САВИН СИЛАЗАК СА ГОРЕ ИЛИ: ДОМЕНТИЈАНОВО СИНАЈСКО ОГЛЕДАЛО

  • Драгиша Бојовић
Keywords: Свети Сава, Доментијан, Синајска Гора, Мојсије, Пресвета Богородица

Abstract

У раду се говори о oдласку Светога Саве на Синајску Гору, коју је он посетио приликом другог путовања у Свету Земљу. Посебна пажња је посвећена симболици Савиног силаска са Горе, као и идејама истакнутим у Доментијановој похвали Светоме Сави, која има посебну функцију у „Житију Светога Саве“ и у оквиру поменутог описа. Сам опис и похвала разматрају се и у контексту идеје о „новом Израиљу“, која није нова у српској средњовековној књижевности, али код Доментијана добија значајно место.

References

Доментијан (2001). Житије Светог Саве. Београд: Српска књижевна задруга Григорије Палама, Свети (2005). Господе, просвети таму моју. Сабране беседе, са грчког Антонина Пантелић. Београд: Православна мисионарска школа при Храму Светог Александра Невског
Свето Писмо Старога и Новога Завјета (1995). Београд: Библијско друштво
Теодосије (1984). Житије Светог Саве. Београд: Српска књижевна задруга

Бојовић, Драгиша (2006). Старозаветни образ крста. Црквене студије 3. Ниш: Центар за црквене студије, 199–209.
Бојовић, Драгиша (2019). Шта је написао Свети Сава. Црквене студије 16/1. Ниш: Центар за црквене студије, 299–310.
Бојовић (2019а). Српска књижевност и Свето Предање. Истраживања рецепције библијске и светоотачке књижевности. Београд: Завод за уџбенике
Јухас Георгиевска, Љиљана (2001). Књижевно дело јеромонаха Доментијана. у: Доментијан, Житије Светог Саве, Београд: Српска књижевна задруга
Миљковић, Бојан (2008). Житија Светог Саве као извори за историју средњовековне уметности. Београд: Византолошки институт САНУ
Марковић, Миодраг (2009). Прво путовање Светог Саве у Палестину и његов значај за српску средњовековну уметност. Београд: Византолошки институт САНУ
Радовановић, Јанко (1988). Иконографска истраживања српског сликарства XIII и XIV века. Београд: Балканолошки институт САНУ
Радојчић, Светозар (1956). Епизода ο Богородици–Гори y Теодосијевом „Животу cв. Caве“ и њена веза са сликарством XIII и XIV века. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 3–4, Београд, 212–222.
Радојчић, Светозар (1965). Текстови и фреске. Нови Сад: Матица српска Савић, Виктор (2019). Српска књижевна реч у својим првим столећима.
Подгорица, Ниш: Матица српска, Друштво чланова у Црној Гори; Међународни центар за православне студије
Published
2022-01-16