О ТЕЛЕСНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА АНЂЕЛА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ БИБЛИЈСКИХ АНГЕЛОФАНИЈА

  • Ђорђе Ђурђевић

Abstract

Проблем телесног и полног/родног одређења анђела везан је с једне
стране за њихово визуелно уобличење, док са друге отвара питање утискивања
идеолошких знакова у ангелолошку представу. Анђели пролазе кроз процес телесне и
родне спецификације, те у овом раду испитујемо библијску заснованост датих
представа и показујемо да, премда су анђели од тела и рода/пола слободни, категорије
телесног/материјалног и родног/полног постају суштински важне за ангелофанију.

References

Ареопагит, Дионисије (2007): О небеској јерархији, О анђелима: свети оци о
анђелима господњим, Јана Тодоровић (ур.), Будва: Манастир Подмаине (Подострог).
Библија (2018): Свето писмо Старога и Новога завјета: Библија, Свето писмо
Старог завјета превео Ђура Даничић, Свето писмо Новога завјета превод Комисије Светог
архијерејског синода Српске православне цркве, Књиге ширег канона (Девтероканонске)
превели митрополит црногорско-приморски Амфилохије (Радовић), епископ захумско-
херцеговачки Атанасије (Јевтић); Београд: Свети архијерејски синод Српске православне
цркве.
Бајић, Ружица, Вуловић Наташа (2009), Семантичко-фразеолошка анализа неких
лексема са сакралним значењима у српском језику (анђео, ангел/демон, бес), Црквене
студије, год. VI, број 6, Ниш: Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за
византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, 271–279.
Бојовић, Драгиша (2004): Пројекција митарстава у Житију Петра Коришког,
Црквене студије, год. I, број 1, Ниш: Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу,
Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије,
121–129.
Бужињска, Ана, Марковски, Павел (2009): Књижевне теорије XX века, Београд:
Службени гласник.
Ђурђевић, Ђорђе (2021): Благовести: Онтологија празника и еротика
књижевности у канонским и апокрифним изворима и драми Удворење архангела Гаврила
девојци Марији Гаврила Стефановића Венцловића, САВРЕМЕНА ПРОУЧАВАЊА
ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, Зборник радова са XII научног скупа младих филолога
Србије, одржаног 26. септембра 2020. године на Филолошко-уметничком факултету у
Крагујевцу, година XII, књ. 2, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета
у Крагујевцу, стр. 173–182.
Евдокимов, Павле (2001): Жена и спасење света: О благодатним даровима
мушкарца и жене, Цетиње: Светигора.
Енох (2021): Књига Енохова,
. 4. 4. 2021.
Ирибарен, Марија и др. (2008): Angels in Medieval Philosophical Inquiry, Their
Function and Significance, Велика Британија: Ashgate studies in medieval philosophy.
Кек, Дејвид (1998): Angels and Angelology in the Middle Ages, New York, Oxford:
Oxford University Press.
Лугинбил, Роберт (2021): Angelology: The Study of Angels, htm>. 4. 4. 2021.
Милојевић, Снежана (2018), Функција анђела у опису страдања и смрти српске
житијне књижевности XII и XIII века, Црквене студије, год. XV, број 15, Ниш: Центар за
црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије,
Међународни центар за православне студије, 735–751.
Тодоровић, Јана (2007): О анђелима: свети оци о анђелима господњим, Будва:
Манастир Подмаине (Подострог).
Џонс Дејвид (2010): A History of Angels, Њујорк: Oxford University Press.
Катихизм (1967): Катихизм християнськоi вiри для молодi i старших, Рим.
Кирил (2018): Об ангелах, у: Слово пастыря. Бог и человек. История спасения,
. 19. 3. 2018.
Керн, Кипријан (2018): Воинства небесныя (понедельник), у: Взгляните на лилии
полевые.... (Курс лекций по литургическому богословию), .
19.3. 2018.
Кубат, Родољуб (2008): Основе старосавезне антропологије: Теолошка
перспектива, Београд: Универзитет, Православни богословски факултет; Нови Сад:
Беседа.
Кубат, Родољуб (2010): Ангелолошке представе позног јудаизма кao израз
специфичног теолошког дискурса, Црквене студије, год. VII, број 7, Ниш: Центар за
црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије,
Међународни центар за православне студије, 23–40.
Кубат, Родољуб (2012): Траговима Писма: Стари Савез – теологија и
херменеутика, Крагујевац: Каленић.
Левинас, Емануил (2006): Тоталитет и бесконачно, прев. Спасоје Ђузулан,
Београд: Јасен, Службени лист СЦГ, Загреб: Деметра.
Помазанскиј, Михаил (2018): Природа и назначение ангельского мира,
. 19. 3. 2018.
Поповић, Јустин (2016): Житија Светих за новембар, Спомен Светог оца нашег
Амфилохија, епископа Иконијског (23. новембар), 12/24/> (24. 5. 2021).
Пуле, Жорж 1993: Метаморфозе круга, Сремски Карловци, Нови Сад:
Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Сирин, Исак (2018): Чин сущностей ангелов, демонов и человека, у:
Православное догматическое богословие, . 19.03. 2018.
Таталовић, Владан (2019): Основи егзегезе списа Светог Јована Богослова,
Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Институт за
теолошка истраживања, Библијски институт
Фрај, Нортроп (1985): Велики код(екс), Београд: Просвета.
Фуко, Мишел (1982): М. Фуко, Историја сексуалности, Београд: Просвета.
Published
2023-01-01