, О Николи Алтомановићу, Београд 1932.
Динић 1932а – М. Динић, О крунисању Твртка за краља, Глас СКА 147 (1932)
135 – 150.
ИСН 2 – Историја српског народа 2, Београд 1982.
Јанковић 1985 – М. Јанковић, Епископије и митрополије српске цркве у средњем
веку, Београд 1985.
Јањић 2020 – Д. Јањић, Унутрашња организација православне цркве, Лепосавић
2020.
Милаш 1902 – Н. Милаш, Православно црквено право, Мостар 1902.
Милаш 2004 – Н. Милаш, Правила православне цркве са тумачењима 1, Београд
– Шибеник 2004.
Мишић 2014 – С. Мишић, Историјска географија српских земаља од 6. до
половине 16. века, Београд 2014.
Мишић 2104а – С. Мишић, Средњовековна жупа Дабар између Србије и Босне,
Милешевски записи 10, Пријепоље 2014, 19 – 25.
Мишић 2014б – С. Мишић, Од земаљског кнеза до кнеза Срба – уздизање до
владарске моћи, Власт и моћ – властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године, ур. С.
Мишић, Крушевац 2014, 7 – 20.
Мишић 2012 – С. Мишић, Студије о средњовековном Полимљу, Ниш 2012.
Радојчић 1948 – Н. Радојчић, Обред крунисања босанског краља Твртка I,
Београд 1948.
Ћирковић 1997 – С. Ћирковић, Работници. Војници. Духовници. Друштва
средњовековног Балкана, Београд 1997, 277 – 305.
Published
2023-01-01