Света љубав у делима Маргерите Наварске

  • Анастасија Горгиев

Abstract

Дела француске ренесансне краљице Маргерите Наварске одликују се религиозном проблематиком, а кроз све њих провејава мотив и идеал свете хришћанске љубави. Док у својој поезији она говори о мистичној љубави појединца према Богу, у својим новелама она испитује колико је света љубав остварива између мушкарца и жене. Маргерита Наварска сматра да је остварење свете и часне љубави пропраћено многим искушењима, али да је кроз лични подвиг и Божју милост могуће и оствариво.

References

Baker J., Mary (1988). „Aspects of the Psychology of love in the Heptaméron”, In: Sixteen Century Journal, 19 (1), 81-87. , 15.06.2019. Basso, Hélène (1999). „La structure de la Comédie de Mont-de-Marsan”, In :Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la renaissance, n°49, 37-54. , 18.06.2019. Gallet-Guerne, Danielle (1971). „Marguerite de Navarre, Chansons spirituelles”,In :Bibliothèque de l'école des chartes. Édition critique par Georges Dottin, tome 129, livraison 1, 159-163., 06.07.2019.
Константиновић, Изабела (1991) : Маргерита Наварска и француска ренесанса. Хептамерон. Београд: Српска књижевна задруга.
Lanson, Gustave (1920) : Histoire de la littérature française. Paris : Librairie Hachette.
Lefranc, Abel (1896) : Les dernières poésies de Marguerite de Navarre. Paris: Libraires de la société des gens de lettres.
Mаргерита Наварска (1991) : Хептамерон. Београд: Српска књижевна задруга.
Fevr, Lisjen (2015) : Ljubav sveta, ljubav profana: Oko Heptamerona. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Frank, Félix (1547) : Les Marguerites de la Marguerite des princesses, Tome I-IV. Paris: Librairie des bibliophiles.
Huyghens, Marieke (2014-2015) : Les exercices spirituels dans l’oeuvre de Marguerite de Navarre. Ghent University : Faculty of arts and philosophy.
, 15.05. 2019.
Cahen, Albert. (1920) : Morceaux choisis des auteurs français. Paris : Librairie Hachettе.
Published
2020-01-31