ЛИТУРГИЈСКО БОГОСЛОВЉЕ МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА ЈОВАНОВИЋА

  • Никола Лукић
Keywords: итрополит Михаило, Црквено богословље, Еклезиастика, Ручна свештеничка књига, уредбе и прописи Митрополије београдске, обредословље, Свете тајне

Abstract

Архиепископ београдски и митрополит српски Михаило Јовановић
(1859-1881; 1889-1898.) истакнута је личност чији је рад препознатљиво обележио
црквени и политички живот обновљене српске државе. Досадашњи истраживачи
приказали су готово све аспекте његове богате биографије, док је митрополитов рад на
стварању богословске литературе и уређивању богослужбеног живота приказан кроз
појединачне примере, који су наговестили основне правце овог значајног подухвата. У
овом раду бавићемо се литургијским богословљем митрополита Михаила, које ћемо
истражити и анализирати не само кроз настанак и садржај богословских уџбеника и
приручника које је митрополит приредио и штампао, него и на основу уредаба и прописа
Митрополије београдске, који непосредно сведоче о предузетим иницијативама и
постигнутим резултатима његовог рада.

References

Рукописни извори
Дневник, Архив Србије, Збирка Поклони и откупи, ПОк. 33 1(б)
Еклезиастика (1851), Архив Србије, Збирка Поклони и откупи, ПОк. 33 1(з)
Еклезиастика II, Архив Србије, Збирка Поклони и откупи, ПОк. 33 8 (љ)
Практическое богословіе, Архив Србије, Збирка Поклони и откупи, ПОк. 33 8 (м)
Свештеничка правила митрополита Викентија (Јовановића), АСАНУК МПА,
Б, 1733/39
Устав церковный, Архив Србије, Збирка Поклони и откупи, ПОк. 33 1 (ж)
Штампани извори
Зборник правила, уредаба и наредаба (1900): Зборник правила, уредаба и
наредаба архијерејског сабора православне српске цркве у краљевини Србији (од 1839-
1900), Београд
Јовановић, Михаило (1855): Поученіе говорио Е.Ш.М приликомъ каноничне
посете свое епархіе 1855 год. У кньигопечатньи княжества Србскогъ 1859
Јовановић, Михаило (1859): Окружно писмо писано епархіяалномъ
свештенству. У Београду при Правителственой кньигопечатньи
Јовановић, Михаило (1860): Црквено богословіе или Црквесловіе, за ученике
виши разреда. Съ благословомъ Нѣговогъ Високопреосвештенства, Архїепископа
београдскогъ и Митрополита србскогъ, Господина Михаила, У Београду у
Правительственой кньигопечатньи
Јовановић, Михаило (1861): Церковный учитель. У Београду у
Правительственой кньигопечатньи
Јовановић, Михаило (1863): Мудрый игуманъ. Съ благословомъ Нѣговогъ
Високопреосвештенства, Архїепископа београдскогъ и Митрополита србскогъ,
Господина Михаила, У Београду Писменима Кнъигопечатне Н. Стефановића
Јовановић, Михаило (1864): Православно пастирско богословіе. Съ
благословомъ Нѣговогъ Високопреосвештенства, Архїепископа београдскогъ и
Митрополита србскогъ, Господина Михаила, У Београду у Државной кньигопечатньи
Јовановић, Михаило (1867): Ручна свештеничка кньига. израдіо митрополить
србскій Михаиль, У Београду у Државной кньигопечатньи
Јовановић, Михаило (1898): Месецослов православне хришћанске опште и
српске цркве. У Београду: штампано у државној штампарији краљевине Србије
Кратко изображение (1867): Кратко изображение церковнаго устава, Москва,
У синодалној типографији
Ранковић Зоран, Лазић Мирослав (2010): Уредбе и прописи митрополије
београдске (1857-1876). II, Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и
културу
Ранковић Зоран, Лазић Мирослав (2011): Уредбе и прописи митрополије
београдске (1877-1893). III, Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и
културу
Ранковић Зоран, Лазић Мирослав (2011): Уредбе и прописи митрополије
београдске (1894-1920). IV, Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и
културу
Служебник (1825): Служебник, с благословом православног архиепископа
карловачког господина Стефана, Будим
Служебник (1838): Служебник, с благословом Преосвећеног архиепископа
београдског и све Србије митрополита господина Петра, Београд: у типоргафији
Књажества српског
Србљак (1761): Правила молебная святых сербских просветителей, Римник
Србљак (1861): Србљак, Београд
Литература
Амфитеатров, Антоний (1851): Пастырское богословие. часть I, Кіев , въ
Типографіи Кіево-Печерской лавры
Архієрейско поученіє новорукоположеномъ свештенику (1858): преведено съ
руског, Съ благословомъ Нѣговогъ Високопреосвештенства, Архїепископа београдскогъ
и све Србїе Митрополита Господина Петра, У Београду, У Правителственой Типографіи
Вениамин, архиепископ нижегородский (1999). Новая скрижаль, или
Объяснение о церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных, первое издание
после 1917 года, Москва: Издательство православного братства Святителя Филарета
Митрополита Московского
Вукашиновић, Владимир (2020): Службе и устави пјенија: Historia Sacrae
Liturgiae Serbicae. Врњци: Интерклима-графика; Београд : Mons Haemus
Вуковић, Сава (1996): Српски јерарси: од деветог до двадесетог века. Београд:
Евро; Подгорица: Унирекс; Крагујевац: Каленић
Даутовић, Вук (2017): „О антиминсу архиепископа београдског и митрополита
Србије Михаила (Јовановића)“, у : Зборник Матице српске за ликовне уметности,
45/2017, 189-204.
Добрашиновић, Голуб (2008): „Митрополит Михаило о Вуковом Новом Завету“.
у : Живот и дело митрополит Михаила (1826-1898), ур. Димитрије Стефановић, Београд:
САНУ, 235-248.
Живковић, Ивица (2004): „Проповедништво митрополита Михаила“. у: Црквене
студије, 1, 161-185.
Mlakar, Mirko (2016): „Propovedništvo u Srbiji u 19. stoljeću“. у : Obnovljeni život
71/3, 349-362.
Могила, Петар (1654): Требник митрополита Петра Могилы. Том 1.
Информацийно-видавничий центр Украинской Православной Церкви, 1996 (1646).
Николић, Петар (2022): Литургијски живот и литургијска теологија у
Карловачкој митрополији XIX века. докторска дисертација, Београд: Православни
богословки факултет Универзитета у Београду, Београд
Непознат аутор (1897): „Миахаил, архиепископ београдски и митрополит
Србије“. у : Босанска вила 1897, 1/XII, 1-4.
Павловић, Марко (2008): „Митрополит Михаило као шабачки епископ“. у :
Живот и дело митрополит Михаила (1826-1898), ур. Димитрије Стефановић, Београд:
САНУ, 49-63.
Парфений (Смоленский), Георгий (Конисский) (2004): О должностях
пресвитеров приходских, отпечатано с готовых диапозитивов издательства Сретенского
монастыря в типографии АО „Молодая гвадрия“, Москва
Пузовић, Владислав (2017): Руски путеви српског богословља: школовање Срба
на руским духовним академијама 1849-1917. Београд: Православни богословски
факултет, Институт за теолошка истраживања, Службени гласник
Сухова, Ю. Н (2009): „ Пастырское богословие в российской духовной школе
(XVIII -начало XX в.“. у : Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия, 1 (25), 25–43.
Сухова, Ю. Н (2011): „Духовно учебный проект святителя Иннокентия Борисова
1830 -х гг.“ у : Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви, 2
(39), 18–34.
Сухова, Ю. Н (2017): „Формирование литургики как академической
дисциплины (1814-1869)“, у : Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. вып. 2
(18), 88–116.
Слијепчевић, Ђоко М (1980): Михаило, архиепископ београдски и митрополит
Србије. Минхен: Искра
Published
2023-01-01