ПРЕПИСКА ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА ЂУЈИЋА И ПРОФ. ДР ЂОКА СЛИЈЕПЧЕВИЋА

  • Немања Д. Андријашевић
Keywords: Војвода Момчило Ђујић, проф. др Ђоко Слијепчевић, емиграција, Српска православна црква, Покрет српских четника Равне Горе

Abstract

Четничког војводу свештеника Момчила Ђујића (1907–1999) и проф. др Ђока Слијепчевића (1908–1993) школовала је Српска православна црква. Они су започели служење у њој, Ђујић као парох, а Слијепчевић као професор историје. Почетком Другог светског рата, заузели су другачији приступ у односу према ратним дешавањима. Обојица су емигрирали из Југославије 1944. године. Повремено су се дописивали. Садржај рада представља неколико одабраних писама и коментар на њих. Из преписке се сазнају поједини сегменти живота политичких емиграната у
послератном периоду. Такође, кроз сведочанства ове двојице савременика, осветљавају се и компликовани догађаји при Српској православној цркви у дијаспори.

References

Необјављени извори
Преписка војводе свештеника Момчила Ђујића и проф. др Ђока Слијепчевића, Лични фонд Немање Андријашевића. Минхен, Савезна Република Немачка.
Објављени извори
Ђенерал Дража, Војвода Ђујић. Ратна преписка. (2009): приређивач Милослав Самарџић. Крагујевац: Погледи.
Штампа и периодика
Г ласник српског историско-културног друштва „Његош“ (Чикаго)
Искра (Минхен)
Србија. Г лас српских бораца (Serbia. Voice of Serbian fighters for freedom) (САД)
Српске новине (Рим)
Филмови
Документарни филм Војвода Ђујић. (2020): сценарио и режија Милослав Самарџић. Крагујевац: Погледи. DVD.
Дисертације
Kurzydlowski, Christian (2017): „Ideology and Politics of Dimitrije Ljotić and the ZBOR movement“. Dissertation, London: University of London.
Пузовић, Владислав (2012): „Историјско-канонски аспекти односа карловачке управе Руске заграничне цркве и Московске патријаршије“. Докторска дисертација, Универзитет у Београду: Православни богословски факултет, 24-138.
Стојановић, Александар (2015): „Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана Недића“. Докторска дисертација, Универзитет у Београду: Филозофски факултет, Одељење за историју.
Литература
Basta, Milan (1971): Agonija i slom Nezavisne države Hrvatske. Beograd: Rad.
Димитријевић, Бојан (2011): Војска Недићеве Србије. Оружане снаге српске владе 1941-1945. Београд: Институт за савремену историју.
Ђурић Мишина, Вељко (1998): Војвода Ђујић. Београд: Нова Србија.
Fricke, Gert (1972): Kroatien 1941-1944. Der „ Unabhđngige Staat“ in der Sicht des Deutschen Bevollmđchtigten Generals in Agram, Glaise v. Horstenau. Rombach: Einzelschriften zur militarischen Geschichte des Zweiten Weltkrieges.
Gligorijević, Branislav (1965): „Politički pokreti i grupe s nacionalsocijalističkom ideologijom i njihova fuzija u Ljotićevom ’Zboru’“, Istorijski glasnik, 4, Beograd, 35-83.
Jelić Butić, Fikreta (1986): Četnici u Hrvatskoj. Zagreb: Globus.
Карапанџић, Боривоје (1991): С вером у Бога за краља и отаџбину - добровољци 1941¬1991. Кливленд: самостално издање аутора, 125.
Paris, Edmond (1961): Genocide in Satellite Croatia 1941-1945. A Record of Racial andReligiousPersecutions andMassacres. Chicago: The American Institute for Balkan Affairs.
Петковић, Љубица (2019): Поклон библиотека војводе Момчила Ђујића Карловачкој богословији. Сремски Карловци: Епархија сремска, Богословија Светог Арсенија.
Petranović, Branko (1988): Istorija Jugoslavije 1918-1988, 1-3. Beograd: Nolit.
Popović, Jovo. Lolić, Marko. Latas, Branko (1988): Pop izdaje: četnički vojvoda Momčilo Đujić. Zagreb: Stvarnost.
Пилиповић, Радован (2016): „Момчило Ђујић и Василије Шурлан - два антипода у свештеничким мантијама“, у: Радован Пилиповић, Ореоли и сенке. Расправе из историје Српске Православне Цркве у Независној Држави Хрватској 1941-1945. године. Београд: Музеј жртава геноцида, 148-160.
Самарџић, Милослав (2009): Војвода Ђујић и Динарска четничка дивизија. Београд: Уна прес.
Соколовић, Божидар (1991): Борац и бунтовник. Војвода Момчило Ђујић. Динарска четничка дивизија у II светском рату. Милвоки: Невен.
Стојановић, Александар (2016): „Ишчекивање судбине и нови почеци: прилози истраживању историје српске колаборационистичке емиграције у првим годинама после Другог светског рата“, у: 1945. Крај или нови почетак? Тематски зборник радова, приређивач Зоран Јањетовић. Београд: Институт за новију историју Србије, 339-374.
Слијепчевић, Ђоко (1956): „Патријарх Гаврило и владика Николај у Истри“, Искра, 123/124, 5.
Слијепчевић, Ђоко (1962): Историја Српске православне цркве I. Минхен: самостално издање аутора.
Слијепчевић, Ђоко (1963): „Као нико други...“, Искра, 298, 3-4.
Слијепчевић, Ђоко (1966): Историја Српске православне цркве II. Минхен: самостално издање аутора.
Слијепчевић, Ђоко (1986): Историја Српске православне цркве III. Келн: самостално издање аутора.
Стефановић, Младен (1984): Збор Димитрија Љотића 1934-1945. Београд: Народна књига.
Subotić, Dragan (2004): Srpska politička emigracija u analima jugoslovenske diplomatije (1945-1971). Prilozi za diplomatiju i diplomatsku istoriju 1. Beograd: Institut za političke studije.
Published
2022-01-16