УТИЦАЈ ПРАВОСЛАВНЕ И КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ НА УЧЕЊЕ ВАЛТАЗАРА БОГИШИЋА

  • Јелена Пауновић
Keywords: Балтазар Богишић, Цавтат, Дубровник, Одеса, Беч, Црна Гора, кнез Никола I Петровић, Општи имовински законик за Црну Гору, словенско обичајно историјско право, црква

Abstract

Валтазар Богишић је био један од најобразованијих правника југоисточног Балкана у 19. веку. Балдо како су га од миља звали, рођен је 1834. године у Цавтату, далматинском градићу Дубровачке ривијере. Није желео да се бави породичним послом – трговином, већ правом. Као правник, професор права и историчар права, Валтазар Богишић је остварио веома велик допринос развоју правне науке. Био је утемељивач искуствених истраживања обичајног права. У раду се бавимо утицајем цркве на његов животни пут.

References

Извори
Dr Bogišić Valtazar (1900-1902 [1938]): „Autobiografija, pretisak iz kalendara Dubrovnik”, Spomenica Valtazara Bogišića o tridesetogodišnjici njegove smrti, Dubrovnik, 57¬134.
Богишић Балтазар (1898): Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору, друго измијењено и допуњено издање, Цетиње.
Valtazar Bоgišić (1998): Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru i izabrana djela, приредила Јелена Даниловић, Podgorica - Beograd.
Виктор Новак (1960): ВалтазарБогишић и ФрањоРачки, преписка 1866-1893,
Београд.
Калај фон Бенџамин (2010): Историја српског народа, Београд.
Недељковић М. Бранислав (1968): Преписка Стојана Новаковића и Валтазара Богишића, Београд.

Литература
Арежина, Сања (2020): „Анализа имовинско-правних односа између Српске православне цркве и Црне горе у контексту доношења Закона о слободи вјероисповјести или увјерења и правном положају вјерских заједница”, Зборник радова Правног факултетау Нишу 88, 111-133.
Љушић Радош (2001): Историја српске државности, књ. 2, Нови Сад: Српска академија наука и уметности, огранак у Новом Саду, „Беседа, издавачка установа православне Епархије бачке. Друштво историчара јужнобачког и сремског округа, Нови Сад
Микавица, Дејан, Васин, Горан, Нинковић, Ненад (2017): Срби у Црној Гори 1496-1918, Никшић: Иститут за српску културу
Пуповци Сурја (2004): Валтазар Богишић. Живот и дјело, Подгорица: Цид Подгорица.
Слијепчевић, Ђоко (1991): Историја српске православне цркве 2, Београд.
Spomenica Valtazara Bogišića o stogodišnjici njegove smrti 24. april 2008. godine, I-II (2011): Beograd: Službeni glasnik.
Uchytil Kružić Vera (2005), Vlaho Bukovac: život i djelo 1855 - 1922, Zagreb: Nakladni zavod Globus.
Published
2022-01-16