ВАШИНГТОНСКИ СПОРАЗУМ И ЦРКВЕНО ПИТАЊЕ

  • Велибор Џомић

Abstract

У Вашингтону је 4. септембра 2020. године закључен ”економски споразум”. Споразум су, у присуству председника САД Доналда Трампа, појединачно потписали Александар Вучић и Авдулах Хоти. У јавности се овај споразум назива Вашингтонски споразум. У тексту се анализира споразум у односу на стране уговорнице, статус споразума у српском и међународном праву, систематика и садржина споразума. Посебно је анализирана тачка 11 Вашингтонског споразума у којој се помиње Српска Православна Црква.

References

Извори и литература
Устав Републике Србије од 2006. године, ”Службени гласник Републике Србије”, бр. 98/2006
Закон о Народној скупштини Републике Србије од 2013. године, ”Службени лист Републике Србије”, бр. 9/2010
Закон о закључивању и извршавању међународних уговора од 2013. године, ”Службени лист Републике Србије”, бр. 32/2013
Закон о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника од 2016. године, ”Службени гласник Републике Србије”, бр. 13/2016
Бечка конвенција о уговорном праву од 1969. године, ”Службени лист Социјалистичке федеративне републике Југославије - Међународни уговори и други споразуми”, бр. 30/1972
Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа од 19. априла
2013. године, званична интернет страница Владе Републике Србије,
https://srbija.gov.rs/specijal/283757
Народна скупштина Републике Србије, Одлука Народне скупштине Републике
Србије о прихватању Извештаја о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога
са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније,
укључујући процес имплементације постигнутих договора од 26. априла 2013. године,
”Службени гласник Републике Србије”, бр. 38/2013
Влада Републике Србије, Закључак Владе Републике Србије 05 бр. 02-3570/2013
од 22. априла 2013. године
Влада Републике Србије, Декларација Владе Републике Србије о подршци
активностима председника Републике које се односе на разговоре са представницима
привремених институција у Приштини од 3. септембра 2020. године, ”Службени гласник
Републике Србије”, бр. 113/2020
Влада Републике Србије, Канцеларија за Косово и Метохију, Канцеларија за
координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама
самоуправе у Приштини, Извештај о напретку у дијалогу Београда и Приштине за период
од 1. септембра 2019. године до 15. јуна 2020. године, http://www.kordkim.
gov.rs/pregovaracki-proces.php
Бајден Џо, Косово треба да буде независна држава, а не дио Србије, портал
”Вијести”, https://www.vijesti.me/svijet/balkan/466583/bajden-kosovo-treba-da-budenezavisna-
drzava-a-ne-dio-srbije, 5. септембар 2020. године
Вучић Александар, У питању билатералан споразум са САД, а не трилатералан
и са Приштином, портал Нова српска политичка мисао, http://www.nspm.rs/hronika/ricardgrenel-
kosovo-i-srbija-nisu-nista-potpisali-sa-sad-tramp-samo-potpisao-pismo-potvrde-ozajednickoj-
realizaciji-vucic-u-pitanju-bilateralan-sporazum-sa-sad-a-ne-trilateralan-i-sapristinom.
html?alphabet=c, 4. септембар 2020. године
Гренел Ричард, Косово и Србија нису ништа потписали са САД, Трамп само
потписао писмо потврде о заједничкој реализацији, портал Нова српска политичка мисао,
http://www.nspm.rs/hronika/ricard-grenel-kosovo-i-srbija-nisu-nista-potpisali-sa-sad-trampsamo-
potpisao-pismo-potvrde-o-zajednickoj-realizaciji-vucic-u-pitanju-bilateralan-sporazumsa-
sad-a-ne-trilateralan-i-sa-pristinom.html?alphabet=c, 4. септембар 2020. године
Меморандум о Косову и Метохији Светог Архијерејског Сабора Српске
Православне Цркве (2003): Београд, Свети Архијерејски Синод Српске Православне
Цркве
Мировић Дејан (2019): Бриселски споразум: хронологија и последице, Београд:
”Catena mudi”
Мировић Дејан, Правна анализа Вашингтонског споразума, портал Нова српска
политичка мисао, http://nspm.rs/komentar-dana/pravna-analiza-vasingtonskogsporazuma.
html, 9. септембар 2020. године
Османи Вјоса, Преиспитивање споразума из Вашингтона и Брисела, портал
Радио-телевизије Србије, https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/4214201/vjosaosmani-
vasington-sporazum.html, 8. јануар 2021. године
Џомић Велибор (2019): Српска Православна Црква и тзв. спољашњи дијалог о
Косову и Метохији од 2011. до 2018. године, Ниш: ”Црквене студије”, бр. 16/2, Центар за
црквене студије, Универзитет у Нишу - центар за византијско-словенске студије,
Међународни центар за православне студије
Published
2021-03-03