ПОЈАМ ДУШЕ У АНТИЦИ

  • Михаило Стојановић
Keywords: ψυχῇ, унутрашњост, свест, математика, геометрија, аритметика, хармонија

Abstract

У античкој филозофији се појмови душа, унутрашњост и свест у свом интендираном значењу налазе као веома блиски. Појам џихр представља крајње полисемичну одредницу која унутар себе садржава читав низ суптилних значењских карактеристика које као да се окрећу око јединственог центра. Постоји читав низ мислилаца у антици који су на душу т.ј. унутрашњост гледали као на математичко суштаство. Ових суштастава има неколико по врстама, а оне се поглавито разграничавају складно захватању геометријском, аритметичком или хармонијском методом.

References

Aristotel (2001): De Anima. Rasprava o duši. Podgorica: Oktoih.
Aristotle (1937): Parva Naturalia. Cambridge. Harvard University Press.
Aristotle (1949): De PartibusAnimalium. Cambrigde. Harvard University Press . Galen (1538): De usu partium corporis humani libri XVII. In officina Christiani Wecheli. (у изворном стању дигитализовано у оквору Google Books пројекга)
Xenophon (1979): Xenophon Economics in Xenophon in Seven Volumes. London. Harvard University Press.
Lamberz. Е. (1975): Porphyrii sententiae. Leipzig. Scriptorvm Graecorvm Et Romanorvm.
Pindar (1997): Isthmian. Cambrigde. Harvard University Press.
Platon (1981): Timaj. Београд. Mladost.
Platon (1937): Fedon ili o duši. Beograd. Zadruga Profesorskog društva.
Плотин (1984): Енеаде. Београд: Књижевне новине.
Plutarch (1928): Moralia (On Stoic Self-Contradictions and Against the Stoics on Common Conceptions). Cambridge. Cambridge University Press.
Proclus (2009): Commentary on Plato's Timaeus. Cambridge. Cambridge University
Press.
Heraklit (1981): Fragmenti. Beograd: Grafos.
Homer (2015): Ilijada. Beograd: Dereta.
Iamblichus (1998): De Communi Mathematica Scientia, Michigan, University of Michigan Press.
Kurdzialek, M. (1971): “Der Mensch als Abbild des Kosmos”, Miscellanea mediaevalia, Bd. 8, Berling 1971.
Simplicii (1882): Aristotelis Physicorum libros quattuor priores/posteriores commentaria, Berlin, Commentaria in Aristotelem Graeca.
Taran, L. (1981): Speusippus ofAthens. Leiden. E. J. Brill.
Tarrant, H. A. S. (1974): “Speusippus' Ontological Classification”, Phronesis, Vol. 19,
No. 2.
Falcon, A. (2000): “Aristotle, Speusippus, and the Method of Division”, The Classical Quarterly, Vol. 50, No. 2.
Granieri, R. (2019): “Xenocrates and the Two-Category Scheme”, De Gruyter,
Apeiron.
Valpy, A, Henry E. (2013): “Extracts from some of the lost Works of Aristotle, Xenocrates, and Theophrastus”, The Classical Journal, Vol. 10.
Whitehead D. (1981): “Xenocrates the Metic”, Rheinisches Museum fflr Philologie,
Neue Folge, 124. Bd., H. %.
Scott, A. (1991): “Origen's Use of Xenocrates of Ephesus”, Vigiliae Christianae, Vol. 45, No. 3.
Published
2022-01-16