ВИКЕНТИЈЕ ВУЈИЋ И ЊЕГОВИ ОДГОВОРИ ИЗ ЦРКВЕНО-ПАСТИРСКЕ ПРАКСЕ

  • Сава Миловановић

Abstract

У овом раду су анализирани одговори на нека канонско-пастирска
питања јеромонаха Викентија Вујића, ректора Карловачке богословије, потоњег
епископа банатског Српске православне Цркве и професора канонског права на
Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Као врхунски
каноничар и правник, хвата се у коштац са питањима која оптерећују клир и лаике у
њиховом свакодневном животу. Полазећи од канонскоправне науке свога доба, како
православне тако и римокатоличке провенијенције, доноси одговоре у духу православног
Предања и пријемчиве нивоу богословског знања обичних људи. У раду су коришћени
документи из архива Светог синода Српске православне Цркве као и из архива
Православног богословског факултета у Београду.

References

Извори
Ἀγαπίου ἱερομονάχου καὶ Νικοδήμου μοναχοῦ (1886): Πηδάλιον. Αθήναις: Εκ της
Τυπογραφίας ΒΛΑΣΤΟΥ Χ. ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΥ.
Ράλλη, Γ. Α., Пοτλῆ, Μ. (1855): Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων, τόμος
πέμπτος. Ἀθήνῃσιν: Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος.
Архив ПБФ, Књига записника седница факултетског Савета II (1930-1937)
Брачна правила СПЦ (1993): Гласник Српске православне патријаршије бр. 34–
35.
Вујић, Викентије (1905): Могу ли се узети двоје, који не стоје у крвном сродству,
али имају заједничког крсног кума? Богословски гласник год. 4, бр. 6, 432–435.
Вујић, Викентије (1909): Може ли се дете рођено пре венчања својих родитеља
увести у матице крштених (рођених) као законито, ако му родитељи пре крштења његова
склопе брак? Богословски гласник год. 8, бр. 6, 455–458.
Вујић, Викентије (1910a): Да ли стоји у духовном сродству кћи кумова са оцем
кумчетовим? Богословски гласник год. 9, бр. 3, 215–219.
Вујић, Викентије (1910b): Може ли стриц своме синовцу бити сведок (кум) при
његову венчању? Ако може, да ли може и деци потичућој доцније од њега бити
воспријемник при крштењу? Богословски гласник год. 9, бр. 6, 453–454.
Вујић, Викентије (1912a): Може ли син кумовљев ступити у брак са синовицом
кумчета? Богословски гласник год. 11, бр. 1, 80–81.
Вујић, Викентије (1912b): Може ли бити кажњен свештеник, који не удовољи
пропису прве алинеје члана 17. закона од 17. јануара 1906. о вероисповедним односима у
Хрватској и Славонији? Богословски гласник год. 11, бр. 2, 179–181.
С. (1932): Новопосвећени епископ др Викентије Вујић. Гласник Српске
православне цркве бр. 36, 566–567.
С. П. (30. јануар 1940): Библиотека у којој се међу књигама чувају и иконе.
Политика, 13.
Литература
Kazhdan, Alexander P. (ed.) (1991): The Oxford Dictionary of Byzantium. New York,
Oxford: Oxford University Press.
Ott, Michael (1912): „Friedrich Heinrich Vering“, in Charles G. Herbermann et al.
(ed.), The Catholic Encyclopedia: volume 15. New York: The Encyclopedia Press, 354.
Senker, Boris (1993): „Derenčin, Marijan“, u Trpimir Macan (ур.), Hrvatski biografski
leksikon 3: Č-Đ. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 305–307.
Suttner, Ernst C., hrsg. (1984): Die Kath.-Theologische Fakultät der Universität Wien,
1884–1984. Berlin: Duncker & Humblot.
Wurzbach, Constantin von (1890): Biographisches Lexikon des Kaisertums
Österreich: 59 Teil. Wien.
Γεωργίου, Κιρκικάκης Ιωάννης (2011): Ζαχαρίας Σκορδύλιος Βίος και Έργο,
διπλωματική εργασία, Θεσσαλονίκης.
Аранђеловић, Д. (1908): „Др. Маријан Деренчин“, у Коста Кумануди и Драгољуб
Аранђеловић (ур.), Архив за правне и друштвене науке 5. Београд: Књижара Геце Кона,
1908, 117.
Бакић, А(лександра) (2006): „Вујић, Викентије“, у Чедомир Попов (ур.), Српски
биографски речник 2. Нови Сад: Матица Српска, 351–352.
Божић, Софија (2018): Др Владан Максимовић, ученик и професор Карловачке
богословије. Црквене студије бр. 15, 581–592.
Вуковић, Сава (1996): Српски јерарси од деветог до двадесетог века. Београд,
Крагујевац, Подгорица: Евро, Каленић, Унирекс.
Галкин, А. К. (2008): „Ермоген“, в Православная энциклопедия: том 18. Москва:
Церковно-научный центр „Православная энциклопедия“, 653–654.
Горчаков, Михаил (1880): О тайне супружества. Москва: Типография В. С.
Балашева.
Идризовић, Ненад (2016): Патријаршијска библиотека Српске православне
Цркве 1706-2006, докторска дисертација, Београд.
Митровић, Чедомиљ (1909): Из црквеног и брачног права. Београд: Књижара
Геце Кона.
Павлов, Алексей Степанович (1897): Номоканон при большом требнике.
Москва: Типография Г. Лисснера и А. Гешеля.
Пузовић, Предраг (2007): „Годишњи извештаји Православног богословског
факултета Ректорату Универзитета од 1920. до 1940.“, у Богољуб Шијаковић (пр.), Српска
теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати књ. 2. Београд:
Православни богословски факултет, 77–98.
Слијепчевић, Ђоко (2018): Историја Српске православне Цркве II. Београд:
Catena Mundi.
Published
2023-01-01