УПУТСТВО О РАЗДРОБЉЕЊУ АГНЕЦА У СРПСКОЈ ЛИТУРГИЈСКОЈ ТРАДИЦИЈИ XVII И ПРВЕ ЧЕТВРТИНЕ XVIII ВЕКА

  • Слободан Јaковљевић

Abstract

Намера рада јесте покушај историјско-литургичког осврта на питање увођења текста Упутство о раздробљењу Агнеца у српску литургијску праксу. У раду се хронолошки прецизира када се овај указ појављује у српским рукописима, али и какве су теолошке импликације увођења такве праксе у српске литургијаре и архијерејске чиновнике. Учињен је осврт и на мистагошко сагледавање раздробљења Агнеца у српским литургијским рукописима временског оквира којим се рад бави. На крају рада у виду додатка представљен је овај указ у неколико верзија. Кроз ове прилоге приказује се еволуција Упутства о раздробљењу Агнеца у српском литургијском предању.

References

Асмус, Михаил (2005): „К вопросу об освящении поминальных частиц за Божественной Литургией“, ВПСТГУ, сер. I: Богословие и философия, вып. 14, Томск: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 5–22.
Белокуров, Сергей Алексеевич (1891), Арсений Сухановь, I, Москва: Университетская типография.
Бернацкий, Михаил Михайлович, (2006): „Освящение поминальных частиц в контексте спора о времени пресуществления Святых Даров, состоявшегося в посл. четв. XVII в. в Москве: Глава о поминальных частицах в «Щите веры» и «Остене» (публикация
по рукописям ГИМ. Син. 346, 452, 546)“, ВПСТГУ, I: Богословие и философия, вып. 16, Томск: Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, 129–144, Бернацки, Михаил Михайлович (2009): „Спорови о времену претварања Светих
Дарова и друга питања богословско-литургијског карактера у руском богословљу 17. века“, у: Христос–Нова Пасха, књ. 4, Београд–Требиње: Свети манастири: Хиландар, Острог, Тврдош, 345–357.
Богдановић, Димитрије (1981): „Милешева као књижевно средиште“, у: Сеоски дани Сретена Вукосављевића IX, Пријепоље: Општинска заједница образовања, 93–99.
Богдановић, Димитрије (1978): Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд: САНУ.
Вукашиновић, Владимир (2016): „Српски рукописни служабници XIV и XV века – Извори за реконструкцију архијерејског последовања Свете Литургије у средњовековној Србији“, Свештена и духовна трпеза, Београд: Православни богословски факултет, 27–39.
Вукашиновић, Владимир (2016): „Кратак преглед развоја литургијског живота српске Архиепископије од XIII до XVIII века“, Свештена и духовна трпеза, Београд: Православни богословски факултет, 52–66.
Дмитриевский, Алексей Афанасьевич (1912): „Отзыв о сочинении М. И. Орлова «Литургия св. Василия Великого»“, Санкт Петербург: Сборник отчетов и премий о наградах, присуждаемых императорской Академией Наук: Отчеты за 1909 г., 176–347.
Zheltov, Мihail (2015): “The Dislokure of the Divine Liturgy by Pseudo-Gregory of Nazianzus”: Edition of the Тext and Commentary, in: Bollettino della badia greca di Grottaferrata, Vol. 12, 219–227.
Јаковљевић, Слободан (2013): „Путовање Јеротеја Рачанина у Јерусалим 1704/1705. године у контексту српског литургијског предања“, Црквене студије, бр. 10, Ниш: Центар за црквене студије, Међународни центар за православне студије,
Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, 417–431, Јаковљевић, Слободан (2016): „Рачански скрипторијум – извор продирања
руског и малоруског утицаја на култни и културни живот Пећке патријаршије“, у: Очување рукописног и старог штампаног наслеђа југоисточне Европе – идентитетска истраживања (међународна конференција), Београд, 18–19. новембар: Институт за
културу сакралног Монс Хемус и Институт за литургику и црквену уметност Православног Богословског факултета Универзитета у Београду, 79–86,
Јаковљевић, Слободан (2017): „(Не)читљивост култура – Старообредничке књиге међу Србима с краја 17. и почетка 18. века“, у: Старе и нове границе Европе: Идентитетска истраживања /међународна конференција/, ур. Владимир Вукашиновић, Београд, 3–4. новембар: Институт за културу сакралног Монс Хемус и Институт за литургику и црквену уметност Православног Богословског факултета
Универзитета у Београду, 140–150.
Јаковљевић, Слободан (2019): „Школа Кипријана Рачанина у Сентандреји као пример српско-руских богослужбених преплитања“ у: Богословље и духовни живот Карловачке митрополије – културолошка и образовна препилитања и узајамни односи цркава и политичких ентитета централне и југоисточне Европе од 1690. до 1918. године, Београд–Нови Сад, 17–18 децембар 2018: Институт за културу сакралног Монс Хемус и
Институт за литургику и црквену уметност Православног Богословског факултета Универзитета у Београду, 22–35.
Јаковљевић Слободан (2019), Архијерејски чиновници и литургијари рачанских скриптора у литургијском животу Српске цркве XVII и прве половине XVIII, Београд–Врњци: Центар за литургичке студије Mons Haemus, и Институт за литургику и црквену уметност.
Јевтић, Атанасије (2009): „Латинска застрањења о Св. Евхаристији и другим Св. Тајнама и утицаји истих на неке Православне“, у: Христос – Нова Пасха, књ. 4, Београд–Требиње: Свети манастири: Хиландар, Острог, Тврдош, 331–344.
Красносельцев, Николай Фомич (1878): „Толковая служба и другие сочинения относящиеся к объяснению богослужения в Древней Руси до XVIII века (библиографически обзор)“, Православный собеседник, ч. 2, Казань, 3–43.
Published
2021-03-03