ТУМАЧЕЊЕ ПОСЛАНИЦЕ ФИЛИПЉАНИМА У ЕГЗЕГЕЗИ ТЕОДОРА МОПСУЕСТИЈСКОГ

  • Еразмо Бранковски
Keywords: Теодор Мопсуестијски, Антиохијска школа, егзегеза, историјско тумачење, Посланица Филипљанима

Abstract

Теодор Мопсуестијски је био најистакнутији представник теолошке егзегетске школе у Антиохији. Као представник тзв. ,,друге“ генерације антиохијских егзегета, заједно са Диодором Тарсијским и Јованом Златоустим, он је утврдио историјски метод тумачења Светог Писма као доминантан у хришћанксој васељени. Његова метогдологија заснива се на чистом историзму, са једва приметним траговима било каквог коришћења александријског алегоризма. Његове методе тумачења су непосредно утицале на истицање представника треће генерације антиохијских егзегета, оличених у Теодориту Кирском и Несторију. Антиохијски стриктни историзам Мопсуестијског индиректно ће довести до несторијанске јереси и посредно истицање александријског алегоризма као егзегетске противтеже антиохијској егзегези.

References

Свето Писмо (2014): Издање Комисије Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве. Уредник Епископ бачки Иринеј (Буловић). Београд.

New Testament, New International Version, Google, “Interlinear Bible” https://biblehub.com/interlinear
Mopsuestijski, Teodor (2004): Katihetske omilije. Zagreb: Kršćanska sadašnjost d.o.o.
Theodori episcopi Mopsuestini in Epistolas B. Pauli Commenatarii. Vol. I (1880): ed. Henry B. Swete, Cambridge.

Ђорђевић, Марко (2017): Епистолографија као реторички и књижевни жанр, Црквене студије 14, Ниш.
Јевтић, Атанасије (2016): Патрологија 2. Београд-Требиње-Лос Анђелес.
Пучкова, Софья Сергеевна (2016): ,,Огласительные гомилии” Феодора Мопсуестийского: история публикации текста и особенности содержания, Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение Вып. 4 (66).

Boucaud, Pierre (July 2013): The Corpus Paulinum: Greek and Latin Exegesis of the Epistles in the FirstMillennium, Revue de l’histoire des religions Volume 230, 3.
Constable, Thomas L. Notes on Philippians, 2021 Edition (unpublished).
Curran S. J, John T. (1945): Tradition and the Roman origin of the captivity, Theological Studies Volume 6 issue 2.
Fairbairn, Donald (2007): Historical and theological studies - Patristic exegesis and Theology: The Cat and the Horse, WTJ 69.
Kannengiesser, Charles (2006): Handbook of Patristic Exegesis - The Bible in Ancient Christianity. Brill-Leiden-Boston.
Kofsky, Aryeh; Ruzer, Serge (2013): Anthropology and Soteriology in Theodore of Mopsuestia ’s Commentary on John, ASE 30/1.
Lanier, David E. (2002): An Assessment of Philippians 2:5-11. Wake Forest, North
Carolina.
Lightfoot, Joseph B. (1878): The Epistles ofSt Paul III: The first Roman captivity: Epistle to the Philippians I. London.
McGuckin, John (1990): Did Augustine’s Christology depend on Theodore of Mopsuestia?, HeyJ XXXI. Leeds: University of Leeds, Department of Theology.
Silva, Moises (1992): Philippians. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, a division of Baker Publishing Group.
Smith, Yancy (2003): Discourse analysis and consolation in Philippians. Ablien: Abilene Christian University.
Tyng, Dudley (1931): Theodore of Mopsuestia as an Interpreter of the Old Testament, Journal of Biblical Literature 50.
Weymouth, Richard J. (2015): The Christ-Story of Philippians 2:6-11: Narrative Shape and Paraenetic Purpose in Paul ’s Letter to Philippi. Otago.
Erazmo Brankovski
Published
2022-01-16