ЗАВЕТНА КОСОВСКА СЛИКА У ПОЕЗИЈИ МАНОЈЛА ЂОРЂЕВИЋА ПРИЗРЕНЦА

  • Сунчица Денић

Abstract

Манојло Ђорђевић Призренац је песник, приповедач, драмски писац и путописац. Његова поезија и даље је најнедоступнији сегмент његовог стваралаштва. Налази се једино у листовима и часописима у другој половини 19. века. Песме је објављивао у „Босанској вили“, „Отаџбини“, „Србадији“, „Српском забавнику“, „Јавору“… Значајно место у Призренчевој поезији има косовски усуд, косовски мит, као и вера која се овде стапа са тежњом за правду, истину и љубав. Из туге и бунта због Косова и Метохије, његова поезија не припада чистој хероици, нити је устројена хајдучки и полетно. То је резигнирајуће и медитативно, болно и носталгично сећање на славну прошлост. Ова поезија израз је народног духа и времена које промовише атмосферу страдања и слободарства. Иако је ван интересовања новог читања, поезија Манојла Ђорђевића Призренца испуњава простор који је за историју косовскометохијске књижевности, као и за целокупну историју српске књижевности од изузетне важности.

References

Босанска вила, (1896): бр. 17, Сарајево: Учитељски збор Српске школе.
Бошковић, Сања (2014): Косовски културолошки мит, Београд: Службени
гласник.
Денић, Сунчица (2003): Књижевно дело Манојла Ђорђевића Призренца,
Лепосавић, Београд, Косовска Митровица: Институт за српску културу – Приштина,
НИЈП „ПАНПОРАМА“, Филозофски факултет.
Денић, Сунчица (2009): Српска приповетка на Косову и Метохији у 19. веку,
Место приповетке у српској књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане, 38/2,
Београд: МСЦ.
Ђурић, Војислав (1980): Говор поезије III, Београд: Просвета.
Јевтић, Атанасије (1997): Косовска мисао и опредељење Епископа Николаја,
Владика Николај у свом и нашем времену, Србиње.
Леовац, Славко (1994): Поезија и критика, Београд: Просвета.
Milošević, Nikola (1998): Ima li istorija smisla?, Priština: „Grigorije Božović“.
Поповић, Авва Јустин (2008): Тумачење Посланице Галатима Светог Апостола
Павла, 20. септембар, Светосавље.
(http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Svetopismo/Galatima/Galatima00.htm)
Поповић, Миодраг (1977): Видовдан и часни крст, Београд: Слово љубве.
Поповић, Свети Јустин (2020): Он међу њима, Изабрани текстови, Избор и
предговор Сунчица Денић, Београд: Српска књижевна задруга
Св. Апостол Павле, Посланица Галатима, 2,20.
Скерлић, Јован (1966): Култ прошлости, Епоха романтизма, Београд: Нолит.
Published
2021-03-03