Именице и придеви са префиксима без- и не- у савременим текстовима српског православног богословља

  • Владан Јовановић

Abstract

У раду се са лексичко-семантичког и лексикографског аспекта разматрају именице и придеви са префиксима без- и не- на материјалу савремених текстова српског православног богословља. Полазећи од чињенице да су речи са поменутим префиксима које у себи садрже компоненту православне духовности специфичне у односу на речи са еквивалентним префиксима типичним за друге стилове и општи лексикон српског језика, у раду се те специфичности посматрају на плану њихове употребе, семантике, лексичких парадигматских односа и лексикографије.

References

Бајић, Ружица (Левушкина) (2013): Лексика из сфере православне духовности у српском језику и њена лексикографска обрада. Рукопис докторске дисертације одбрањене на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2013. године, 477 стр.
Богдановић, Димитрије (2008): Свети Јован Лествичник. Лествица / Прев. Д. Богдановић. Бања Лука: Романов.
Велимировић, Николај (2003а): О Богу и људима. Ваљево: Глас Цркве.
Велимировић, Николај (2003б): Духовни савети. Ваљево: Глас Цркве.
Велимировић, Николај (2003в): Молитве на језеру. Ваљево: Глас Цркве.
Велимировић, Николај (2013): Религија Његошева. Крушчић: Панонске нити.
Добрушина, Е. Р., К. Польсков, К. М. Литвинцева, И. А. Хангиреев (2011): От Аббата до Аналоя: фрагмент Лингво-энциклопедического словаря русской христианской лексики // Вестник ПСТГУ III: Вып. 3 (25). 119–146.
Енц. правосл. (2002): Енциклопедија православља I–III (штампано с благословом Његове Светости Патријарха српског господина Павла) / Димитрије М. Калезић (гл. ур.). Београд: Савремена администрација.
Клајн, Иван (2002). Творба речи у савременом српском језику. Први део: слагање и префиксација. Београд ‒ Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за српски језик САНУ – Матица српска.
Кодић, Митрофан (1999): Ј. Брија. Речник православне теологије / прев. Митрофан Кодић, епископ источноамерички. Београд: Хиландарски фонд при Богословском факултету СПЦ.
Кончаревић, Ксенија (2015): Поглед у теолингвистику. Београд: Јасен.
Кончаревић, Ксенија, М. Радовановић (2012): Руско-српски и српско-руски теолошки речник / Русско-сербский и сербско-русский богословский словарь. Београд: Службени гласник.
Перовић, Давид (2011): Пројаве хришћанског етоса у Домостроју спасења, кроз личност, и у богословљу. Стослови о христоитхији као нарави по Христу и о нарави антихристовској. Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања.
Пипер, Предраг, Иван Клајн (2013): Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска.
Поповић, архимандрит др Јустин (1993): Светосавље као философија живота. Ваљево: Манастир Ћелије (фототипско издање).
Правосл. мис.: Православни мисионар / Ур. Оливер Суботић. Св. 348 (март–април 2016).
Правосл. молитв.: Православни молитвеник / Ур. протојереј ставрофор Милан Пантелић, Шабац: Православац, 2008.
Правосл. под. ‒ Православни подсетник за преступну 2016. годину / Г. Вељковић (приредио). Крагујевац: Духовни луг, 2015.
Радовић-Тешић, Милица (2002): Именице с префиксима. Београд: Институт за српски језик САНУ.
Ракић, Радомир (2010): Велики православни богословски енциклопедијски речник / Ур. Р. Ракић. Нови Сад:
Православна реч.
РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика (изашло 20 књига). Београд: Српска академија наука и уметности, 1959– .
Свето писмо Старога и Новога завјета. Библија. Ур. епископ Бачки Иринеј (Буловић). Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2018.
Тошовић, Бранко (2002). Функционални стилови. Београд: Београдска књига.
Published
2020-01-31