Служба Преполовљењу празника у најстаријем српском триоду (РНБ, F. п I 68)

  • Татјана Суботин-Голубовић

Abstract

Служба Преполовљењу празника представља саставни део Цветног триода и поје се у среду четврте недеље после Ускрса. До сада је проучен само један њен српски препис, сачуван у рукопису Архива САНУ 361 из средине XIII века. У овом ће раду бити представљен старији препис, вероватно из друге или треће деценије тога столећа, сачуван у српском триоду РНБ, F. п I 68 који се данас чува у Руској националној библиотеци у Санкт Петербургу. Овај старији препис Службе има већи репертоар химнографских састава од Службе у Академијином рукопису, а постоје и значајне разлике у погледу распореда појединих текстова у оквиру Службе. Посебна пажња биће посвећена управо међусобном односу ова два најстарија преписа Службе Преполовљењу.

References

Борисова, Татьяна (2016): Текстология церковнославянских переводов византийских гимнографических текстов по спискам Триоди постной XII-XV веков. Новосибирск.
Јовановић-Стипчевић, Биљана (1981): Русална среда у српском рукопису XIII века. Служба Преполовљењу празника, у: Текстологија средњовековних јужнословенских књижевности, САНУ, Научни скупови књ. X, Одељење језика и књижевности књ. 2, Београд, 233-285.
Карабинов, Иван (1910): Постная триодь. Исторический обзорь ее плана и состава, редакции и славянских переводов. Санкт Петербург.
Мирковић, Лазар (1961): Хеортологија. Београд, 217.
Момина, Мая (1982): Типы славянской Триоди, у: Язык и письменность среднеболгарского периода. Москва: Наука, 102-122.
Момина, Мая (1983): Вопросы классификации славянской Триоди. Труды Отдела древнерусской литературы 37, 25-38.
Попов, Георги (1985): Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии 2, София: БАН.
Попов, Георги (2006): Новооткрит старобългарски Канон за Неделя педесетница и неговият византийский образец. Palaeobulgarica XXX/3, 3-48.
Славева, Лидија (1972): За старословенкиот Триод. Slovo 22, 93-116.
Славева, Лидија (1986): Структурната еволуција на јужнословенските триоди, у: Климент Охридски. Студии. Скопје: 78-88.
Суботин-Голубовић, Татјана (2018): Служба Првом васељенском сабору у најстаријем српском Триоду (РНБ, F п I 68), Црквене студије 15, 697-708.
Published
2020-01-31