ВАТИКАНСКИ ДИПЛОМАТА ПАОЛО БЕРТОЛИ О ИЗБОРУ СРПСКОГ ПАТРИЈАРХА 1938. ГОДИНЕ

  • Милосав З. Ђоковић
Keywords: Паоло Бертоли, Гаврило Дожић, СПЦ, Ерменеђилдо Пелегринети, Милан Стојадиновић, ватиканско-југословенски односи

Abstract

Након одласка апостолског нунција Пелегринетија из Београда, децембра 1937, управу ad interim над нунцијатуром у Југославији преузео је Паоло Бертоли, који је, као и Пелегринети, остављао своја запажања и утиске о многим дешавањима у целој Краљевини, међу којима је свакако била и Српска православна црква. Најзначајнији догађај у току његове управе нунцијатуром био је и избор новог патријарха у фебруару 1938. године. У раду се користе извештаји и дописи државном секретару Пачелију, као и необјављена Бертолијева писма кардиналу Пелегринетију1 у Риму. У њима говори о изборном сабору СПЦ, o кандидатима и о личности новог патријарха Гаврила Дожића, у којима осетно провејава поприлично негативан став, свакако услед лоших односа са СПЦ изазваних питањем Конкордата.

References

Необјављени извори:
Archivio Apostolico Vaticano (AAV)
Archivio della Nunziatura in Jugoslavia (Arch. Nunz. Jugoslavia) busta 2 busta 9
Segreteria di Stato (Segr. Stato)
Spogli Cardinali e Officiali della Curia (Spogli Curia)
Pellegrinetti card. Ermenegildo (Pellegrinetti) busta 6 (numero provvisorio) [привремени број]
Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati
(ASRS)
Fondo Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (AA.EE.SS.)
Pio XI Jugoslavia
Pos. 96, P.O., fasc. 67 Pos. 115, P.O., fasc. 79 Pos. 125, P.O., fasc. 83
Објављени извори
Мемоари патријарха српскогГаврила, 1974, Париз: [Richelieu].
Stojadinović, Milan M. (1963), „Ni rat ni pakt. Jugoslavija izmedju dva rata“, Buenos Ajres: El Economista.
Литература
А.В., „Велика црквено-народна свечаност у Пећи”, Гласник Српске православне патријаршије 20-21 (1938) 528-534.
„Consacrazioni episcopali”, L ’Osservatore Romano 344 (13.12.1915) 2.
„Dal Cile. La solenne consacrazione episcopale del Nunzio Apostolico Mons. Felici”, L’OsservatoreRomano 27 (2.2.1928) 1.
„fIl Cardinale Ermenegildo Pellegrinetti”, L ’OsservatoreRomano 74 (31.3.1943) 2. „Избор новог Патријарха Српске Православне Цркве”, Гласник Српске православне патријаршије 7 (1938) 119-122.
„Избор патријарха Српске православне цркве”, Политика 10684 (22.2.1938) 3-4. „Јуче је на свечан начин устоличен нови Патријарх Српске православне цркве”, Политика 10685 (23.2.1938) 1-2.
„La morte del Cardinale Paolo Bertoli”, L’OsservatoreRomano 257 (9.11.2001) 4. „La morte di Mons. Cherubini”, L ’Osservatore Romano 85 (13.4.1934) 2.
LeBlanc, Jean, (2017): D’Agagianian a Wyszynski: dictionnaire biographique des cardinaux de la premiere moitie du XXe siecle (1903-1958), Montreal - Ottawa, Wilson & Lafleur, 558-560.
Mithans, Gašper, (2017): Jugoslovanski konkordat. Pacem in discordia ali jugoslovanski „ kulturkampf', Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino Slovenije.
„Митрополит црногорски г. др. Гаврило Дожић изабран за новог Патријарха”, Време 5783 (22.2.1938) 1, 5-7.
„Његова Светост Гаврило нови патријарх Српске православие цркве”, Београдске општинске новине 2 (1938) 107-111.
„Његова Светост Патријарх српски Г осподин Д-р Г аврило - Живот и рад Његове Светости”, Гласник Српске православне патријаршије 7 (1938) 129-131.
Pi^ta, Zeno (2002): Hierarchia catholica medii et recentioris aevi. Sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium ecclesiarum antistitum series e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita, IX, A Pontificatu Pii PP. X (1903) usque ad Pontificatum Benedicti PP. XV (1922), Patavii: Typis et sumptibus Domus Editorialis „Il Messaggero di S. Antonio”.
Radić, Radmila, (1995): „Povratak patrijarha Gavrila Dožića”, Istorija 20. veka 1 (1995) 95-109.
Radić, Radmila (2009): „Izbori patrijarha Srpske pravoslavne crkve u 20. veku”, Istorija 20. veka, 1 (2009), 17-36.
Радић, Радмила (20112): Живот у временима: патријарх Гаврило (Дожић) 1881¬1950., Београд: Православни богословски факултет.
Salmič, Igor (2015): Al di la di ognipregiudizio. Le trattativeper il concordato tra la Santa Sede e ilRegno dei Serbi, Croati e Sloveni/Jugoslavia e la mancata ratifica (1922-1938), Roma: Gregorian & Biblical Press.
Слијепчевић, Ђоко (1966): Историја Српске православне цркве, II. Од почетка XIX века до краја Другог светскограта, Минхен: Искра.
„Свечано устоличење Његове Светости Патријарха српског Господина Д-р Гаврила”, Гласник Српске православне патријаршије 7 (1938) 122-128.
„Устоличење патријарха Гаврила”, Време 5784 (23.2.1938) 1, 4-7.
Valente, Massimiliano (2012): Diplomazia Pontificia e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1918-1929), Split: Filozofski fakultet - Odsjek za povijest.
Valenzi, Valeriano (2011): S. E. Ettore Felici, Arcivescovo di Corinto, nunzio apostolico, Segni:
Живојиновић, Драгољуб, „Дожић, Гаврило, (Ђорђе)”, Српски биографски речник 2, Нови Сад: Матица Српска, 570-573.
Published
2022-01-16