ДЕКОНСТРУКЦИЈА ЕПИСКОПОЦЕНТРИЗМА МИТРОПОЛИТА ЈОВАНА ЗИЗИУЛАСА ИЛИ ПРОЛОГОМЕНА ЗА ЈЕДНУ БУДУЋУ ПРАВОСЛАВНУ ЕКЛИСИОЛОГИЈУ

Cyril Hovorun, Scaffolds of the Church: Towards Poststructural Ecclesiology, Eugen, OR: Cascade Books 2017

  • Владимир Цветковић

Abstract

Рад има за циљ да критички размотри значај и допринос књиге Кирила Говоруна Скеле Цркве. У раду је дат кратак, али колико је то могуће детаљан приказ Говоруновог дела и указано на еклисиолошке новине које књига доноси. Затим, фокус је померен на детаљнију анализу петог поглавља књиге посвећеног јерархији. Овде су размотрене филозофске поставке развоја појма јерархије, као и јерархијски модели које је Црква током своје историје усвојила. На крају, кроз призму предањских јерархијских модела, сагледане су савремене еклисиолошке поставке Јована Зизиуласа, и самог аутора књиге Кирила Говоруна.

References

Литература
Basilus, Epistula 234, in: Y. Courtonne (ed.), Saint Basile. Lettres, Paris: Les Belles Lettres, vol. 2, 1961.
Biriukov, Dmitry (2014). “Hierarchies of Beings in the Patristic Thought: Maximus the Confessor, John of Damascus, and the Palamites,” Scrinium 10, 281‒304;
Biriukov, Dmitry (2015). “Hierarchies of Beings in the Patristic Thought: Gregory of Nyssa and Dionysius the Areopagite,” in: Mikonja Kneževic, The Ways of Byzantine Philosophy, Alhambra, CA: Sebastian Press, 71‒88.
Cvetković, Vladimir (2019). ‘Maximus the Confessor’s View on Participation Reconsidered’, in: Daniel Haynes (ed.), A Saint for East and West: Maximus the Confessor’s Contribution to Eastern and Western Christian Theology, Eugene, Oregon: Cascade Books, 231‒244.
Dionisius Areopagita, De Divinis Nominibus (=DN), in: Beate Regina Suchla (ed), Pseudo-Dionysius Areopagita. De Divinis Nominibus, vol. 1, Berlin: De Gruyter 1990.
Dionisius Areopagita, De Ecclesiastica Hierarchia (=EH), in: Günter Heil and Adolf M. Ritter (eds.), Pseudo-Dionysius Areopagita. De Coelesti Hierarchia, De Ecclesiastica Hierarchia, De Mystica Theologia, Epistulae, vol. 2, Berlin: De Gruyter 1991.
Emilsson, Eyjólfur Kjalar (2007). Plotinus on Intellect, Oxford: Oxford University Press.
Fukuyama, Francis (1992). The End of History and the Last Man, Free Press.
Hovorun, Cyril (2016). ‘Does Primacy Belong to the Nature of the Church?’, in. John Chryssavgis (eds.), The Primacy of the Church: The Office of Primate and the Authority of Councils, vol. 2, Yonkers, NY. St Vladimir’s Seminary Press, 511‒530.
Hovorun, Cyril (2017). Scaffolds of the Church, Eugene, OR: Cascade Books.
Ivanović, Filip (2011). ‘The ecclesiology of Dionysius the Areopagite’, International journal for the Study of the Christian Church 11/1, 27‒44.
Izmirlieva, Valentina (2008). All the Names of the Lord, Chicago: University of Chicago Press.
Perl, Eric D. (1991). Methexis: Creation, Incarnation, Deification in Saint Maximus the Confessor, (PhD. diss.), Yale University.
Shiskov, Andrey (2014). ‘Metropolitan John Zizioulas on Primacy in the Church’, Internationale Kirchliche Zeitschrift 104, 205‒219.
Stang, Charles (2012). “The Beginning and End of All Hierarchy,” in: Zachary Guiliano and Charles Stang (eds.), The Open Body: Essays in Anglican Ecclesiology, New York: Peter Lang, 103‒127.
Tollefsen, Torstein Theodore (2008). Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor, Oxford: Oxford University Press.
Zizioulas, John N. (1985). Being as Communion, Crestwood: St Vladimir’s Seminary Press.
Žižek, Slavoj (2015). Trouble in Paradise: From the End of History to the End of Capitalism, Melville House.
Published
2021-03-03