Записи књиге гостију манастира Високи Дечани 1924–1929. године

  • Урош Микетић

Abstract

Књига гостију манастира Високи Дечани, тзв. Споменица, чува се у манастирском архиву. Њена историографска вредност утолико је већа јер даје податке о посетиоцима манастира између 1924. и 1944. године, мада је појединачних и спорадичних случајева уписивања било и годинама касније. Приликом уписивања гостију бележени су одређени подаци о њима - уз име, најчешће и датум посете, неретко је наглашена професионална припадност, а знатно ређе се, пак, у мноштву података нашао прибележен и понеки запис. У раду наводимо искључиво читке записи. Њихова анализа је главни циљ нашег истраживања, те ћемо представити резултате до којих смо дошли.

References

Књига гостију манастира Високи Дечани 1924–1944, Архив манастира Високи Дечани.
Политика, Београд.
Батаковић, Душан Т. (1989): Дечанско питање. Београд: Просвета.
Бацковић, Милан Н. (2013): Дечанска хроника. Приштина: Музеј.
Богићевић, Алексеј (2014): Дечанске и друге приче. Бошњане-Темнић: Манастир Светог Луке.
Вукановић, Татомир (1937): О култу Стевана Дечанског у Метохији. Скопље: „Немања“ задужбинска штампарија Вардарске бановине.
Дечанац, Сава (1904): Дечани и српски народ. књ. 1. Београд: Штампарија Бојовића и Мићића.
Дечански монаси (пр.) (2001): Житије и подвизи светог великомученика Стефана Дечанског краља српског. Дечани: Високи Дечани.
Мано-Зиси, Ђорђе (1934): Дечани. Београд: Друштво пријатеља старина Народни музеј-Народни музеј.
Мијовић, Павле (1977): Дечани. Београд: Југославија.
Микетић, Урош (2015): „Долазак краља Александра I и краљице Марије на Косово и Метохију“. У: Словић, Срђан (ур.): Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава. књ. 2. Приштина-Лепосавић: Институт за српску културу. 219–226. Народни Дечански Одбор (пр.) (1910): Високи Дечани : споменица народу српском ради обавештења : са сликама. Београд: Народна штампарија Љ. Ј. Бојовића.
Недељковић, Славиша (2010): „Политичке прилике на Косову и Метохији (1895–1905). У вртлогу анархије и безвлашћа“. Српске студије. бр. 1. Београд: Центар за српске студије-Филозофски факултет. 195–215.
Нинковић, Леонтије (1927): Братство Лавре Високих Дечана: његова борба и рад. Пећ: Штампарија „Дукађин“.
Нинковић, Леонтије (1925): Краљ и Краљица у Лаври Високи Дечани. Пећ: Штампарија „Дукађин“.
Нинковић, Леонтије (1923): Српска Лавра Високи Дечани. Пећ: Штампарија „Дукађин“.
Нинковић, Леонтије (1929): Чудеса Св. Стефана, краља Дечанског. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.
Ристановић, Петар (2015): „Књига гостију манастира Високи Дечани (1924–1945) као историјски извор“. Баштина. св. 39. Приштина-Лепосавић: Институт за српску културу. 171–178.
Средојевић, Александар (2013): Патријарх српски Димитрије Павловић (1920–1930). докторска дисертација. Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду.
Филиповић, Миленко С. (1986): Трачки коњаник: студије из духовне културе. Београд: Просвета.
Published
2020-01-31