КРАЈЊИ ПАРАДОКСИ ЦРНОГ И БЕЛОГ

  • Бојан М. Томић
  • Милица М. Томић
Keywords: црно, бело, Божански примрак, облак

Abstract

У циљу расветљавања парадоксалности антиномичног пара црно и бело до сада је испитивано њихово појављивање у иконопису, науци, митологији, символици, што је учињено разматрањем кључних чињеница, сазнања и парадигматичних епизода. Сада су истраживања доведена до ерминевтичких лимита, узимајућу у обзир античку митологију, историју науке, библистику и иконoграфију. Издвојени су технолошко-колористички парадокс, космолошки и астрофизички парадокс, парадокс из епистемологије, те онирички парадокс. Као врхуњење узете су у разматрање иконе Преображења, Распећа и Васкрсења, старозаветни мотив изласка из Египта и библистички мотив Божанског примрака. Да се закључити да истраживања црног и белог као отворена тема, у сваком времену нуде интегративне и ултимативне могућности и изазове.

References

Williams, J. B., Schwab, M. J., Brauer, A. (2012): An early first-century earthquake in the Dead Sea, International Geology Review, 54 (10), 1219-1228.
Wolchover, N. (2011): How 8 Colors Got Their Symbolic Meanings, Live Science, https://www.livescience.com/33523-color-symbolism-meanings.html (приступљено
31.5.2021).
Garden, N., Olorenšo, R., Garden, Ž., Klajn, O. (2011): LAROUSSE - Mali rečnik simbola. Beograd: Laguna.
Григорије из Нисе, св. (1993): О божанском примраку, Источник, 2 (5), 64-65.
Евдокимов, П. (2009): Уметност иконе - теологија лепоте. Београд: Факултет за културу и медије Мегатренд универзитета, Висока школа - Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију.
Jefferson, B. W., Schwab, M. J., Brauer, А. (2012): An early first-century earthquake in the Dead Sea, International Geology Review, 54 (10), 1219-1228.
Lambert, J. H. (1779): Pyrometrie, oder Vom Maasse des Feuers und der Warme. Berlin: Haude und Spener.
Лоски, В. (2006): Боговиђење. Света Гора Атонска: Манастир Хиландар.
Mlađenović, М. (1985): Razvojfizike, Optika. Beograd: Građevinska knjiga.
Mueller, C. G., Rudolph, M. (1972): Svjetlost i vid. Zagreb: Mladost; Ljubljana: Mladinska knjiga; Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva SR Srbije.
Murzyn, E. (2008): Do we only dream in colour? A comparison of reported dream colour in younger and older adults with different experiences of black and white media, Consciousness and Cognition, 17 (4), 1228-1237.
Murzyn, E. (2012): Imagery and memory for color and the reported color of dreams, International Journal of Dream Research, 5 (2), 108-113.
McCaffery, E. C. (1921): The symbolism of colour. London: W. Rider & Son.
Ракић, Р. (прир.) (2004): Библијска енциклопедија I. Србиње - Београд: Академија Светог Василија Острошког.
Срејовић, Д., Цермановић-Кузмановић, А. (1987): Речник грчке и римске митологије, друго издање. Београд: Српска књижевна задруга.
Stepansky, R., Holzinger, B., Schmeiser-Rieder, A., Saletu, B., Kunze, M., Zeitlhofer, J. (1998): Austrian Dream Behavior: Results of a Representative Population Survey, Dreaming, 8 (1), 23-30.
Schwitzgebel, E., Huang, C., Zhou, Y. (2006): Do We Dream in Color? Cultural Variations and Skepticism, Dreaming, 16 (1), 36-42.
Tapia, F., Werboff, J., Winokur, G. (1958): Recall of some phenomena of sleep, Journal of Nervous andMentalDisease, 127, 119-123.
Томић, Б. М. (2012): Основа проблематике парадокса црног и белог: астрофизичко, физиолошко, теолошко и иконописачко становиште, Црквене студије, 9, 527-537.
Томић, Б. М. (2015): Светлост као конституент иконописа: хемијски, физички, физиолошки и теолошки аспекти. докторска дисертација, Универзитет у Београду.
Томић, Б. М., Томић, М. М. (2013): Мултидисциплинарна истраживања о црном и белом: границе, парадоксалности и уметничка (иконописачка) инспирација, Црквене студије, 10, 375-388.
Томић, Б. М., Томић, М. М. (2017): Различити приступи и нова мисаона парадигма: примери из историје физике, Војно дело, 69 (2), 389-399.
Успенски, Л. (2009): Теологија иконе. Света Гора Атонска: Манастир Хиландар.
Fazekas, P., Nemeth, G., Overgaard, M. (2019): White dreams are made of colours: What studying contentless dreams can teach about the neural basis of dreaming and conscious experiences, Sleep Medicine Reviews, 43, 84-91
Флоренски, П. (2007): Иконостас. Београд: Јасен.
Heyes, P. J., Anastasakis, K., de Jong, W., van Hoesel, A., Roebroeks, W., Soressi, M. (2016): Selection and Use of Manganese Dioxide by Neanderthals, Scientific Reports, 6, 22159.
Calef, V. (1954): Color in dreams, Journal of the American Psychoanalytic Association, 2, 453-461.
Chevalier, J. Gheerbrant, A. (1987): Rječniksimbola: mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.
Шијаковић, Б. (2002): Пред лицем другог: фуга у огледима. Београд: Службени лист СРЈ, Никшић: Јасен.
Published
2022-01-16