ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА НОВИХ МЕДИЈА У ФУНКЦИЈИ ЈАЧАЊА МЕЂУРЕЛИГИЈСКОГ ДИЈАЛОГА

  • Самир Љајић
  • Милан Дојчиновић

Abstract

Предметним радом аутори проматрају значај медија у неговању интеррелигијског дијалога, као и утицај организационе културе нових медија у
афирмисању интеррелигијског дијалога. Будући да је савремено друштво, и да су ставови савременог човека, умногоме изграђени на основу медијске културе и медијске контекстуализације догађаја, од нарочите је важности размотрити улогу медија у очувању и служби промовисања интеррелигијског дијалога. У фокусу рада су нови медији као канали комуникације, посредници у реализацији и очувању међурелигијског дијалога.

References

Fethullah Mojtebayi (2006), Međureligijski dijalog, Znakovi vremena - Časopis za
filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu Vol. 9, broj 32: str. 106-113.
Kiely, R., Tenzin, Gyatso (Dalai Lama) (2009), Incontro con Gesu. Una
letturabuddhista del Vangelo, Italia, Oscar SpiritualitàISBN-13: 978-8804586432.
Бижаца, Н. (1997), Међурелигијски дијалог између нужности и дилема,
Богословска смотра, 67, број 1, UDK261.2, Католички богословни факултет Свеучилишта
у Загребу.
Вујовић, В. (2003), Београд: културна ризница, Београд: Идеа и ВИЗ.
Ђурић, В. (2012), Националне мањине у медијској призми Босне и Херцеговине,
Часопис „Дискриминација – један појам, много лица“, Сарајево, стр. 125-131.
Јанићијевић, Н. (2008), Организационо понашање, Београд: Дата Статус.
Радовић, В., Цветановић, И., Бојков, В. (2018), Основи методике јавног наступа
– од мисли до поруке – деонтолошке и стилске одреднице, Ниш-Београд: Талија
издаваштво, Институт за политичке студије.
Торингтон, Д., Хол, Л, Тејлор, С. (2004), Менаџмент људских ресурса, Београд:
Дата Статус.
Шушњић, Ђ. (2008), Дијалог и толеранција – сусрет разлика, Часопис
„Култура“, Завод за проучавање културног развитка, Београд, ISSN0023-5164 UDK316.7.
Веб извори
https://www.bbc.com/serbian/cyr/svet-53886629
https://www.slobodnaevropa.org/a/u_kampu_kod_osla_preko_80_mrtvih/24274269.
html
Published
2021-03-03