IUS VITAE AC NECIS И ХРИСТОС

  • Огњен Вујовић

Abstract

У раду је дефинисано основно подручје сукоба идеологије царског
Рима и хришћанства. Зато је у првом делу рада исцртана основна природа римске
политичке идеологије, а у другом њен сукоб са Христом. Наравно да је то тема која је
погодна за обимна истраживања и наравно да је таквих истраживања било и да ће их
бити. Амбиција овог рада се огледа само у томе да се идентификује и да се пође од те
базичне тачке сукоба Христа и Рима. Она се тиче најмучније тачке живота, питања
пролазности. Ту долазимо до Христовог васкрсења Лазара. Христос је срушио уверење
да цар може бити господар живота и смрти. Царство је своју суштину засновало
управо око тога, права живота и смрти (ius vitae ac necis) у рукама императора као
патер фамилијаса и првосвештеника римске политичке заједнице.

References

Извори и литература
Нови Завет, Свето Јеванђеље по Јовану.
Corpus iuris Civilis, Digesta, https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr
Cicero, De Natura Deorum, Liber Tertius, https://www.thelatinlibrary.com/cicero/
nd3.shtml#5
***
Вујовић, Огњен (2017), Император као отац политичке заједнице – контролом
паганских ритуала и њиховим наметањем против хришћанства, Црквене студије 14.
Ниш: Центар за Црквене студије, 233-245.
Вујовић, Огњен (2013), Инјурија, слобода говора и појава хришћанства, Зборник
радова 1700 година Миланског едикта. Ниш: Универзитет у Нишу, Правни факултет, 435-
463.
Berger, Adolf (1953), Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Transactions of the
American Philosophical Society 2, doi:10.2307/1005773. Philadelphia: American Philosophical
Society.
Kriger, Volfgang (2016), Istorija tajnih službi, od faraona do NSA, Beograd: Laguna.
Stepanović, Željko (2008), Suđenje Isusu, pravni apsekti, Beograd: Pravni fakultet
Univerziteta u Beogradu.
Vujović, Ognjen (2018), Imperial Language of the Roman Law, History of Legal
Sources- - The Changing Structure of Law. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Law,
175-185.
Published
2023-01-01