ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СТРУКТУРЕ И ЗНАЧАЈА ДОМЕНТИЈАНОВОГ ОПИСА ПОКЛОНИШТВА СВЕТОГ САВЕ НА СИНАЈУ 1234. ГОДИНЕ

  • Драгољуб Марјановић
Keywords: Синај, Свети Сава, нов народ, Израиљ, аутокефалан, Српска црква, Мојсије

Abstract

У раду се анализира Доментијанов опис боравка Светог Саве на Синајског Гори приликом његовог другог поклоничког путовања на Исток 1234. године и налазе се елементи у структури нарације овог сегмента житија Светог Саве који се могу идентификовати као још једно уобличавање идеје о аутокефалној Српској цркви. У раду се указује на сложену структуру нарације у којој је Доментијан уметнуо похвалу Светом Сави правећи паралелу са старозаветним пророком Мојсијем који је извео Израиљ из Египатског ропства, док је први српски архиепископ, слично Мојсију, према Доментијану, привео Христу нов народ, савршен народ и христоименит народ кроз алузију на стварање Српске цркве што је било заправо, према оваквом литерарном поступку Доментијана, највеће чудо Светог Саве.

References

Даничић, Ђуро (1865): Живот светога Сименуна и светога Саве. Написао Доментијан, Биоград.
Јухас Георгиевска, Љиљана, Јовановић, Томислав (1999): Стефан Првовенчани, Сабрана дела, Београд.
Јовановић, Томислав (2018): Свети Сава, Сабрана дела, Београд.

Кашанин, Милан (1975): Српска књижевност у средњем веку, Београд.
Марјановић, Драгољуб (2018): Византијски свет и Српска црква у 13. и 14. веку, Нови Сад.
Марјановић, Драгољуб (2021): Свети Сава, Јерусалим и аутокефалија Српске Православне Цркве, Гласник - Службени лист Српске Православне Цркве 1, 26 - 34.
Marjanović, Dragoljub (2020): The Historical Value of the Life of St. Sabbas by Monk Domentijan of Serbia, Monastic Libraries in East Central and Easter Europe between the Middle Ages and the Enlightenment, Proceedings of the International Conference held on 7 to 9 December 2020 at the University of Hradec Králové, Monastica Historia V, ed. J. Zouhar, 123 - 134.
O'Brien, Conor (2020): Chosen Peoples and New Israels in the Early Medieval West, Speculum 95/4, 987 - 1009.
Радојчић, Светозар (1979): Лик светога Саве у Доментијановом Животу и подвизима архиепископа све српске и поморске земље преподобног оца и богоносног наставника Саве, Сава Немањић - Свети Сава. Историја и предање, ур. В. Ђурић, Београд, 215 - 221.
Published
2022-01-16