Духовни и стваралачки пут једног холивудског уметника

  • Ана Андрејевић
  • Александра Костић Тмушић

Abstract

У раду се говори о животу и делу младог холивудског глумца, музичара и писца Џонатана Џексона, који је трагајући за правом вером открио православље. Своју унутрашњу борбу на том путу описао је у књизи Мистерија уметности − Постати уметник по слици Божјој, која је основни фокус рада. Џексон ће у њој исказати скептицизам поводом доктринарних стандарда протестантске цркве, добро познавање патристичке литературе и разумевање суштинских разлика између западне и источне теологије. Схвативши недостатке протестантизма као индивидуалне вере, Џексон је кренуо у потрагу за вером која ће му понудити осећај припадности и смисао постојања. То је пронашао у православљу. Као највећи изазов за њега постаје покушај да се понаша сходно принципима вере а да остане доследан уметности којом се бави. Нашој јавности је његов духовни и стваралачки пут готово непознат, те је циљ овог рада да упозна читаоце са великом борбом једног уметника који покушава да сачува праве духовне вредности у капиталистичкој култури данашњице.

References

Литература
Benc, Erns (2016): Duh i život pravoslavne crkve. Beograd: Čigoja.
Библија (2010): уредник Љубомир Ранковић, протођакон. Београд: Александрија.
Бојовић, Драгиша (2002): Молитве Светога Саве. Ниш, Косовска Митровица: Центар за црквене студије, Филозофски факултет.
Blizek, William L. (2009): The Continuum Companion to Religion and Film. New York: Continuum.
Braun, Stiven (2000): Hrišćanstvo – svetske religije. Beograd: Čigoja štampa.
Гаврић, Томислав (2003): Папски Рим и православни Исток. Београд: Ленто.
Дјурант, Вил (2004): Реформација. Београд: Војноиздавачки завод, Народна књига.
Jackson, Jonathan (2014): The Mystery of Art, Becoming an Artist in the Image of God. Chesterton, Indiana: Ancient Faith Publishing. Kindle edition.
Jackson, Jonathan (2015): Interviewed in Paris by Andreea Ionescu for Apostolia.tv. https://www.youtube.com/watch?v=cu5W24gOpVY&t=278s
Jackson, Jonathan (2015): How I became Orthodox. https://www.youtube.com/ watch?v=U5tuzm1A7BY&t=2s
Jackson, Jonathan (2016): Hγέννηση του Καλλιτέχνη Κατ' Εικόνα Θεού. https://www.youtube.com/watch?v=IZLbxDVGhKM&t=65s
Jackson, Jonathan (2016): 43rd Biennial Clergy-Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese of America in Nashville, TNC: The Mystery of Art – Becoming An Artist in the Image of God https://www.youtube.com/watch?v=ceQXg52aRP8
Jackson, Jonathan & Chumley, N. (2017): Two American pilgrims on Mount Athos. Greece. https://www.youtube.com/watch?v=bHF7mz5CMOk
Jackson, Jonathan (2017): The 26th Annual Leadership 100 Conference. Eau Palm Beach Resort & Spa, Manalapan, Florida https://www.youtube.com/watch?v=1sp-aOrabbk
Јеротић, Владета (2007): Психолошко и религиозно биће човека. Београд: Ars libri.
Калезић, Димитрије (1972): Упознајмо религију – из историје и философије религије. Београд.
Костић, Слободан (2000): Православно духовно песништво. Србиње, Београд, Ваљево, Минхен: Хришћанска мисао.
Костић Тмушић, Александра (2007): Молитва у српској црквеној књижевности. Ваљево: Логос.
Leonar, Emil Ž. (2002): Opšta istorija protestantizma. Zagreb, Novi Sad: Naklada jesenski i turk, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Линг, Тревор (1990): Историја религије истока и запада. Београд: Српска књижевна задруга.
Мајендорф, Јован (1999): Православна црква. Цетиње: Светигора.
Маринковић, протојереј Живан (2006): Азбука спасења. Аустрија: Српска православна општина Линц.
Нанић, Мирко (2007): Православље је живот вечни. Шид: Србска православна заједница.
Николај, Владика (2003): О Богу и о људима. Ваљево: Глас цркве.
Пурић, Јован (2004): Тајна спасења. Београд: Универзитетска библиотека Православни богослови, Хиландарски фонд, Задужбина „Николај Велимировић и Јустин Поповић“.
Šekspir, Viljem (1966): Hamlet. Beograd: Kultura.
Шмеман, Александар (1999): Вјера православна. Цетиње: Светигора.
Wright, Melanie J. (2007): Religion and Film. New York: I. B. Tauris & Co Ltd.
Published
2020-01-31