ПОТПУНО ЦРКВЕНОПРАВНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ НОВИХ КРАЈЕВА СА КНЕЖЕВИНОМ СРБИЈОМ ПОСЛЕ БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА 1878. ГОДИНЕ

  • Владимир Вучковић
  • Жељко Јовић
Keywords: Кнежевина Србија, Берлински конгрес, СПЦ, Нишка епархија, владика Виктор Чолаковић

Abstract

У раду је приказана анализа коначног изједначавања нових крајева са Кнежевином Србијом у црквеноправном смислу после ослобођења од Турака и Конгреса у Берлину 1878. године. Процес привременог изједначавања отпочео је одмах након уласка српске војске на простор нових крајева, почетком 1878. године, али се није могао завршити због нејасне војне и спољнополитичке ситуације на Балкану. Тек када су
дефинисане границе Кнежевине Србије на југу и истоку могло се приступити коначном изједначавању у црквеном погледу. На целом простору нових крајева образована је само једна, Нишка епархија. У организационом и структуралном погледу делила је судбину Београдске митрополије којој су припадале и остале епархије СПЦ у Кнежевини Србији.

References

Весник српске цркве, орган српског православног свештеничког удружења, април-мај 1930, Београд.
Глас, црквени календар са шематизмом Нишке епархије за 1900, Ниш 1899. Зборник закона и уредаба у Кнежевини Србији, бр. 36, Београд 1881.
Шематизам Кнежевине Србије за 1878. годину, Београд 1878.
Шематизам Кнежевине Србије за 1879. годину, Београд 1879.
Шематизам Кнежевине Србије за 1880. годину, Београд 1880.
Шематизам Кнежевине Србије за 1881. годину, Београд 1881.
Шематизам Краљевине Србије за 1882. годину, Београд 1882.
Шематизам Краљевине Србије за 1884. годину, Београд 1884.
Шематизам Краљевине Србије за 1885. годину, Београд 1885.
Шематизам Краљевине Србије за 1887. годину, Београд 1887.
Архивска грађа
Архив Србије, МПс, ф. 8, р. 140/1879.
Архив Србије, Поклони и откупи, кутија 64
Историјски архив Ниш, Поклон збирка проте Петра Гагулића, Вариа 572/1. Летопис цркве Великокрчимирске, храма Св. Вазнесења Господњег.
Летопис цркве Горњобарбешке, храма Св. Великомученика Георгија.
Летопис цркве Јагличке, храма Св. пророка Илије.
Штампа
Српске новине бр. 36 од 16. фебруара 1879. године.
Српске новине бр. 272 од 5. децембра 1880. године.
Литература
Г агулић Петар (1969), Метох манастира Св. Јована Рилског у Нишу, Ниш. Епископ Мојсеј (1895), Црквено питање у Србији, Београд.
Живановић Живан (1923 - 1924), Политичка историја Србије у другој половини 19. века, књига II, Београд: Геца Кон.
Јовановић Слободан (1926), Влада Милана Обреновића, књига II, Београд: Геца
Кон.
Мидић Далибор (ђакон), (2019), Историја православне Епархије нишке, Ниш: Православна епархија нишка.
Перић Димшо (1997), Црквено право, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.
Павловић Ст. Добросав - Бојко (2005), Коста Ст. Павловић, први начелник Ниша ослобођеног од Турака, Ниш: Зборник народног музеја у Нишу, бр. 13-14.
Стојичић Слободанка (1975), Нови крајеви Србије 1878 - 1883: државноправно и политичко изједначење новоослобођених крајева са доратном Кнежевином Србијом, Лесковац: Народни музеј.
Сава, епископ шумадијски (1996): Српски јерарси, Крагујевац: Епархија шумадијска.
Слијепчевић Ђоко (1991), Историја Српске православне цркве, књига II, Београд:
БИГЗ.
Танасијевић С. Тихомир (1961), Историјске знаменитости и прошлост града Прокупља (са Летописом цркве прокупачке, Прокупље.
Published
2022-01-16