ХРИСТОЛОГИЈА РАНОГ НЕОХАЛКИДОНИЗМА У КОМЕНТАРИМА ЈОВАНА СКИТОПОЉСКОГ НА СПИСЕ ПСЕУДО-ДИОНИСИЈА

  • Еразмо Бранковски
Keywords: Јован Скитопољски, уипостазираност, теопасхизам, Кирило Александријски, неохалкидонизам.

Abstract

Изазови са којима се Црква шестог века ухватила у коштац су
превазилазили, како бројем, тако и комплексношћу, све са којима се суочавала у
претходним столећима. На власти су се смењивали цареви прохалкидонци и
промонофизити; јелинска улазила је у терминалну фатзу обрачуна са хришћанством.
Неоплатонски концепти су тежили да парирају хришћанским истинама на општем
интелектуалном нивоу. У Римском Царству тињале су јереси савелијанства,
несторијанства и аполинаријанства. Као бура се на Цркву, тек уоквирену у Халкидонски
Орос, сручила јерес монофизитизма са својим корифејем, Севиром Антиохијским. Свим
изазовима Црква раног Халкидона није одреаговала систематски и чак се довело у
питање правилно одговарање Цркве на нову, комплексније обликовану јерес. Халкидонска
Црква је дала свој одговор: језик Халкидона морао се нужно помирити са Кирилом
Александријским,1 што је изискивало нове теолошке концепте. Ови концепти
надоградње халкидонске вере су у једној речи сажети у појам неохалкидонства. Као
неохалкидонац прве генерације, истакао се Јован, епископ Скитопоља, који је
коментаришући списе Псеудо-Дионисија Ареопагита, поставио основе за систематски
одговор Цркве на Севирову јерес и остале изазове. Управо су Јованови коментари на
Ареопагитски корпус омогућиле Цркви каснију системску, неохалкидонску реакцију, пре
свега, охристовељењем појма уипостазираности, али и афирмацијом Кириловог учења о
теопасхизму. Јованово унапређење и одбрана халкидонске христологије кроз ове две
сфере биће тежиште анализе рада.

References

Извори
Трећа посланица Светог Кирила Александријског Несторију, преузето са сајта:
https://www.academia.edu/40641621/
Daley, Brian E. (ed.) Leontius of Byzantium: Complete Works, Oxford; Oxford
University Press, 2017.
Dillon, John; Lloyd P. Gerson (ed.) Neoplatonic philosophy - Introductory Readings,
Indianapolis –Cambridge; Hackett Publishing Company, Inc. 2004.
Suchla, Beate Regina. ,,John of Scythopolis and Dionysian Corpus”, The Oxford
Handbook of Dionysius the Areopagite, (ed.) Edward, Mark; Dimitrios Pallis; Georgios Steiris,
Oxford; Oxford University Press, 2022, 205-221.
Секундарна литература
Болотов, Василий Васильевич. Лекции по истории Древней Церкви, Посмертное
изд. под ред. [и с предисл.] проф. А. Бриллиантова. В 4 томах. 1907-Санкт-Петербург : тип.
М. Меркушева. / Т. 1. 1907. – 234 с.; Т. 2. 1910. – 474 с.; Т. 3. 1913. – 340 с.; Т. 4. 1918. преузето
са сајта: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Bolotov/lektsii-po-istorii-drevnej-tserkvi/9_23
Бранковски, Еразмо. ,,Коментари Јована Скитопољског као интегрисани
неохалкидонизам” Немо 3-2022, 149-153.
Ђаковац, Александар. ,,Неке напомене о Христологији Аполинарија
Лаодикијског”, Богословље 1 (2014) Београд; Православни богословски факултет, 207–221.
Ђаковац, Александар. Речено и неизрециво: дискурзивност азматске онтологије у
апоретици светог Максима Исповедника, Београд; Православни богословски факултет, 2018.
Јевтић, Атанасије. Патрологија 3, Београд-Требиње-Лос Анђелес, 2018.
Каприев, Георги. Византиска философија, Скопје; Пагома Прес, 2019.
Самин, Дарјуш. ,,Хришћанство у Сасанидској Персији” Црквене Студије, Ниш,
2-2005, 131-167.
Di Berardino, Angelo (ed.) Patrology, Cambridge; James Clarke&Co.Ltd, 2006.
Gleede, Benjamin. The Development of the Term ἐνυπόστατοων from Origen to John
of Damascus, Leiden-Boston; Brill, 2012.
Hadot, Ilsetraut. Athenian and Alexandrian Neoplatonism and the Harmonisation of
Aristotle and Plato, Leiden-Boston; Brill, 2015.
Leuenberger-Wenger, Sandra. Das Konzil von Chalcedon und die Kirche Konflikte und
Normierungsprozesse im 5. und 6. Jahrhundert, Leiden-Boston; Brill, 2019.
Louth, Andrew. Denys the Areopagite, London-New York; 1989.
Louth, Andrew. ,,Why did the Syrians reject the Council of Chalcedon?” Chalcedon in
Context Church Councils 400–700 (ed.) Richard Price and Mary Whitby. Liverpool; University
Press, 2009, 107-116.
McGuckin, John A. ,,The ‘Theopaschite Confession’ (Text and Historical Context): a
Study in the Cyrilline Reinterpretation
of Chalcedon”, The Journal of Ecclesiastical History,
35, 1984, 239 – 255.
Nigra, Albero. Il Pensiero Cristologico-Trinitario di Giovanni di Scitopolo, Roma;
Institutum Patristicum Augustinianum, 2019.
Nigra, Albero. ,,La formula teopaschita dopo Calcedoniae le sue implicazioni
soteriologiche” Rassegna di teologia Vol. 58, Issue: 4, 2017. 677-684.
Pearson Birger A. ,,Theurgic Tendencies in Gnosticism and Iamblichus's Conception
of Theurgy” Neoplatonism and Gnosticism (ed.) Wallis Richard T. - International society for
neoplatonic studies Volume 6 in Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern (gen. ed.) Harris,
Baine R. New York; State University of New York Press, Albany, 1992.
Perl, Eric David. Theophany: the neoplatonic philosophy of Dionysius the Areopagite,
New York; State University of New York Press, 2007.
Podolak, Pietro. ,,Giovanni di Scitopoli interprete del corpus Dionysiacum”,
Augustinianum 47/2, 2007, 94-186.
Rappe, Sara. Reading neoplatonism: Non-discursive Thinking in the Texts of Plotinus,
Proclus, and Damascius, New York; Cambridge University Press, 2000.
Remes, Pauliina. Neoplatonism, New York-London; Routledge Taylor and Francis
Group, 2014.
Rorem, Paul. The Dionysian Mystical Theology, Minneapolis; Fortress Press, 2015.
Rorem, Paul; John C. Lamoreaux. John of Scythopolis and the Dionysian Corpus -
Annotating the Areopagite, Oxford; Oxford University Press, 1998.
Schäfer, Christian. Philosophy of Dionysius the Areopagite – an introduction to the
structure and the content of the treatise On the divine names, Brill-Leiden-Boston; 2006.
Suchla, Beate Regina. Corpus Dionysiacum IV/1 Ioannis Scythopolitani prologus et
scholia in Dionysii Areopagitae librum de Divinis nominibus cum additamentis interpretum
aliorum С, Berlin-Boston; Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2011.
Viezure, Dana luliana. Verbum Crucis, Virtus Dei: A Study of Theopaschism from the
Council of Chalcedon (451) to the Age of Justinian, Toronto; Centre for Medieval Studies
University of Toronto, 2009.
Wear, Sarah Klitenic; John Dillon. Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist
Tradition - Despoiling the Hellenes, Bodmin, Cornwall; MPG Books Ltd, 2007.
Published
2023-01-01