СВЕТИОНИЦИ КУЛТУРЕ И ЊИХОВИ ЧУВАРИ НА ДУХОВНИМ ТЕМЕЉИМА КОСОВСКОГ ЗАВЕТА

  • Зоран Недељковић

Abstract

Аутор је у овом раду сачинио историјски пресек више Косовских бојева. Војсковође ових битака бориле су се на овом простору као да су се налазили на капији Истока или Запада. Приступљено је критичкој анализи Видовићевог схватања Косовског завета и разликовања појмова витеза вере и епског јунака, као и тумачењу Његошевих стихова и Миљанових текстова битних за значај Косовског завета - насупрот нововековном разумевању појма нације. Православни манастири широм Космета били су својеврсни светионици српске православне културе. Поставља се питање да ли је исконски чувар светионика: витез вере, епски јунак (или оба у једном херојском типу човека) или обичан човек који је смогао снаге да не напусти Косово и Метохију. Аутор је мишљења да су све наведене опције одраз воље истинског верника,
аутентичног човека, кроз кога се огледа његов национални карактер да се не одрекне Косовског завета и своје историје, без које нема културног идентитета карактеристичног за слободног човека који не жели да постане један од фелаха, у држави која је прихватила постмодерну колонијализацију, туђу културу и животни стил без сопствене прошлости и будућности.

References

Литература
Видовић, Жарко (1989): Његош и Косовски завјет у новом вијеку. Београд: Филип Вишњић.
Данилевски, Николај (1994): Русија и Европа. Београд: Службени лист СРЈ.
Миљанов, Марко (1967): Живот и обичаји Арбанаса; Српски Хајдуци. Титоград: Графички завод.
Недељковић, Славиша (2016): Под опсадом Арбанаса. Филозофски факултет Универзитета у Београду. Српске студије; књига VII, 358-367.
Нови Завет (2008). Ваљево: Глас цркве.
Његош,П.Петровић (1967): Горски вијенац; Луча микрокозма. Београд: Просвета.
Ранковић, Светолик (1968): Горски Цар. Београд: Нолит.
Busek, Erhard (2007): Otvorena kapija ka Istoku. Beograd: Clio
Kjerkegor, Seren (1990): Filozofske mrvice. Beograd: Grafos
Le Gof, Žak (2010): Da li je Evropa stvorena u srednjem veku?. Beograd: Clio.
Published
2021-03-03