СИНАИТИ – МОНАШКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

  • Драгана Јањић
  • Горан Јанићијевић
Keywords: синаити, Света Гора, манастири, Григорије Синаит, исихазам, Григорије Палама

Abstract

Утврђивање претпоставки, карактера, тековина и утицајности једног духовног, превасходно – аскетско-монашког покрета обухвата истраживачке циљеве на тему синаита. Премису тумачења представља појмовно разлучивање појаве исихазма и синаитских традиција. Историјски контекст допуњен је „ишчитавањем“ уметничког наслеђа у односу на литургијске претпоставке и богослужбени хабитус XIV
века у ширем смислу. Мешовитим методолошким приступом теми начињена је скица могуће синтезе аскетског богословља у другој половини XIV века. Шири хронолошки оквири подразумевају истраживање од раздобља владавине цара Душана све до периода у ком се може уочавати утицајност синаитских и исихастичких тековина (XVI/XVII в.) док ужи – обухватају другу половину XIV и прву половину XV века тј. време владавине деспота Стефана Лазаревића, када су учвршћиване и обнављане наведене традиције. Трагом синаитског/исихастички устројеног монаштва доспева се и до значајне аскетске традиције, трајно препознатљиве у оквирима православних цркава у Србији и региону.

References

Архиепископ Василије (1988): Преподобни Симеон Нови Богослов 949-1022,
Београд.
Бабић-Ђорђевић Г. (1981): „Разматрање уметничке делатности и појаве стилске разнородности", у: ИСН, 1, Београд, 641-663.
Благојевић, Милош (1981): „Идеја и стварност Душановог царевања“, у: ИСН, 1, Београд, 524-540.
Благојевић, Милош (2011): Српска духовност у средњем веку, Београд.
Богдановић, Димитрије (1975): „Измирење српске и визангајске цркве“, у: О кнезу Лазару, (ур. И. Божић, В. Ј. Ђурић), Научни скуп у Крушевцу 1971, Београд, 81-91.
Богдановић, Димитрије (1981): „Смисао Раванице“, у: Манастир Раваница; споменица шестогодишњици (1381-1981), Београд 9-17.
Веселиновић, Андрија (2009): „Три повеље из века за манастире Тисмена и Водица“, у: Стари српски архив, књига 8 (2009), Београд, 183-205.
Глушац, Јелена (2015): „Задужбине духовних лица у српској Деспотовини“, у: Богословље 2015/2, Београд, 233-240.
Данилови настављачи (1989): Данилов ученик, други настављачи Даниловог зборника, Београд.
Дучић, Нићифор (1884): СтаринеХиландарске, ГСУД, 56, 63-77.
Думић, Оливера, Бојковић, Гордан (2010): „Прилог проучавању историје Параћина“, у: Историја Поморавља и два века од Варваринске битке, Тематски зборник, Крушевац, 145-166.
Ђурић, Војислав, Бабић-Ђорђевић Гордана (1997): Српска уметност у средњем веку II, Београд.
Ђурић, Војислав (1971): „Српски државни сабори у Пећи и црквено градитељство“, у: О кнезу Лазару, (ур. И. Божић, В. Ј. Ђурић), Научни скуп у Крушевцу 1971, Београд, 105-123.
Živojinović, Mirjana (1982): „De nouveau sur le sejour de l'empereur Dušan а l’Athos“, у: ЗРВИ, XXI, Београд, 119-125.
Јаков Серски (2005): „Синајски стихови“, у: Антологија старе српске поезије, Београд, 260.
Јањић, Драгана (2007): Преподобни Петар Коришки, Београд-Лепосавић.
Janjić, Ј. Dragana (2019): „Sinai - liturgical determinants in Sinai architecture”, 1п1егиа11оиа1 Conference „St. Sophia - “Wisdom has built her House” (Proverbs 9, 1)“, u: 11-13 October 2019, Ohrid - Struga, Faculty of ortodox theology St. Climent of Ohrid in Skopje, 313¬330.
Јањић, Драгана Ј., Јанићијевић, Горан М., (2020): „Свети Никодим Тисмински у историјском и духовном памћењу“, у: 800 година аутокефалности Српске православне Цркве у Епархији тимочкој, (ур. И. Ивковић), Зборник радова, Зајечар, 79-102.
Јањић, Драгана Ј, Јанићијевић, Горан М, (2021): Св. Никодим Тисмански (рефлексије монашког богословља у другој половини XIV столећа), Лепосавић.
Јевтић, Атанасије /јеромонах-епископ/ (2002): Аскетика,
Београд/Србиње/Ваљево.
Јевтић, Атанасије (2001): „О теологаји и стварности православног исихазма“, у: Свети Григорије Палама у историји и садашњости, 650 година саборског Томоса (1351¬2001), (организовала Митрополија дабробосанска, Универзитет у Сарајеву, Духовна академија Светог Василија Острошког), Србиње-Острог-Требиње, 2001, 102-118.
Јеромонах Атанасије (1989): Трагање за Христом, Београд.
Јорга, Никола (1934): Историја Румуна и њихове цивилизације, Вршац.
Кнежевић, Бранка (1980): „Средњовековне цркве и манастириу долини Црнице“, у: Зборникза ликовнеуметностиМатице српске 16, Нови Сад, 223-259.
Кнежевић, Бранка (1985): „Манастири у Источној Србији по турским пописима из 15. и 16. века“, у: Зборник МС ЛУ, 21, Нови Сад, 295-299.
Кнежевић, Бранка (2005): „Пећинска црква код манастира Вратне“, у: Гласник Друштва конзерватора Србије 29, Београд, 72-73.
Кнежевић, Бранка (2011): „Сликарство манастира Крепичевца“, у: На траговима Војислава Ј. Ђурића /САНУ/, Београд, 291-312.
Константин Филозоф, (1936): „Живот деспота Стефана Лазаревића“, у: Старе српске биографије XV и XVII века, (пр. Л. Мирковић), Београд.
Кораћ, Душан, Радић, Радивоје (1998): „Један податак о антиисихастичком расположењу међу Србима средином XIII столећа“, у: Хиландарски зборник, 10, Београд, 221-233.
Котарчић, Љубомир (1991): „Зборник Данила II као извор при састављању житија св. Никодима Тисманског“, у: Архиепископ Данило II и његово доба, међународни научни скуп поводом 650 година од смрти, децембар 1987, (ур. В. Ј. Ђурић), Београд, 196¬201.
Meyendorff, John (1983): „Is “Hesychasm” the Right Word? Remarks on Religious in the Fourteenth Century", u: Harvard Ukrainian Studies, 7, 447-457.
Мајендорф, Јован (2006), Византијско наслеђе у православној цркви, Краљево.
Миок, Дамаскин (1975), „Културне везе између Влашке и Србије у XIV и XV веку“, у: О кнезу Лазару, Научни скуп у Крушевцу 1971, Београд, 303-310.
Мишић, Синиша, Бојковић, Гордан (2018): Средњовековни манастири и цркве Црне Реке, Пожаревац.
Мишић, Синиша (2020): „Делатност попа Никодима у Источној Србији и Влашкој“, у: Владател, държава и цъква през средновековието на Балканите, Сборнк с доклади от международна научна конференция поцветена на 60-годишнината на проф. д- р Пламен Павлов, Велико Търново, 348-353.
Мошин, Владимир (1975): „Самодржавни Стефан кнез Лазар и традиција немањићког суверенитета од Марице до Косова“, у: О кнезу Лазару, (ур. И. Божић, В. Ј. Ђурић). Научни скуп у Крушевцу 1971, Београд, 13-43.
Острогорски, Георгије (1970): „Светогорски исихасти и њихови противници“, у: О веровањима и схватањима византинаца (Прилог историји касновизантијске културе), Сабрана дела V, Београд, 203-223.
Подскалски, Герхард (2010): Средњовековна теолошка књижевност у Бугарској и Србији (865-1459), Београд.
Поповић Јустин (1972): Житија светих за јануар, Београд, 501-517.
Поповић, Јустин (1994): Житија светих-април, Београд, 100-112.
Поповић, Јелена (2014): „Положај Српске Православне Цркве у последњим деценијама српске Деспотовине“, у: Богословље 2014/1, Београд, 151-161.
Радић, Радивоје (2012): „Византијски цареви и исихазам. Кратак осврт“, у: Из Цариградау српске земље. Студије из византијске и српске историје, Београд, 179-188.
Радић, Радивоје (2012): „Помен Срба у Житију Григорија Синаита“, у: Из Цариграда у српске земље. Студије из византијске и српске историје, Београд, 23-28.
Радовић, Амфилохије (2001): „Значај светогорског (око 1340.) и Саборског Томоса (1351.) за Богословље“, у: Свети Григорије Палама у историји и садшњости, 650 година Саборског Томоса /1351-2001), Србиње-Острог-Требиње, 87-96.
Радојичић, Ђорђе Сп. (1962): „Јаков Серски књигољубац и песник српски XIV века“, у: ЛетописМатице српске, Нови Сад, 327-332.
Радојчић, С. (1975): Узори и дела старых српских уметника, Београд.
Radojičić, Đorđe Sp. (1956): “Srpsko-rumunski odnosi XIV-XVII veka“, у: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 1, Нови Сад, 13-29.
Rigo, Antonio (1989): „La Vita e le opere di Gregorio Sinaita“, у: Cristianesimo nella storia, 10, Bologna, 579-608.
Rozov, Vladimir (1929): „Синайцы въ Сербiи въ XIV. в^кЬ“, Byzantinosalvica, I,
16-20.
Свети Григорије Палама (2004): „Тријаде /Исихазам и преображај тела/“ (Са енглеског изворника: ST. Gregory Palamas, THE TRIADS, превела Кристина Остојић) у:
Истина /Богословски часопис православие Епархије далматинске/ 9-11/2004, Шибеник.
Свети Јован Лествичник (2000): Лествица, Манастир Хиландар, Света Гора
Атонска.
Tachiaos, Emile-Antoine (1966): „Le monachisme serbe de saint Sava et la tradition hesychaste athonite“, у: Хиландарски зборник, 1, Београд, 83-89.
Тахиаос Емил-Антонис (1975): „Исихазам у доба кнеза Лазара“, у: О кнезу Лазару, (ур. И. Божић, В. Ј. Ђурић). Научни скуп у Крушевцу 1971, Београд, 93-103.
Teotei, Tudor (1986): „Deux episodes de la litte pour la suprematie au Mont Athos (XIII-XIV siecles)“, u : Revue des etudes sud-est europeennes, XXIV, n. 1, Bucarest, 51-60.
Turdeanu, Emile (1954): „Les premiers“ecrivain religieux en Valachie: l’hegoumene Nicodeme de Tisman et le moine Philothee", u: Revue des etudes roumaines, II, Paris, 114-144. Флоровски, Георгије (1995): Хришћаиство и култура, Београд.
Ћирковић, Сима (1994): „Године криза и превирања“, у: ИСН, 2, Београд, 47-63.
Published
2022-01-16