КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА И СИНАЈСКА ГОРА

  • Катарина Митровић
Keywords: Краљица Јелена, архиепископ Данило Други, Синајска Гора, епистоларно пријатељство, дарови

Abstract

Тихомир Р. Ђорђевић је на једном предавању одржаном на Универзитету у Београду 1925. године истакао да је краљица Јелена са својим синовима, краљевима Драгутином и Милутином, богато обдарила Богородичин манастир на Синају. У раду се разматрају подаци о епистоларном пријатељству, које је краљица Јелена годинама одржавала с православним духовницима у Јерусалиму, на Светој Гори и Синају, у Раиту, саопштени у њеном Житију из пера архиепископа Данила Другог. То су за сада једине иоле поуздане вести о односима ове српске владарке и Синајске Горе.

References

ЖКЈ (2017): Архиепископ Данило Други, Житије краљице Јелене, прир. Д. Дојчиновић, Манастир Градац.
Theiner, Augustin (1859): Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, I, Romae.
Theiner, Augustin (1863): Vetera monumenta Slavorum meridionalium, I, Romae.

Бојовић, Драгиша (2015): Теологија љубави у „Житију краљице Јелене”, Јелена
- краљица, монахиња, светитељка, ур. К. Митровић, Брвеник: Манастир Градац, 139-146.
Дојчиновић, Данијел (2015): ХагиографичностЖитија краљице Јелене, Јелена - краљица, монахиња, светитељка, ур. К. Митровић, Брвеник: Манастир Градац, 151-166. Ђорђевић, Тихомир Р. (1925): Српске светињеу Палестини, Скопље.
Јовић, Растко (2015): Краљица Јелена: светитељство Истока и Запада, Јелена
- краљица, монахиња, светитељка, ур. К. Митровић, Брвеник: Манастир Градац, 171-182.
Јухас Георгиевска, Љиљана (2013): Житије краљице Јелене од архиепископа Данила Другог, Семинар српског језика, књижевности и културе. Предавања 2, Београд: Међународни славистички центар, 27-40.
Копривица, Марија (2015): „Држава” краљице Јелене, Јелена - краљица, монахиња, светитељка, ур. К. Митровић, Брвеник: Манастир Градац, 13-26.
McDaniel, Gordon (1982-1983): On Hungarian-Serbian Relations in the Thirteenth Century: John Angelos and Queen Jelena, Ungarn-Jahrbuck 12, 43-50.
Пејић, Светлана (2015): Краљица и монахиња Јелена и црква Благовештења манастира Градац - цртице о даривањима, Јелена - краљица, монахиња, светитељка, ур. К. Митровић, Брвеник: Манастир Градац, 187-196.
Поповић, Мирослав (2010): Српска краљица Јелена између римокатоличанства и православља, Београд: ПБФ Институт за теолошка истраживања.
Поповић, Мирослав (2015): Нови осврт на датовање писма-заклетве краљице Јелене дубровачком архиепископу, кнезу и општини, Јелена - краљица, монахиња, светитељка, ур. К. Митровић, Брвеник: Манастир Градац, 53-60.
Тодић, Бранислав Н. (2018): Култ градачке ктиторке краљице и монахиње Јелене, Саопштења 50, 33-50.
Тодић, Бранислав (2019): О школи за девојке на двору српске краљице Јелене, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 85, 3-14.
Томин, Светлана (2014): Српска краљица Јелена: владарка и монахиња, Нови Сад: Платонеум.
Узелац, Александар (2021): Марија де Кајо, сестра краљице Јелене, Између Подунавља и Средоземља. Тематски зборник посвећен проф. др Синиши Мишићу поводом његовог 60. рођендана, Ниш: Центар за црквене студије; Пожаревац: Народни музеј, 187-206.
Published
2022-01-16