ЕПИСТЕМОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ АЛВИНА ПЛАНТИНГЕ Проблем религијског плурализма

  • Петар Нуркић

Abstract

Алвин Плантинга је филозоф религије америчког порекла и
представља једног од водећих заступника савремене хришћанске филозофије. Кроз своја
дела Плантинга се осврће на бројне проблеме монотеистичке хришћанске религије,
између осталог и на проблем религијског плурализма. Једно од најчешћих питања које ће
атеиста поставити вернику је „зашто твој Бог а не неки други?“. Сходно томе, циљ
овог рада је представљање Плантингиног одговора на питање религијског плурализма.
Овај циљ ћемо остварити kроз даље развијање Плантингине теорије „исправне
функционалности“, односно тезе да атеизам представља стање неисправног
функционисања когнитивних механизама. На проблем религијског плурализма можемо
да одговоримо кроз позитивну или негативну апологетику. Плантинга је изабрао
негативну апологетику, тврдећи да верник није у обавези да пружи оправдање за
истинитост својих веровања када га суочимо са проблемом религијског плурализма.
Иако Плантинга наводи бројне, и убедљиве аргументе у прилог своје позиције, ми ћемо
показати да кроз враћање основама Плантингиног схватања интенционалности и
менталних репрезентација можемо да пружимо позитивну апологетику. На овај начин
ћемо представити шири дијапазон начина на који верник може да одбрани своју
епистемичку позицију и Плантингину епистемологију религије учинити релевантно
повезаном са савременим теоријама у когнитивној психологији и филозофији когниције.

References

Armstrong, D. (1995). Naturalism, materialism, and first philosophy, у: Moser, P. &
Trout, J. D. (уред.) Contemporary Materialism: A Reader. London: Routledge. 35–50.
Basinger, D. (1991). Plantinga, Pluralism and Justified Religious Belief. Faith and
Philosophy, 8(1), 67-80.
Baumann, P. (2009). Was Moore a Moorean? On Moore and Scepticism. European
Journal of Philosophy, 17(2), 181.
Beilby, J. (2005). Theology as Epistemology: An Evaluation of Alvin Plantinga's
Religious Epistemology. Aldershot: Ashgate.
Bergmann, M. (2009). Justification without Awareness. New York: Oxford.
Billings, J. T. (2005). Calvin,* participation and the Gift: The activity of believers in
union with Christ. Harvard Divinity School.
Chaves, M., & Gorski, P. S. (2001). Religious pluralism and religious
participation. Annual review of sociology, 261-281.
Griffiths, P. J. (1988). An Apology for Apologetics. Faith and Philosophy, 5(4), 399-
420.
Johnson, D. D. (2009). The error of God: Error management theory, religion, and the
evolution of cooperation. In Games, groups, and the global good (pp. 169-180). Springer, Berlin,
Heidelberg.
Kim, J. (2011). Reformed Epistemology and the Problem of Religious Diversity:
Proper Function, Epistemic Disagreement, and Christian Exclusivism. Eugene OR: Pickwick.
Michael, R. U. S. E., & Ruse, M. (2009). Darwin and design: does evolution have a
purpose?. Harvard University Press.
Millikan, R. (1989). In defense of proper functions. Philosophy of Science, 56, 288–
302.
Millikan, R. G. (1998). A common structure for concepts of individuals, stuffs, and real
kinds: More mama, more milk, and more mouse. Behavioral and Brain Sciences, 21(1), 55-65.
Millikan, R. G. (2013). Troubles with Plantinga's Reading of Millikan. Philosophy and
Phenomenological Research, 87(2), 454-456.
Moser, P. K. (2001). Man to Man with Warranted Christian Belief and Alvin
Plantinga. Philosophia Christi, 3(2), 369-377.
Oppy, G. (Ed.). (2018). Ontological arguments. Cambridge University Press.
Plantinga, A. (1993а). Warrant and the Current Debate. New York: Oxford University
Press.
Plantinga, A. (1993б). Warrant and Proper Function. New York: Oxford University
Press.
Plantinga, A. (2000а). Warranted Christian Belief. New York: Oxford University
Press.
Plantinga, A. (2000б). A defense of religious exclusivism. Philosophy of Religion, 529.
Plantinga, A. (2011). Content and natural selection. Philosophy and Phenomenological
Research, 83(2), 435-458.
Popper, K. R. (1963). Science as falsification. Conjectures and refutations, 1(1963),
33-39.
Williamson, T. (2002). Knowledge and its Limits. Oxford University Press on Demand.
Published
2023-01-01