Хришћанска мисао и проза Радослава Петковића - о човеку као палом бићу

  • Нина Марковић

Abstract

У раду се анализира дијалог који проза Радослава Петковића успоставља са хришћанством у контексту размишљања о палој људској природи. Дотицања, прожимања и размимоилажења Петковићеве и хришћанске мисли остварују се у оквирима запитаности о људској (не)моћи да се препозна и прихвати Божије Откривење, разлозима и последицама кршења шесте Божије заповести (Не убиј) и човековом (не)прихватању пружене Божије милости и љубави. У вези са првим питањем указано је на фикционално обликовање идеје о непрепознавању посебног Божијег Откривења у Петковићевој приповеци „Уместо закључка“. Разлози кршења шесте Божије заповести представљени су у складу са ауторовим есејистичким упућивањем на улогу идеолошког преобликовања идеја недвосмисленог значења (које аутор уочава у идеји „праведног рата“, коју су хришћанске цркве прихватиле), и на човекову склоност ка наношењу патње и чињењу зла. На крају, питање људског учешћа у Божијем плану о спасењу анализирано је са аспекта Петковићевог тумачења новозаветне приче о протеривању ђавола из запоседнутих и учења Светог апостола Павла.

References

Петковић, Радослав (1995): Оглед о мачки. Београд: Време књиге.
Петковић, Радослав (1997): У тумарању за смислом. Поља, год. 42, бр. 405/406, 11–15.
Petković, Radoslav (1998): Čovek koji je živeo u snovima. Beograd: Stubovi kulture.
Petković, Radoslav (1999): Senke na zidu. Beograd: Stubovi kulture.
Petković, Radoslav (2002): Izveštaj o kugi. Beograd: Stubovi kulture.
Petković, Radoslav (2006): O Mikelanđelu govoreći. Beograd: Stubovi kulture.
Petković, Radoslav (2007): Vizantijski internet. Beograd: Stubovi kulture.
Petković, Radoslav (2008a): Savršeno sećanje na smrt. Beograd: Stubovi kulture.
Petković, Radoslav (2008b): Upotreba vilenjaka. Zaječar: Matična biblioteka „Svetozar Marković“.
Petković, Radoslav (2017): Kolumbovo jaje. Novi Sad: Akademska knjiga.
Литература
Berđajev, Nikolaj (2007): Sudbina čovjeka u suvremenom svijetu: za razumijevanje naše epohe. Split: Verbum.
Божовић, Гојко (2011): Савршено сећање на причу. У: В. Вукашиновић (ур.), Савремена српска проза, зборник бр. 23. Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“, 11–15.
Владушић, Слободан (1999): У потрази за осећањем чуда (Радослав Петковић „Човек који је живео у сновима“). Летопис Матице српске, год. 175, књ. 463, св. 3 (март 1999), 372–375.
Врбавац, Јасмина (2011): Трагање за алтернативном историјом у делу Радослава Петковића. У: В. Вукашиновић (ур.), Савремена српска проза, зборник бр. 23. Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“, 17–25.
Vučković, Radovan (1999): Priče o snovima. U: Petković, Radoslav, Čovek koji je živeo u snovima. Beograd: Stubovi kulture, Vrbas: Vitalova književna fondacija, 173–178.
Delić, Jovan (1999): Petkovićev Čovek koji je živeo u snovima u komparativnom kontekstu. U: Petković, Radoslav, Čovek koji je živeo u snovima. Beograd: Stubovi kulture, Vrbas: Vitalova književna fondacija, 179–184.
Деспић, Ђорђе (2000): Протејска свест мотива (Приказ: Човек који је живео у сновима). У: Деспић, Ђорђе, Аксиолошки изазови. Београд: Књижевна омладина Србије, 44–48.
Жилсон, Етјен (1997): Филозофија у средњем веку. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Јевтовић, Бранислава (1994): Церемоније света (Радослав Петковић: Судбина и коментари). Књижевност, год. 48, књ. 99, бр. 7–9, 752–767.
Јерков, Александар (2011): Од књижевног византинизма до сусрета са самим собом: поетика пропасти. У: В. Вукашиновић (ур.), Савремена српска проза, зборник бр. 23. Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“, 91–101.
Канић, Марина (2013): Историјски подтекст романа „Савршено сећање на смрт“ Радослава Петковића. У: Д. Бошковић (ур.), Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 173–186.
Лазаревић ди Ђакомо, Персида (2015): Чаробни стрелац или срећа савршеног сећања на смрт. У: Д. Бошковић (ур.), Срећа. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 141–152.
Марковић, Нина (2017): Однос историјске стварности и фикције у роману Сенке на зиду Радослава Петковића. У: М. Кулић (ур.), Наука и слобода, зборник радова са научног скупа, књ. 11, том 1. Пале: Филозофски факултет, 487–501.
Микић, Радивоје (1999): Идеја и прича. Књиге, год. 1, бр. 3 (март 1999), 19.
Обрадовић, Тијана (2004): Интертекстуалност као поетички елемент у делима Радослава Петковића. Књижевна историја, год. 36, бр. 122–123, 105–128.
Petković, Novica (1999): Stvarno i prividno. U: Petković, Radoslav, Čovek koji je živeo u snovima. Beograd: Stubovi kulture, Vrbas: Vitalova književna fondacija, 167–172.
Поповић, архимандрит др Јустин (1979): Тумачење Светог Еванђеља по Матеју. Београд, Ваљево: Издање Манастира Св. Ћелије.
Поповић, отац Јустин (1983): Тумачење Посланице Ефесцима Светог Апостола Павла. Београд, Ваљево: Издање Манастира Св. Ћелије.
Свето писмо (1975). Београд: Издање Британског и иностраног библијског друштва.
Шковрљ, Гордана (1999). Читање једног сна (Приказ: Човек који је живео у сновима). Градина, год. 34, бр. 3–4 (март–април 1999), 101–103.
Електронски извори
Архимандрит Георгије Капсанис, Обожење – циљ човековог живота, интернет издање објављено 21. јула 2008, преузето са https://svetosavlje.org/obozenje-cilj-covekovog-zivota/ [посећено 24. септембра 2019].
Архимандрит Рафаил Карелин, Тајна спасења, Москва, 2002, преузето са http://www.tolmach.org/Tajna%20spasenja.pdf [посећено 24. септембра 2019].
Ђакон Георгије Максимов, Зашто живети по заповестима? – или три заблуде о хришћанском животу, преузето са https://svetosavlje.org/zasto-ziveti-po-zapovestima-ili-tri-zablude-o-hriscanskom-zivotu/ [посећено 24. септембра 2019].
Св. Јустин Ћелијски, Велимир Хаџи-Арсић, Тајне вере и живота (основно богословље), интернет издање објављено 22. новембра 2005, преузето са https://svetosavlje.org/tajne-vere-i-zivota-osnovno-bogoslovlje/ [посећено 6. октобра 2019].
Свештеномученик Иларион Тројицки, Хришћанства нема без Цркве!, интернет издање објављено 14. маја 2008, преузето са https://svetosavlje.org/hriscanstva-nema-bez-crkve/ [посећено 24. септембра 2019].
Томасовић, Мирко, Тајна зла и греха у светлости Православља (Библијско-светоотачко учење о суштини зла и греха). Теолошки погледи, год. 28, бр. 1–4, 37–56, пре-узето са https://teoloskipogledi.spc.rs/files/pdfs/1996/1-4/37-56.pdf [посећено 6. октобра 2019].
Худиев, Сергеј, „Верујем“ – како ове речи схвата хришћанин? – или три заблуде о хришћанском животу, преузето са https://svetosavlje.org/verujem-kako-ove-reci-shvata-hriscanin-ili-tri-zablude-o-hriscanskom-zivotu/ [посећено 24. септембра 2019].
Published
2020-01-31