ЈЕДАН ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ БОГОСЛУЖБЕНОГ УРЕЂЕЊА КОЈЕ ЈЕ У СРПСКОЈ АРХИЕПИСКОПИЈИ СПРОВЕО СВЕТИ САВА

  • Небојша Дабић

Abstract

Проучавање богослужења Српске цркве 13. века је условљено малим бројем сачуваних извора. Деловање Светог Саве као светогорског монаха и
архимандрита је било у складу са монашком праксом његовог времена. Поставши архиепископ, Свети Сава за узор узима богослужбену праксу Цариграда, што се огледа у поретку проскомидије, у увођењу Успенског поста, као и превођење изабраних поредака из патријаршијског молитвеника за будуће потребе Српске цркве.

References

Извори и литература
Законоправило (1991): Законоправило или Номоканон Светог Саве, Иловички
препис 1262. године (фототипско издање), (приредио М.М. Петровић). Горњи
Милановац: Дечје новине.
Никодимов типик (2007): Типик архиепископа Никодима, књига друга,
(српскословенски текст разрешио Лазар Мирковић, приредио Ђорђе Трифуновић).
Београд.
Свети Сава (2018): Студенички Типик,(са српскословенског на српски превела
др Маја Анђелковић, уредници др Маја Анђелковић и архимандрит др Тихон Ракићевић).
Манастир Студеница.
COI: Paris Coislin gr. 213, доступно на: www.gallica.bnf.fr преузето 21. августа
2019. године
Арранц (2003): Арранц S.J. М., Избранные сочинения по Литургике том III,
Евхологий Константинополя в начале XI века и Песенное последование по требнику
митрополита Киприана, Рим-Москва.
Афанасьева (2019): Афанасьева Т. И., «Евхологий Саввы Сербского» и его
рецепция в древней Руси XIII–XIV в., 144-155, доступно на: www.academia.edu преузето
19. марта 2020. године
Бернацкий, Желтов (2005): Бернацкий М.М., Желтов М., Вопросоответы
митрополита Илии Критского: Свидетельство об особенностях совершения Божестенной
литургии в нач. XII века, Вестник ПСТГУ I: 14, 23-53.
Гранић (1939): Гранић Ф., Одговори охридског архиепископа Димитрија
Хоматијана на питања српског краља Стефана Радослава, у: Светосавски зборник. Књ.2.
Београд: СКА, 147-189.
Дамаскин (2012): Преподобни Јован Дамаскин, О јересима (превод и коментари
Слободан Продић). Шибеник.
Дамаскин (2017): Преподобни Јован Дамаскин, Списи о исламу, (превод
протојереј–ставрофор др Радомир В. Поповић, мр Душица Стојковић). Београд : Свети
Оци у преводу на српски језик, књ. 10.
Доментијан (1938): Доментијан, Животи Светог Саве и Светог Симеона,
(превео др Лазар Мирковић са предговором др Владимира Ћоровића). Београд: Српска
књижевна задруга.
Јангу (2011): Јангу Т.К., Канони и богослужење,(превео Борис Мркаја, уредник
јмн. мр Евстатије М. Аздејковић). Манастир Цетиње.
Јевтић (2007): Јевтић А., Христос - Нова Пасха, Божанствена Литургија 1,
Београд – Требиње.
Јевтић (2008): Јевтић А., Христос - Нова Пасха, Божанствена Литургија 3,
Београд – Требиње.
Канони (2005): Свештени канони Цркве, (превео са грчког и словенског епископ
др Атанасије Јевтић). Београд.
Марковић (2009): Марковић М, Прво путовање Светог Саве у Палестину и
његов значај за српску средњевековну уметност. Београд: САНУ: Византолошки иститут.
Милошевић (2014): Милошевић Н., Анафора – узношење или приношење?,
Саборност 8, 27-42.
Никитовић (2018а): Никитовић З., О јересонимима у Законоправилу Светог Саве.
Ниш: Црквене студије 15, 707−721.
Никитовић (2018б): Никитовић З., Семантичко поље назива за вјеру у
Законоправилу Светогa Саве (1219), у: Зборник са Научне конференције Српско писано
насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума одржане 19-20. јуна 2017. године у
Андрићевом институту у Андрићграду. Вишеград: 247–271.
Никитовић (2019): Никитовић З., Сложенице у Законоправилу Светог Саве.
Ниш: Црквене студије 16/1, 415-431.
Петровић (2013): Петровић М., Неколике особености Градског закона у
Законоправилу Светога Саве, у: Црквенограђански значај Законоправила светога Саве.
Београд.
Свети Сава (2005): Сабрана дела (приредила Љиљана Јухас Георгијевска).
Београд: Народна књига.
Симић (1977): Симић П., Рад Светог Саве на осавремењавању богослужења у
српској цркви, у: Свети Сава, споменица поводом осамстогодишњице рођења 1175-1975,
Београд: Свети архијерејски Синод СПЦ, 181-205.
Симић (2010): Симић П., Хиландарски типик монаха Романа 1331.г. Краљево.
Скабалланович (2004): Скабалланович М., Успение Пресвятой Богородицы.
Киев.
Теодосије (1988): Службе, канони и похвала, (приредила Биљана Јовановић
Стипчевић). Београд: Просвета – Српска књижевна задруга .
Фидас (2001): Фидас В., Канонско право, богословска перспектива. Београд.
Хрваћанин (2017): Хрваћанин Р., Историјско-богословска анализа српских
штампаних литургијара XVI века. Београд-Врњци.
Afanasyeva (2015): Afanasyeva T.I., The Slavic version of the Euchologion of the
Great Church and its Greek Prototipe, Orientalia Christiana Periodica 81, 169-194.
Glibetic (2014): Glibetic N., An Early Balkan Testimony of Byzantyne Prothesis Rite:
The Nomocanon of Saint Sava (+1236), in: Beiträge zu Gottesdienst und Geschichteder fünf
altkirchlichen Patriarchatefür Heinzgerd Brakmann zum 70.Geburtstag, Teilband 1,(
herausgegeben von Diliana Atanassova und Tinatin Chronz).Wien: LIT, 239-248.
Jacob (1966): Jacob A., La traduction de la Liturgie de saint Jean Chrysostome par
Léon Toscan. Édition critique, Orientalia Christiana Periodica 32, 111-162.
Parenti, Velkovska (2007): Parenti S., Velkovska E., A Thirteen Century Manuscript
of the Constantinopolitan Euchology: Grottaferrata Γ.β.Ι, alios of Cardinal Bessarion, in:
Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, Ser. III, 4, 175-196.
Published
2021-03-03