БОГОСЛОВСКИ ЈЕЗИК У КОНТЕКСТУ ИСТИНИТИХ ИСКАЗА

  • Предраг Петровић

Abstract

Један од важних аспеката човековог живота уопште представља и коришћење истинитих исказа. Истинити исказ јесте заједнички именитељ и
иницијатор сваког човековог мисленог и телесног дејства. Гносеолошки проблем настаје онда када се истина жели поистоветити са истинитим исказом. Будући да људски језик показује своју недостатност некада и по питању основних језичких појмова, логично је да се укаже на границе истинитих исказа. Осим тога, многа језичка значења у сферама појединачног човековог расуђивања намеће и непосредна човекова околина. Уколико се благовремено не узму у обзир границе језика, утолико више постоји могућност да се истина само представља тим именом, а да је у питању заправо лаж (свесна или несвесна). Оно што истину чини различитом од лажи није вербална декларисаност за истину као за неку идеолошку ствар. Богоустановљени начин постојања пројављује истину и истините исказе у контексту начина постојања у Тајни Личности Оваплоћеног Сина Божијег. Истинити искази су стога везани нераскидиво за еклисиолошки начи постојања, а не за расуђивање истине на основу објективно постојећег света. Сада је на делу промена у оријентацији истинитих исказа. Мења се просто сагледавање досадашњих узрока који су природно ограничавали испољавање истине, тако да се одговарајућа језичка потрага за истином сада управља самим Господом Исусом
Христом кроз Кога за нас, осим милости, постаде и истина (упор. Јн. 1, 17).

References

Извори

ARISTOTLE, (1924), Metaphysics, ed. W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, Περὶ θείων ὀνομάτων, PG [= Migne, J. P., (1857), Ἑλληνικὴ Πατρολογία -Patrologia Graeca-PG, Paris, Reprint Ἀθῆναι, 1987.] 3.
HOMER, (1920), Iliad (Homeri Opera in five volumes), ed. Samuel Butler,
Oxford University Press, Oxford, England. https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133%3Abook%3D1%3Acard%3D1 04. 12. 2018. 22:00.
HOMER, (1920), Odyssey (Homeri Opera in five volumes), ed. Samuel Butler, Oxford University Press,Oxford, England. https://www.perseus.tufts.edu/hopper/search?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0135
PLATO, (1903), Platonis Opera, ed. John Burnet, Oxford University Press, Oxford, England. https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0169% 3Atext%3DApol.%3Asection%3D33c 02. 01. 2018. 21:30.

Литература
BAARK, SIGURD, (2010), „Anselm: Platonism, language and truth in Proslogion”, Scottish Journal of Theology, Vol. 63, Iss. 04, Cambridge University Press, England, 379-397.
Cavini, Walter, (1998), Aristotle on Logic, Language and Science, Sakkoulas Publications, Thessaloniki.
BAUMGARDNER, JOHN, R., LYON, JEREMY, (2015), „A Linguistic Argument for God’s Existence“, Journal of the Evangelical Theological Society (JETS), Vol. 58/4,
Evangelical Theological Society, Chicago, Illinois, 771-786.
CELAN, PAUL, (2004), Von schwelle zu schwelle, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
CRIVELLI, PAOLO, (2004), Aristotle on truth, Cambridge University Press, New York.
FREGE, GOTTLOB, (1980), The Foundations of Arithmetic (A logico-mathematical enquiry into the concept of number), (English transl. J. L. Austin, Second Revised Edition), Northwestern University Press, Evanston, Illinois, USA.
ГОЛИЈАНИН, ВЕДРАН, (2018), „Ричард Докинс и Алистер Мек Грат о односу религије и природних наука“, Црквене студије (15), Ниш.
McKINTYRE, LEE, (2018), Post Truth, The MIT Press (Essential Knowledge Series), Cambridge, Massachusetts, London, England.
MORRIS, MICHAEL, (2007), An Introduction to the Philosophy of Language, Cambridge University Press, New York.
PETROVIĆ, PREDRAG, (2018), „The Theological Background of Terms Shadow, Eikon and Truth in the Thought of Divine Dionysius Areopagite and Venerable Maximus the Confessor, Црквене студије (15), Ниш.
ПЕТРОВИЋ, ПРЕДРАГ, (2019), „Сотириолошки аспекти језика богословља“, Зборник радова са научног богословског скупа поводом прославе 800 година Цркве српских и поморских земаља и 630 година манастира Тумане (14. септембар, 2019), Институт за ситематско богословље ПБФ УБ, Одбор за просвету и културу ЕПБ, Манастир Тумане, Београд-Пожаревац.
SHER, GILY, (1999), „On the Possibility of a Substantive Theory of Truth“, Synthese, no. 117, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 133–172.
TARSKI, ALFRED, (1983), Logic, Semantics, Metamathematics, (II ed.), Hackett, Indianapolis, IN.
ZIZIOULAS, JOHN, D., (1985), Being as Communion, St. Vladimir Seminary Press, New York, USA.
Published
2021-03-04