Етичко расуђивање лиценцираних ревизора у светлу учења Владике Николаја Велимировића

  • Косана Вићентијевић

Abstract

У раду се истражује и указује, да се лиценцирани овлашћени ревизори могу професионално развијати, поред правила струке уз примену филозофских мисли и беседа Владике Николаја Велимировића. Кроз рад се анализира етичко понашање запослених у ревизорским друштвима у складу са Кодексом етике за професионалне рачуновође, и изводи се пресечни скуп у складу са писаним делима и беседама Владике Николаја Велимировића. На основу тога указује се на активности које би лиценцирани ревизори требали да предузму, да би у будућности у професији још боље разумели и примењивали етичко расуђивање. Изводи се закључак у раду, да је примену Кодекса етике за професионалне рачуновође и законске регулативе у ревизорској професији, могуће надоградити и осавременити Николајевим објашњењем закона. Да постоји само један закон, и то морални закон, који је од Бога објављен човеку и за човека.

References

Blaževska Daniela (2015): Budućnost masovnih medija: pokajanje. Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja. Zagreb. 940-950.
Byford Jovan (2005): Potiskivanje i poricanje antisemitizma, sećanje na vladiku Nikolaja Velimirovića u savremenoj srpskoj pravoslavnoj kulturi. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Beograd.
Владика Николај, (2007): Охридски пролог. Епархија ваљевска, Манастир Лелић.
Владика Николај: Љубите пријатеље своје. http://manastirvavedenje.org/sveti-vladika-nikolaj-velimirovic-ljubite-prijatelje-svoje/ приступљено 28.06.2018.
Владика Николај (2002): Мисли о добру и злу. Библиотека Теодул. Књига VII. Зрењанин: Петровград.
Владика Николај Српски, (2003): Не кради државу, Манастир Лелић.
Владика Николај, Наука о закону, Српска православна црквена општина Линц-Аустрија.
Вићентијевић Косана, (2018): Ефекти кључних питања ревизије на извештај независног ревизора, Ревизор, Vol. XXI, No.81, Београд. 63 – 74.
Вићентијевић Косана, (2017а): Нова форма и садржај извештаја независног ревизора, Ревизор, Vol. XX, No. 77, Београд. 37-48.
Вићентијевић Косана, (2017б): Поступци ревизора за идентификовање кључних питања ревизије, Ревизор, Vol. XX, No. 79, Београд. 7 – 17.
Grivec, Malči, (2014): Etika u računovodstvu. Praktični menadžment, 5 (2), Virovitica, Hrvatska. 17-22.
Žager Katarina, Sever Mališ Sanja, Dečman Nikolina, (2015): Značaj kodeksa profesionalne etike za djelovanje računovođa i revizora, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (Posebno izdanje 2015), 381-400.
Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019)
Јустин Поповић (2007): Богоносни Христослов: изабрани списи оца Јустина. Манастир Хиландар.
Кинђић Зоран (2018): О страху божијем. Црквене студије, бр. 15. Центар за црквене студије Ниш, 247-262.
Кнежевић Ивана, Ранковић Зоран, (2015): Научни стил и жанрови научних радова у области теологије. Комуникација и култура online, година VI, broj 6, Београд. 46-58.
Koletnik Franc, (2012): Kodeks poklicne etike računovodij. Revizor Vol XXIII br. 4. Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana. 45–55.
Kostadinović Vladan, (2002): Bischof Nikolaj Velimirović – das Leben im Exil. Саборност, теолошки годишњак. Епархија Браничевска, Пожаревац. 201-224.
Lajoš Žager, (1998): Profesionalna etika računovođa i revizora. XXXIII simpozij HZRFD, Računovodstvo, financije i revizija u suvremenim gospodarskim uvjetima, Pula 1998Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Pula, Hrvatska, 209-220.
Мијалковић Д. Ненад (2015): Однос вере и морала у свештеним канонима цркве. Црквене студије, бр. 12. Центар за црквене студије Ниш, 263-286.
Новићевић Благоје, (2010): Eтика - conditio sinequa non опстанка рацуноводствене професије. Зборник радова 14. Конгреса рачуновођаи ревизора Републике Српске, Бања Врућица.
Поповић, Јустин (1980): Писмо будућем монаху о омолитвљењу ума и о свеправославном сабору. Преподобни отац Јустин На богочовечанском путу, Београд, Манастир Ћелије.
Ристић Горгиев Слађана (2018): Тертулијанове тезе о сведочанству душе. Црквене студије, бр. 15. Центар за црквене студије Ниш, 277-285.
Спалевић Жаклина, Вићентијевић Косана, Атељевић Милутин, (2018): Правно – економска анализа степена развоја дигиталне екномије. Трендови у пословању, Vol. VI, No. 11. Крушевац. 29 – 38.
Спалевић Жаклина, Вићентијевић Косана, (2017): Форензичко рачуноводство и ревизија у дигиталном окружењу, Култура полиса, Vol. XIV, No. 33, Нои Сад. 203 – 216.
Станимировић Мирко, Дабић Марко (2017): Литургијска функција у архитектури српског православног храма. Црквене студије, бр. 14. Центар за црквене студије Ниш, 689-702.
Стојановић Рада (2016): Импликације концепта фер вредности на поузданост финансијских извештаја. Докторска дисертација, Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш.
Tušek Boris, (2015): Kodeks etike i Međunarodni standardi edukacije za profesionalne računovođe. Zbornik radova 50. Simpozij HZRFD “Uloga regulatora u razvoju gospodarstva Hrvatske“ HZRFD , Opatija, Hrvatska, 49-79.
http://borbazaveru.info/content/view/9803/52/
https://www.columbia.edu/
https://www.gla.ac.uk/
https://www.gla.ac.uk/myglasgow/senateoffice/ceremoniesandhonoraryawards/honorarydegreesandfellowships/#/nominationsforhonorarydegrees,honorarygraduates
https://www.ethicsboard.org/
https://www.ethicsboard.org/iesba-code
https://www.ethicsboard.org/system/files/publications/files/2016-IESBA-Handbook.pdf
https://www.iaasb.org/
https://www.ifac.org/
http://www.kor.rs/registar_mera_drustva.asp
http://www.kor.rs/registar_mera_revizori.asp
http://secretary.columbia.edu/honors-and-prizes/previous-recipients/complete
Šefers Mark, Pakaluk Majkl (2009): Разумевање рачуноводствене етике. Službeni glasnik. Београд.
Published
2020-01-31