ФЕНОМЕН ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ– БОГОСЛУЖБЕНИ АСПЕКТИ И БОРБА ПРОТИВ УНИЈЕ

  • Слободан С. Јaковљевић
Keywords: аколутија, архијереј, барок, богослужење, ефемерни спектакл, Карловачка митрополија, церемонијал

Abstract

Циљ овог рада јесте осврт на феномен ефемерног спектакла у Карловачкој митрополији. Сагледавамо га као потребу за опстанком и један од начина борбе против уније. Такође, дајемо ретроспективу и облике оваквог феномена у православљу, обраћајући пре свега пажњу на његове облике у Царској Русији и везу са руским архијерејским богослужењем.

References

Извори
Архијерејски чиновник, МСПЦ (Збирка рукописа Музеја Српске православне цркве), сигнатурни бр. 252 (1686)
Свештени канони Цркве (2005), превод са грчког и словенског епископа Атанасија, умировљеног херцеговачког, Београд: Митрополије и Епархије: Црногорско- приморска, Дабро-Босанска, Новограчаничка, Бачка, Далматинска, Захумско- Херцеговачка и Приморска, Православни богословски факултет Београдског универзитета, манастир Тврдош
Constantinus Porphyrogenitus, De cerimoniis aulae Byzantinae libri duo, Bonnae, impensis ed weberi, MDCCCXXIX
Теодосије, Житије Светог Саве (2016) - (приредио Данијел Дојчиновић), Бања Лука: Владимира Стијак Илисић
Литература
Andrić, Ivana (2004): „Položaj Pećke patrijašije u Osmanskom carstvu od 1557. do 1690. godine“, Povjesni prilozi, Zagreb: Hrvatski institut za povjest, 71-90.
Baumstark, Anton (1958): Comparative Liturgy, Westminster - Maryland: The Newman press
Благојевић, Милош (1989): Србијау доба Немањића, Београд: Вајат
Васић, Катарина (2012): Портрет српских архијереја у Карловачкој митрополији (1690-1790), докторска дисертација, Београд
Вукашиновић, Владимир (2017): Српска барокна теологија, Београд - Врњци: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Институт за литургику и историју уметности: Интерклима графика
Woodfin, Warren (2012): The EmbodiedIcon -Liturgical Vestments andSacramental Power in Byzantium, Oxford - New York: Oxford University press
Голубинской, Евгений (1904): История русской церкви, т. I, часть II, Москва: Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете
Голубцов, Александр (1903): „Об особенностях архиерейского служения Литургии с точки зрения древнецерковного обряда: [Актовая речь]“, Богословский вестник, т. 1, № 3, Сергиев Посад: Московская духовная академия, 499-515.
Голубцов, Александр (1907): Соборные Чиновники и особенности службы по ним, Москва: Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете
Голубцов, Александр (1908): Чиновники московского Успенского собора и выходы патриарха Никона, Москва: Синодальная типография
Давидов, Динко (1994): Српске привилегијe дома Хабзбуршког, Београд - Нови Сад: Балканолошки институт, Матица Српска
Дмитриевский, Алексей (1884): Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Часть I: Службы круга седмичного и годичного и чинопоследования таинств, Казань: Казанская Духовная академия, 57-144, 419-427.
Дмитријевски, Алексеј (2004): „Ход констатинопољског патријарха на ждребету на Цвети у IX и X веку“, у: А. А. Дмитријевски, Спознајући тајну Крста и Васкрсења Господњег - изабрани чланци и студије, Крагујевац: Каленић, 105-114.
Желтов, Михаил (2003): Архиерейский чин Божественной литургии: история, особенности, соотношение с ординарным («иерейским») чином, Богословский сборник № 11, Москва: Изд. Православного Свято-Тихоновского Богословского института Москва, 207-240.
Јаковљевић, Слободан (2017): „(Не)читљивост култура - Старообредничке књиге међу Србима с краја 17. и почетка 18. века“, у: Старе и нове границе Европе - идентитетска истраживања /међународна конференција/, ур. Владимир Вукашиновић, Београд: Институт за културу сакралног МОНС ХЕМУС и ИНСТИТУТ ЗА ЛИТУРГИКУ И ЦРКВЕНУ УМЕТНОСТ Православног Богословског факултета Универзитета у Београду, 140-150.
Јаковљевић, Слободан (2019): Архијерејски чиновници и литургијари рачанских скриптора у литургијском животу Српске Цркве XVII века и прве половине XVIII века, Београд - Врњци: Центар за литургичке студије MONS HAEMUS, и ИНСТИТУТ ЗА ЛИТУРГИКУ И ЦРКВЕНУ УМЕТНОСТ Православног Богословског факултета Универзитета у Београду
Jones, Cheslyn, Wainwright, Geoffrey, Yarnold, Edward (1992): The Study of Liturgy, London SPCK: Oxford University Press
Кончаревић, Ксенија (2006): „Руско старообредништво кроз призму
лингвокултурологије (оглед функционалне анализе)“, Црквене студије 3, Ниш: Центар за црквене студије, 157-186.
Красносељцев, Николај (2015): Путевима богослужбеног хода Православне Цркве кроз историју, Крагујевац: Каленић
Larin, Vasa (2010): „ The Hierarchal Divine Liturgy in Arsenij Suxanov’s Proskinitarij: Text, Translation, and Analysis of the Entrance Rites”, Roma: Orientalia Christiana Analecta, 286.
Larin, Vasa (2011): „The Hierarchal Liturgy in Late Vyzantium and After: Toward a Liturgical Eclisiology“, St. Vladimirs Theological Quarterly, 55: 1, New York: The Faculty of St. Vladimir’s orthodox theological seminary, 5-26.
Медаковић, Дејан (1988): „Српски митрополијски дворови“, у: Барок код Срба, Загреб: Просвјета, 193-205.
Meyendorff, Paul (1991): Russia, Ritual andReform: The LiturgicalReforms of Nikon in the 17th century, New York: St Vladimir’s Seminary Press
Meyendorff, Paul (1985): „The Liturgical Reforms of Pether Moghila”, St. Vladimirs Theological Quarterly 2, New York: The Faculty of St. Vladimir’s orthodox theological seminary, 101-114.
Милаш, Никодим (1902): Православно црквено право, Мостар: Издавачка књижница Пахора и Кисића (прештампано: Београд - Шибеник, децембар 2004)
Милаш, Никодим (1896): Правила православне цркве са тумачењима, књига II, Нови Сад: Наклада књижаре А. Пајевића
Милошевић, Ана (2019): „Београдски митрополити на барокној позорници“ у: Барокни Београд - преображаји 1717-1739, Београд: Музеј града Београда и Археолошки институт, 74-95.
Петровић, Далибор (2011): „Однос руске духовне и свјетовне власти према пећком патријарху Гаврилу Рајићу“, Теолошки погледи 3, Београд: Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 69-83.
Поповић, Ј. Душан (1954): Велика Сеоба Срба 1690, Београд: СКЗ
Sipovich, Ceslaus (1978): The PontificalLiturgy of St John Chrysostom, London: The Francis Skaryna Byelorussian
Стевовић, Иван (2016): „Прве српске епископске цркве (запажања о историји и архитектури)“, Зборник Матице српске за ликовне уметности 44, Нови Сад: Матица српска, 41-60.
Стојановић, Љубомир (1922): Каталог рукописа и старых штампаних књига, Збирка Српске краљевске академије, 1-4, Београд: Српска краљевска академија
Стошић, Љиљана (2003): „Поклисари код Јужних Словена“, Даница 11, Београд: Вукова задужбина, 225-233.
Taft, Robert (1978): The GreatEntrance: A History of the Transfer of Gifts and Other Pre- anaphoral Rites, Vol II, in: A History of Liturgy of St. John Chrysostom, sec. ed., Roma: Orientalia Christiana Analecta
Тимотијевић Мирослав (1989): „Визитација манастира Шишатовца у XVIII веку - прилог истраживању ефемерног спектакла“, у: Манастир Шишатовац, Зборник радова, Београд: Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 341-366.
Timotijević, Miroslav (1988): „Efemerni spektakl za vreme vladavine kneza Miloša i Mihajla Obrenovića“, Peristil 31, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 305-312.
Тимотијевић, Мирослав (1987): „Идејни програм зидног сликарства у припрати манастира Крушедола“, Саопштења XIX, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 109-126.
Тодоровић, Јелена (2010): Ентитет у сенци (Мапирање моћи и државни спектакл у Карловачкој митрополији), Нови Сад: Палтонеум
Тодоровић, Јелена (2011): „Прошлост коју су изгубили - манипулација прошлошћу и у политичком програму Карловачке митрополије“, Култура 131, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 134-144.
Тричковић, Радмила (1980): „Српска православна црква средином XVII века“, Глас Српске академије наука и уметности, књ. 2, Београд: Српска академија наука и уметности, 61-163.
Ћоровић, Владимир (2011): Историја Срба, Београд: Невенка Антић
Шулетић, Никола (2008): Пећка патријаршија крајем XVII и почетком XVIII века, магистарски рад, Београд
Published
2022-01-16