ОСОБЕНОСТИ РАЗВОЈА ХРИШЋАНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ БРИТАНСКИХ ОСТРВА

  • Милена Каличанин

Abstract

Фокус рада почива на хронолошком прегледу ширења хришћанских идеја на територији Британских острва. У првом делу даје се кратак осврт на веровања британских прехришћанских заједница која су касније значајно утицала на обликовање хришћанских идеја и формирање верских специфичности везаних искључиво за овај простор (нпр. свеци, религиозни празници који се славе само у овом подручју, и сл.).
Окосницу студије чини компаративна анализа између британског протестантизма, с једне стране и католичанства/православља, с друге. Посебна пажња посвећује се разликама у религиозној пракси између католичанства и келтског хришћанства будући да су се ове супротстављене хришћанске струје дуго бориле за превласт на овом простору. Потом се ефекти раздора између католичанства и православља, као и учешће енглеских краљева у Kрсташким ратовима сагледавају из историјске перспективе. У последњем сегменту истраживања говори се о расколу између Римске католичке цркве и Хенрија VIII Тјудора који је за последицу имао стварање Англиканске епископалне цркве, која се данас сматра званичном енглеском црквом. У закључку рада даје се преглед актуелних формалних хришћанских цркава на овим просторима и наглашава податак да су у бројчаном опадању. Теоријски оквир истраживања почива на значајним историјским и религиозним увидима водећих теоретичара из области Студија културе попут Кембела, Мекдауела, Робертса, Грејвза, Кирша и других.

References

Литература
Campbell, Joseph (1964): Occidental Mythology. London: Penguin Books.
Chaunu, Pierre. (2002): Vrijeme reformi: religijska historija i civilizacijski sistem : kriza kršćanstva, rascjep (1250-1550). Zagreb: Izdanja Antibarbarus.
Corning, Caitlin (2006): The Celtic and Roman Traditions: Conflict and Consensus in the Early Medieval Church. London: Palgrave Macmillan.
Dickens, Arthur Geoffrey: (1964). The English Reformation. London: B. T. Batsford LTD.
Делимо, Жан (1993): Католицизам између Лутера и Волтера. Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Dumville, David M. (1993): Saint Patrick, AD 493–1993. Woodbridge: The Boydell Press.
Gratton-Flood, W.H. (1913): “The Twelve Apostles of Erin.” Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
Graves, Robert (1955): The Greek Myths: 1&2. London: Penguin Books.
Каличанин, Милена (2019): Употреба нових технологија у настави
књижевности: пример англо-саксонског епа Беовулф, Савремени токови у науци о језику
и књижевности, Тематски зборник радова са конференције ,,Наука и савремени
универзитет 8”, књига 2, Ниш: Филозофски факултет, 259-268.
Kirsch, Jonathan (2009): The Grand Inquisitors Manual: A History of Terror in the
Name of God. New York: HarperOne.
Lea, Henry Charles (2010): “Chapter VII. The Inquisition Founded.”.A History of the
Inquisition In The Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press.
Lopičić, Vesna (2005): British Studies Course Book. Niš: Tibet.
McDowall, David (2003): Britain in Close-Up: An In-Depth Study of Contemporary Britain. Essex, England: Pearson Education Limited.
Milton, Anthony (2017): The Oxford History of Anglicanism, Volume I: Reformation and Identity. Oxford: Oxford University Press.
Murdoch, Brian (2004): “Heroic Verse”, German Literature of the Early Middle Ages, Camden House History of German Literature, 2, Rochester, NY: Camden House.
Olin, John C.(1992): The Catholic Reformation: Savonarola to Ignatius Loyola: Reform in the Church, 1495–1540. Fordham University Press.
Paor, Liam (1993): Saint Patrick's World: The Christian Culture of Ireland's Apostolic Age. Dublin: Four Courts Press.
Roberts, Chris (2006): Heavy Words Lightly Thrown: The Reason Behind Rhyme. New York: Gotham Books.
Venerable Bede (1990): Ecclesiastical History of the English People. London: Penguin Books.
Published
2021-03-03