МОТИВ ХРИСТОВОГ ДРУГОГ ДОЛАСКА У ДРАМИ БЛУЗ ЗА МЕСИЈУ АРТУРА МИЛЕРА

  • Радоје В. Шошкић
Keywords: Исус Христ, Блуз за Месију, распеће, селебрити култура, потрошачки живот, стварност, опсјена

Abstract

Након бројних комада у којима је оцртавао развој савременог америчког друштва без искорака из конвенција реалистичног приказивања, амерички драмски писац Артур Милер је пред крај свог живота крајње критички процјењивао америчку друштвену стварност кроз оптику хришћанске етике, те у том свијетлу ваља разумјети његово инкорпорирање мотива о Христовом другом доласку у драми Блуз за Месију (Resurrection Blues, 2002), што је и тема овог рада. У хиперреалности ХХI стољећа, Исус Христ (оваплоћен кроз лик револуционара Ралфа) у свом другом доласку доживљава да опет буде разапет, а од цјелокупног догађаја, прилагођеног савременој ери масовних медија, селебрити културе, рекламе и сензације бива начињен спектакуларни телевизијски пренос. Теоријски оквир за наша разматрања представљају идеје Николаја Берђајева за кога преобраћање човјекове личности, која је етичка и духовна категорија, у ствар, објект и безличну стихију значи смрт, док у сукобљавању моћи и надличних, виших вриједности, тријумфују оне ниже. Такође, наша промишљања се темеље и на концептима Жана Бодријара, Беле Хамваша, Криса Хеџиса и Зигмунта Баумана који тврде да је савремени флуидни живот заправо потрошачки живот који
свијету и свим његовим живим и неживим фрагментима додјељује улогу објекта потрошње.

References

Берђајев, Николај (1998): Дух и слобода: проблематика и апологија Хришћанства. Београд: Логос ант.
Хамваш, Бела (2009): Пут предака и пут богова. Превод и поговор Сава Бабић. Београд: Тардис.
Шпенглер, Освалд (2010): Пропаст Запада I-II. Београд: Утопија.
Adorno, Theodor & Horkheimer, Max (1989): Dijalektika prosvjetiteljstva:filozofijski fragmenti. Sarajevo: Veselin Masleša-Svjetlost.
Baudrillard, Jean (1994): Simulacra and Simulation. Trans. Sheila Faria Glaser. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Baudrillard, Jean (1988): America. London: Verso.
Bauman, Zigmunt (2009): Fluidni život. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Bauman, Zigmunt & Donskis, Leonidas (2018): Fluidno zlo. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Bigsby, C. W. E. (2008): Arthur Miller: The Definitive Biography. Weidenfeld & Nicolson.
Berđajev, Nikolaj (1991): O čovekovom ropstvu i slobodi. Novi Sad: KZNS.
Lehan, Richard (1998): The City in Literature: an Intellectual and Cultural History. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.
Miller, Arthur (2009): Complete PlaysI-VI. London: Methuen drama.
Miller, Arthur (1988): Timebends: A Life. London: Methuen.
Miller, Arthur (1992): “Get It Right. Privatize Executions.” May 8, доступно преко: http://www.nytimes.com/books/00/11/12/specials/miller-executions.html
Tesich, Steve & Nadja, Essays. Доступно преко: http://www.srpska mreza.com/ authors/Tesich/nadja-intro.htm
Hamvaš, Bela (1994): Patam. Beograd: Centar za geopoetiku.
Hedges, Chris (2009): Empire of Illusion: the End of Literacy and the Triumph of Spectacle. New York: Nation books.
Published
2022-01-16