ЕВХАРИСТИЈСКА ИЛИ ЕСХАТОЛОШКА КОСМОЛОГИЈА ПРЕДРАГА ПЕТРОВИЋА

  • Ивица Живковић

Abstract

У овом раду покушаћемо да укажемо на изузетан богословски
допринос протођакона проф. др Предрага Петровића у књизи „Небески символи
божанског домостроја спасења“ на плану космологије, који се састоји пре свега у њеном
јасном евхаристијском и есхатолошком заснивању. О Евхаристији говоримо и као о
догађају и као о заједници и као о символичној стварности, што исту чини погодном за
градњу „гносеолошког хоризонта“, то јест за посматрање онога што творевина
пројављује. Свет и историја у сагледавању Предрага Петровића обухватају и небеску
раван постојања творевине, тако да символични начин постојања света у његовом
видокругу није потпун без својих небеских димензија. Не допуштајући да православни
верници данашњице доживљавају актуелне драматичне историјске догађаје као
бесмислене, нити као судбинске, православно богословље је одговорно да на основу
православног хришћанског предања утврди њихов смисао, који је део динамичне
символичне структуре послепадног света. Предраг Петровић разматра небеске символе
Светог писма (најпре Старог, а потом и Новог Завета) у божанском домостроју
спасења, који представљају једину алтернативу не само Дарвиновој теорији као
доминанти савременог школског образовања као таквој, већ и дарвинистичком, па и
ширем хуманистичком веровању у такво постојање које нема никакав виши циљ до самог
опстанка врсте.

References

Извори
Ἀνδρέας Καισαρείας, Ερμηνεία εἰς τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ
εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου, PG (= Migne, J. P., Ἑλληνικὴ Πατρολογία –Patrologia
Graeca-PG, Paris, 1857. Reprint Ἀθῆναι, 1987.), 106, 273C.
Βασίλειος Μέγας, Ἡ Ἑξαήμερος, PG 29, 125D.
Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος ΚΗ', PG 36.
Μάξιμος Ὁμολογητής, Ζήτησις μετὰ Πύρρου, PG 91.
Литература
Bernardoni, Marco, (2012), „Far–Future Universe: a mutual challenge between
Physical Cosmology and Christian Eschatology“, Disputatio Philosophica, Vol 14, No. 1,
Istituto Universitario Sophia di Loppiano, Firenze, Italia. 125-133.
Collins, Adela, Yarbro, (1996), Cosmology and Eschatology in Jewish and Cristian
Apocalypticism, E. J. Brill, Leiden, New York, Köln.
Deane-Drummond, Celia, (2008), Eco-Theology, Darton, Longman and Todd Ltd.,
London.
Ларше, Жан-Клод, (2022), Шта је богословље. Методологија православног
богословља у пракси и учењу, Центар за црквене студије, Ниш.
Nemes, Steven, (2021), „Contemporary Cosmology is Irrelevant to Classical Theistic
Christian Eschatology”, Theology and Science, Vol. 19, No. 4, Routhledge, Taylor & Francis
Group, Abington on Thames, Oxfordshire, UK. 390-405.
Петровић, Предраг, (2018), Небески символи божанског домостроја
спасења(Есхатолошко-историјски аспекти космолошких догађаја), Институт за
теолошкаистраживања ПБФ, Отачник, Београд.
Петровић, Предраг, (2019), „Космолошки аспекти богодејстава и Јованова књига
Откривења“, Саборност 13 (2019), 59–75.
Петровић, Предраг (2020), „Космолошке промене и установа календара
(символични аспект православне космологије)“, у: Византијско-словенска чтенија III,
зборник радова са Међународне научне конференције, одржане 23. новембра 2019. године
на Универзитету у Нишу, ур: Бојовић, Драгиша и Кристина Митић, Ниш: Центар за
византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Међународни центар за
православне студије, Ниш, Центар за црквене студије, Ниш, 25–35.
Петровић, Предраг, (2021), „Богословски језик у контексту истинитих исказа“,
Црквене студије 18 (2012), 73–83.
Polkinghorne, John, (1996), The Faith of a Physicist (Reflections of a Bottom–Up
Thinker), Fortress Press, Minneapolis.
Russell, Robert, John, (2008), Cosmology—Form Alpha to Omega (The Creative
Mutual Interaction of Theology and Science), Collected writings in Theology and Science 1982–
2007, Fortress Press, Minneapolis.
Зизиулас, Јован, (1998),„Књига Откривења и природно окружење”,Теолошки
погледи, 1–4, 67–73.
Published
2023-01-01